Inzicht krijgen in de krachten die de toekomstige economische groei zullen aanjagen

Een zorgvuldige analyse van deze megatrends is erg belangrijk om inzicht te verwerven in de krachten die de toekomstige economische groei zullen aanjagen. Hoewel deze megatrends vaak duidelijk omlijnd zijn, zijn de reële veranderingen in het concurrentieklimaat van ondernemingen die eruit voortvloeien, moeilijker te voorspellen.

Nochtans bieden de maatschappelijke, demografische, ecologische en technologische evoluties die aan de grondslag liggen van deze megatrends op lange termijn talrijke beleggingsmogelijkheden. Een grondige kennis van de markten met een zorgvuldige selectie van de meest veelbelovende bedrijven, onderbouwd door een thematische beheeraanpak, is essentieel om hun potentieel ten volle te benutten en zo een succesvolle beleggingsstrategie op lange termijn op punt te zetten.

Megatrends vanuit alle mogelijke invalshoeken analyseren

Hiervoor zijn aanzienlijke onderzoeksmiddelen nodig, zoals een ruim team van ervaren analisten die deze megatrends vanuit alle mogelijke invalshoeken onderzoeken. Laten we het voorbeeld nemen van de elektrische auto, die stilaan uitgroeit tot een fundamentele trend op het gebied van mobiliteit. Om een veelzijdig beeld te krijgen van de beleggingsmogelijkheden op dit gebied, volstaat een eenvoudige analyse van de automobielindustrie niet. Aan de hand van een studie van energieanalisten zullen we immers de invloed van de toekomstige olieprijzen op de vraag naar elektrische wagens en de noodzakelijke investeringen in batterijtechnologie in kaart kunnen brengen. Chemiespecialisten zullen dankzij hun diepgaande kennis van deze batterijen dan weer kunnen beoordelen of ze geschikt zijn voor de mobiliteitsbehoeften van eindklanten. Technologie-experts zullen een hoge toegevoegde waarde hebben, omdat ze een fijnmazige kennis hebben van de chips en sensoren die in elektrische auto's worden gebruikt. Op het vlak van telecommunicatie kunnen gespecialiseerde analisten hun visie op 5G-technologie geven. Die speelt namelijk een grote rol in de werking van autonome voertuigen. Tot slot kunnen we verzekeringsspecialisten om raad vragen, omdat deze nieuwe technologieën een invloed zullen hebben op autoverzekeringen.

Elke megatrend is dus erg veelzijdig. Al deze aspecten moeten daarom zorgvuldig worden bestudeerd om de kansen en risico's die ermee gepaard gaan nauwkeurig in kaart te brengen.

Fidelity International: kennis van de lokale markten uit de eerste hand en een unieke diepgaande analyse

Bij Fidelity International is meer dan 90% van de research die de managementteams gebruiken, afkomstig van interne bronnen. De toegevoegde waarde van ons bedrijf ligt in zijn kennis uit de eerste hand van de lokale markten en ondernemingen en de diepgaande analyse. Die wordt gegenereerd door een team van meer dan 400 beheerders en analisten in 17 kantoren over de hele wereld, die elk jaar meer dan 15.000 managers ontmoeten van bedrijven van elke omvang, uit elke sector en uit alle windstreken.

In 2020 werden de kaarten van de wereldeconomie volledig door elkaar geschud, als gevolg van de coronacrisis. Bij Fidelity International zijn twee thema's, die ons na aan het hart liggen, alleen maar sterker uit deze beproeving gekomen: enerzijds de verschillende uitdagingen op het vlak van water- en afvalbeheer, onder impuls van megatrends zoals de groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, toenemende consumptie, schaarse grondstoffen, gezondheidsuitdagingen, het tekort aan passende infrastructuur (enz.). Dat sluit aan bij maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar we niet omheen kunnen. En anderzijds, het thema van de connectiviteit, dat steeds nadrukkelijker aanwezig wordt op alle domeinen, en dat dit jaar enkele versnellingen hoger is geschakeld omwille van de lockdowns en de opmars van telewerken. Dit thema zit al tientallen jaren in de lift.

Risico-informatie

· Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op baseren.

· Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten analisten en partners.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus/ Document met essentiële informatie en het goedgekeurde jaarverslag, die kosteloos en frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxemburg bij onze verdelers de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Havenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel). 20BE0703

Een zorgvuldige analyse van deze megatrends is erg belangrijk om inzicht te verwerven in de krachten die de toekomstige economische groei zullen aanjagen. Hoewel deze megatrends vaak duidelijk omlijnd zijn, zijn de reële veranderingen in het concurrentieklimaat van ondernemingen die eruit voortvloeien, moeilijker te voorspellen. Nochtans bieden de maatschappelijke, demografische, ecologische en technologische evoluties die aan de grondslag liggen van deze megatrends op lange termijn talrijke beleggingsmogelijkheden. Een grondige kennis van de markten met een zorgvuldige selectie van de meest veelbelovende bedrijven, onderbouwd door een thematische beheeraanpak, is essentieel om hun potentieel ten volle te benutten en zo een succesvolle beleggingsstrategie op lange termijn op punt te zetten. Hiervoor zijn aanzienlijke onderzoeksmiddelen nodig, zoals een ruim team van ervaren analisten die deze megatrends vanuit alle mogelijke invalshoeken onderzoeken. Laten we het voorbeeld nemen van de elektrische auto, die stilaan uitgroeit tot een fundamentele trend op het gebied van mobiliteit. Om een veelzijdig beeld te krijgen van de beleggingsmogelijkheden op dit gebied, volstaat een eenvoudige analyse van de automobielindustrie niet. Aan de hand van een studie van energieanalisten zullen we immers de invloed van de toekomstige olieprijzen op de vraag naar elektrische wagens en de noodzakelijke investeringen in batterijtechnologie in kaart kunnen brengen. Chemiespecialisten zullen dankzij hun diepgaande kennis van deze batterijen dan weer kunnen beoordelen of ze geschikt zijn voor de mobiliteitsbehoeften van eindklanten. Technologie-experts zullen een hoge toegevoegde waarde hebben, omdat ze een fijnmazige kennis hebben van de chips en sensoren die in elektrische auto's worden gebruikt. Op het vlak van telecommunicatie kunnen gespecialiseerde analisten hun visie op 5G-technologie geven. Die speelt namelijk een grote rol in de werking van autonome voertuigen. Tot slot kunnen we verzekeringsspecialisten om raad vragen, omdat deze nieuwe technologieën een invloed zullen hebben op autoverzekeringen. Elke megatrend is dus erg veelzijdig. Al deze aspecten moeten daarom zorgvuldig worden bestudeerd om de kansen en risico's die ermee gepaard gaan nauwkeurig in kaart te brengen.Bij Fidelity International is meer dan 90% van de research die de managementteams gebruiken, afkomstig van interne bronnen. De toegevoegde waarde van ons bedrijf ligt in zijn kennis uit de eerste hand van de lokale markten en ondernemingen en de diepgaande analyse. Die wordt gegenereerd door een team van meer dan 400 beheerders en analisten in 17 kantoren over de hele wereld, die elk jaar meer dan 15.000 managers ontmoeten van bedrijven van elke omvang, uit elke sector en uit alle windstreken.In 2020 werden de kaarten van de wereldeconomie volledig door elkaar geschud, als gevolg van de coronacrisis. Bij Fidelity International zijn twee thema's, die ons na aan het hart liggen, alleen maar sterker uit deze beproeving gekomen: enerzijds de verschillende uitdagingen op het vlak van water- en afvalbeheer, onder impuls van megatrends zoals de groei van de wereldbevolking, de verstedelijking, toenemende consumptie, schaarse grondstoffen, gezondheidsuitdagingen, het tekort aan passende infrastructuur (enz.). Dat sluit aan bij maatschappelijke en ecologische uitdagingen waar we niet omheen kunnen. En anderzijds, het thema van de connectiviteit, dat steeds nadrukkelijker aanwezig wordt op alle domeinen, en dat dit jaar enkele versnellingen hoger is geschakeld omwille van de lockdowns en de opmars van telewerken. Dit thema zit al tientallen jaren in de lift.