"Mensen kennen de advocatuur vooral van de procedures in de rechtbank", trapt Maria-Clara Van den Bossche een open deur in. "Deze zijn in principe openbaar en komen ook het meest in de media. Iedereen heeft dan ook het beeld van de advocaat die gaat pleiten in de rechtbank."

Deze manier is echter al langer niet meer de enige om een geschil op te lossen. "Partijen kunnen er ook voor kiezen om een conflict te regelen buiten de rechtbank om, via een bemiddeling", voegt haar collega Alice Boulvain toe. "Deze procedure wordt al veel gebruikt bij familierechterlijke geschillen, maar nog niet zo vaak in commerciële geschillen."

De voordelen

Ten onrechte, oordelen beide experts. Een bemiddeling, waarbij de partijen beroep doen op een bemiddelaar om een oplossing te vinden voor hun geschil in de vorm van een akkoord, heeft immers heel wat voordelen.

Maria-Clara Van den Bossche, Advocaat - Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

Maria-Clara Van den Bossche somt op: "Een bemiddeling is confidentieel, terwijl een procedure in principe openbaar is. Deze manier gaat veel sneller dan een gerechtelijke procedure en is vaak veel goedkoper. De oplossing wordt samen gezocht met de partijen en wordt dus niet opgelegd, waardoor er een grotere aanvaarding is door de partijen van de manier waarop hun geschil wordt opgelost. Verder moet de bemiddelaar niet strikt het recht toepassen, maar kan een pragmatische oplossing zoeken die aanvaardbaar is voor beide partijen. Erkende bemiddelaars hebben hiervoor speciale opleidingen gevolgd. Bovendien kunnen de partijen een bemiddelaar kiezen die een goede kennis heeft van hun sector, terwijl rechters deze kennis niet altijd hebben. En tot slot kunnen beide partijen het akkoord, zodra het er is, laten homologeren door de rechtbank, waardoor het uitvoerbaar wordt en dezelfde gevolgen heeft als een vonnis. Zo zijn alle partijen verplicht de overeenkomst te respecteren."

Bemiddeling niet altijd aangewezen

Dat betekent evenwel niet dat bemiddeling in alle gevallen gepast is, ook niet in alle gevallen van commercieel recht. "Bemiddeling is bijvoorbeeld zeer geschikt bij een partnership tussen vennoten in het kader van de ontwikkeling en promotie van een immoproject dat meerdere jaren zal lopen voor de verkoop helemaal afgehandeld is", zegt Alice Boulvain. "Als er een conflict rijst over de verdeling van de taken of de vergoedingen, is het te verkiezen om dit via bemiddeling te regelen. Het is sneller, minder duur en het laat vooral toe om de goede verstandhouding tussen de partijen te bewaren. Bij een juridisch conflict zou er sneller wat agressiviteit en vijandigheid mee gemoeid zijn. Dat kan de relaties en daarmee de voltooiing van het project in gevaar brengen." Een geval waarbij bemiddeling minder geschikt is, is bijvoorbeeld de invordering van een factuur bij een debiteur die te kwader trouw is. Alice Boulvain: "In dat geval is de zoektocht naar een minnelijke schikking vaak puur tijdverlies. De kans is groot dat de debiteur op het einde failliet is."

Alice Boulvain, Advocaat - Litigation & Risk Management bij Loyens & Loeff

Goed uitkijken in welke gevallen u zich tot bemiddeling wendt dus, maar dat het een manier is om in een commerciële of ondernemerscontext conflicten snel en goed af te handelen, dat is wel duidelijk.

Wilt u meer te weten komen? Surf naar www.loyensloeff.be

Lees hier meer over hoe de nieuwe vennootschapswetgeving familiebedrijven troeven geeft.

Lees hier meer over publiek-private samenwerkingen: een goede voorbereiding is meer dan het halve werk.

"Mensen kennen de advocatuur vooral van de procedures in de rechtbank", trapt Maria-Clara Van den Bossche een open deur in. "Deze zijn in principe openbaar en komen ook het meest in de media. Iedereen heeft dan ook het beeld van de advocaat die gaat pleiten in de rechtbank."Deze manier is echter al langer niet meer de enige om een geschil op te lossen. "Partijen kunnen er ook voor kiezen om een conflict te regelen buiten de rechtbank om, via een bemiddeling", voegt haar collega Alice Boulvain toe. "Deze procedure wordt al veel gebruikt bij familierechterlijke geschillen, maar nog niet zo vaak in commerciële geschillen."Ten onrechte, oordelen beide experts. Een bemiddeling, waarbij de partijen beroep doen op een bemiddelaar om een oplossing te vinden voor hun geschil in de vorm van een akkoord, heeft immers heel wat voordelen.Maria-Clara Van den Bossche somt op: "Een bemiddeling is confidentieel, terwijl een procedure in principe openbaar is. Deze manier gaat veel sneller dan een gerechtelijke procedure en is vaak veel goedkoper. De oplossing wordt samen gezocht met de partijen en wordt dus niet opgelegd, waardoor er een grotere aanvaarding is door de partijen van de manier waarop hun geschil wordt opgelost. Verder moet de bemiddelaar niet strikt het recht toepassen, maar kan een pragmatische oplossing zoeken die aanvaardbaar is voor beide partijen. Erkende bemiddelaars hebben hiervoor speciale opleidingen gevolgd. Bovendien kunnen de partijen een bemiddelaar kiezen die een goede kennis heeft van hun sector, terwijl rechters deze kennis niet altijd hebben. En tot slot kunnen beide partijen het akkoord, zodra het er is, laten homologeren door de rechtbank, waardoor het uitvoerbaar wordt en dezelfde gevolgen heeft als een vonnis. Zo zijn alle partijen verplicht de overeenkomst te respecteren."Dat betekent evenwel niet dat bemiddeling in alle gevallen gepast is, ook niet in alle gevallen van commercieel recht. "Bemiddeling is bijvoorbeeld zeer geschikt bij een partnership tussen vennoten in het kader van de ontwikkeling en promotie van een immoproject dat meerdere jaren zal lopen voor de verkoop helemaal afgehandeld is", zegt Alice Boulvain. "Als er een conflict rijst over de verdeling van de taken of de vergoedingen, is het te verkiezen om dit via bemiddeling te regelen. Het is sneller, minder duur en het laat vooral toe om de goede verstandhouding tussen de partijen te bewaren. Bij een juridisch conflict zou er sneller wat agressiviteit en vijandigheid mee gemoeid zijn. Dat kan de relaties en daarmee de voltooiing van het project in gevaar brengen." Een geval waarbij bemiddeling minder geschikt is, is bijvoorbeeld de invordering van een factuur bij een debiteur die te kwader trouw is. Alice Boulvain: "In dat geval is de zoektocht naar een minnelijke schikking vaak puur tijdverlies. De kans is groot dat de debiteur op het einde failliet is."Goed uitkijken in welke gevallen u zich tot bemiddeling wendt dus, maar dat het een manier is om in een commerciële of ondernemerscontext conflicten snel en goed af te handelen, dat is wel duidelijk.Wilt u meer te weten komen? Surf naar www.loyensloeff.beLees hier meer over hoe de nieuwe vennootschapswetgeving familiebedrijven troeven geeft.Lees hier meer over publiek-private samenwerkingen: een goede voorbereiding is meer dan het halve werk.