Het onderwijs speelt als talentleverancier voor ondernemingen een cruciale rol. Maar de snelle evolutie van nieuwe technologieën en veranderende werkmethodieken vergen meer dan schoolse kennis alleen. Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs: "We moeten onze leerlingen - naast de basiscompetenties - leren hoe ze complexe verbanden moeten ontrafelen. Dat kan bijvoorbeeld door vakoverschrijdend te werken. Dat is precies één van de redenen waarom de nieuwe eindtermen niet meer vakgebonden zijn."

Hoe stomen we jongeren klaar voor de beroepen van de toekomst?

"Tegelijk hebben de nieuwe technologieën die op ons afkomen hebben een grote impact op ons onderwijssysteem. Het onderwijs moet die maatschappelijke evoluties volgen. Duaal leren slaat alvast de brug tussen het onderwijs- en het werkveld en toont leerlingen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat."

Lees ook: War on talent? Mensgerichte hr-aanpak als succesfactor.

Voor Raymonda Verdyck mag de samenwerking tussen de bedrijfswereld en het onderwijs nog versterkt worden. "Jongeren degelijk opleiden is en blijft een prioriteit voor het onderwijs, maar we hebben ook de belangrijke taak om van hen verantwoordelijke burgers te maken. Een een-op-eenrelatie met de bedrijfswereld mag nooit de ambitie zijn, maar de samenwerking kan en moet wel geïntensifieerd worden. Daarbij moet de overheid een rol van facilitator en promotor opnemen."

Raymonda Verdyck, Joachim Dewilde
Raymonda Verdyck © Joachim Dewilde

Gezamenlijke stichting in Wallonië

In Franstalig België heeft die samenwerking sinds 2013 concreet vorm gekregen in de Fondation pour l'enseignement. Een stichting die op initiatief van enkele bedrijfsleiders de onderwijskoepels van de Franstalige gemeenschap verenigt met de werkgevers van Union Wallonne des Entreprises en BECI. Ze wil het imago van het technisch en beroepsonderwijs verbeteren, STEM promoten en ook een meer ondernemende dynamiek in het onderwijs introduceren.

"Er moest meer vertrouwen komen tussen de wereld van de ondernemingen en het onderwijs. Daarom organiseren we vanuit de stichting inleefstages voor leerkrachten bij bedrijven, om elkaar beter te leren kennen", vertelt secretaris-generaal Olivier Remels. "We zetten ook concrete acties op om de jongeren voor te bereiden op de beroepen en technologieën van de toekomst. En op het vlak van het duaal leren is er al duidelijk vooruitgang geboekt."

De secretaris-generaal ziet een sterke evolutie in de Franstalige onderwijswereld: "We weten dat de kwaliteit naar omhoog moet. In Europese rankings doen we het niet goed. Maar de mentaliteit is veranderd: zowel de inrichtende machten, de directies als de leerkrachten gaan nu veel meer in interactie met de partners uit het maatschappelijke veld. Er is een hervorming aan de gang die gedragen wordt door al die actoren, niet zozeer door de politiek. Het zal nog enige tijd vergen, maar dat is nu eenmaal nodig voor zo'n grondige hervorming."

Duaal leren is geen tovermiddel

Intussen ligt inderdaad een ontwerp ter tafel voor een grote onderwijshervorming in Franstalig België waarin onder andere het duaal leren een belangrijke plaats zal krijgen. "Het is geen tovermiddel, maar een mechanisme dat op het juiste moment moet worden ingezet. Onze stichting denkt ook na over hoe het onderwijs, de beroepsopleidingen en de bedrijven kunnen samenwerken om de jongeren klaar te stomen voor de beroepen van de toekomst. Daarin schuilt de échte uitdaging."

Lees alle artikels over Sustainable Growth

Het onderwijs speelt als talentleverancier voor ondernemingen een cruciale rol. Maar de snelle evolutie van nieuwe technologieën en veranderende werkmethodieken vergen meer dan schoolse kennis alleen. Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs: "We moeten onze leerlingen - naast de basiscompetenties - leren hoe ze complexe verbanden moeten ontrafelen. Dat kan bijvoorbeeld door vakoverschrijdend te werken. Dat is precies één van de redenen waarom de nieuwe eindtermen niet meer vakgebonden zijn.""Tegelijk hebben de nieuwe technologieën die op ons afkomen hebben een grote impact op ons onderwijssysteem. Het onderwijs moet die maatschappelijke evoluties volgen. Duaal leren slaat alvast de brug tussen het onderwijs- en het werkveld en toont leerlingen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat."Lees ook: War on talent? Mensgerichte hr-aanpak als succesfactor.Voor Raymonda Verdyck mag de samenwerking tussen de bedrijfswereld en het onderwijs nog versterkt worden. "Jongeren degelijk opleiden is en blijft een prioriteit voor het onderwijs, maar we hebben ook de belangrijke taak om van hen verantwoordelijke burgers te maken. Een een-op-eenrelatie met de bedrijfswereld mag nooit de ambitie zijn, maar de samenwerking kan en moet wel geïntensifieerd worden. Daarbij moet de overheid een rol van facilitator en promotor opnemen."Gezamenlijke stichting in WalloniëIn Franstalig België heeft die samenwerking sinds 2013 concreet vorm gekregen in de Fondation pour l'enseignement. Een stichting die op initiatief van enkele bedrijfsleiders de onderwijskoepels van de Franstalige gemeenschap verenigt met de werkgevers van Union Wallonne des Entreprises en BECI. Ze wil het imago van het technisch en beroepsonderwijs verbeteren, STEM promoten en ook een meer ondernemende dynamiek in het onderwijs introduceren."Er moest meer vertrouwen komen tussen de wereld van de ondernemingen en het onderwijs. Daarom organiseren we vanuit de stichting inleefstages voor leerkrachten bij bedrijven, om elkaar beter te leren kennen", vertelt secretaris-generaal Olivier Remels. "We zetten ook concrete acties op om de jongeren voor te bereiden op de beroepen en technologieën van de toekomst. En op het vlak van het duaal leren is er al duidelijk vooruitgang geboekt."De secretaris-generaal ziet een sterke evolutie in de Franstalige onderwijswereld: "We weten dat de kwaliteit naar omhoog moet. In Europese rankings doen we het niet goed. Maar de mentaliteit is veranderd: zowel de inrichtende machten, de directies als de leerkrachten gaan nu veel meer in interactie met de partners uit het maatschappelijke veld. Er is een hervorming aan de gang die gedragen wordt door al die actoren, niet zozeer door de politiek. Het zal nog enige tijd vergen, maar dat is nu eenmaal nodig voor zo'n grondige hervorming."Duaal leren is geen tovermiddelIntussen ligt inderdaad een ontwerp ter tafel voor een grote onderwijshervorming in Franstalig België waarin onder andere het duaal leren een belangrijke plaats zal krijgen. "Het is geen tovermiddel, maar een mechanisme dat op het juiste moment moet worden ingezet. Onze stichting denkt ook na over hoe het onderwijs, de beroepsopleidingen en de bedrijven kunnen samenwerken om de jongeren klaar te stomen voor de beroepen van de toekomst. Daarin schuilt de échte uitdaging."Lees alle artikels over Sustainable Growth