Veel ondernemingen nemen het heft in handen om duurzaam te kunnen aankopen. Een winkelketen als Carrefour beschikt bijvoorbeeld over een monitoring van talloze energieleveranciers. Ook voor andere sectoren monitort het actief via een jaarlijks onderzoek de duurzame ontwikkeling. Voor kledingretailers was die opvolging lange tijd een moeilijke klus. Garanderen dat de productie in pakweg Bangladesh menselijk verloopt, is alleen al gezien de afstand geen eenvoudige taak. De kledingretailers trachten op verschillende manieren toe te zien op een ethisch verantwoorde kledingproductie. De meest bekende manier is lidmaatschap van een organisatie die zich de problematiek aantrekt.

De modale klant weet niet wat achter bepaalde labels zit en het is zeer moeilijk om dat bekend te maken.

Sylvie Van Acker

JBC was een van de eerste Belgische retailers die toetrad tot de Fair Wear Foundation. "Ons lidmaatschap is erop gericht om onafhankelijke inspecties toe te laten in de fabrieken die voor JBC produceren, om de auditresultaten actief te bespreken met leveranciers, en om verbeterplannen met hen op te stellen en op te volgen", legt CSR Manager Saartje Boutsen uit. "Naast Fair Wear Foundation is JBC lid van het Bangladesh Akkoord, dat inzet op veilige fabrieken. "Dergelijke initiatieven zijn belangrijk", beaamt Sylvie Van Acker, Sustainability Manager H&M, "maar hoe erover communiceren is moeilijk. Wij weten wat het betekent. Maar de modale klant weet niet wat achter de labels zit en het is zeer moeilijk om dat bekend te maken."

Het is belangrijk dat leveranciers weten dat hun investering kan renderen op lange termijn.

Saartje Boutsen

Garanties voor de klant, garanties voor de leveranciers

Een tweede manier om toe te zien op de sociale dimensie van duurzaamheid bij kledingproductie is van eerder technische aard. Zo voerde JBC bijvoorbeeld een 'order blocking systeem' in om overwerk te vermijden of wil het goede leveranciers extra belonen. Saartje Boutsen kadert het ruimer. "Langetermijnrelaties zijn belangrijk. Daardoor kan je je leveranciers stimuleren om meer te investeren in de productie en een goed sociaal beleid, maar net zo goed in efficiënt waterverbruik. Het is belangrijk dat ze weten dat hun investering kan renderen op lange termijn."

Klik hier voor het volledige dossier over duurzaamheid in de retailsector

Veel ondernemingen nemen het heft in handen om duurzaam te kunnen aankopen. Een winkelketen als Carrefour beschikt bijvoorbeeld over een monitoring van talloze energieleveranciers. Ook voor andere sectoren monitort het actief via een jaarlijks onderzoek de duurzame ontwikkeling. Voor kledingretailers was die opvolging lange tijd een moeilijke klus. Garanderen dat de productie in pakweg Bangladesh menselijk verloopt, is alleen al gezien de afstand geen eenvoudige taak. De kledingretailers trachten op verschillende manieren toe te zien op een ethisch verantwoorde kledingproductie. De meest bekende manier is lidmaatschap van een organisatie die zich de problematiek aantrekt.JBC was een van de eerste Belgische retailers die toetrad tot de Fair Wear Foundation. "Ons lidmaatschap is erop gericht om onafhankelijke inspecties toe te laten in de fabrieken die voor JBC produceren, om de auditresultaten actief te bespreken met leveranciers, en om verbeterplannen met hen op te stellen en op te volgen", legt CSR Manager Saartje Boutsen uit. "Naast Fair Wear Foundation is JBC lid van het Bangladesh Akkoord, dat inzet op veilige fabrieken. "Dergelijke initiatieven zijn belangrijk", beaamt Sylvie Van Acker, Sustainability Manager H&M, "maar hoe erover communiceren is moeilijk. Wij weten wat het betekent. Maar de modale klant weet niet wat achter de labels zit en het is zeer moeilijk om dat bekend te maken."Garanties voor de klant, garanties voor de leveranciersEen tweede manier om toe te zien op de sociale dimensie van duurzaamheid bij kledingproductie is van eerder technische aard. Zo voerde JBC bijvoorbeeld een 'order blocking systeem' in om overwerk te vermijden of wil het goede leveranciers extra belonen. Saartje Boutsen kadert het ruimer. "Langetermijnrelaties zijn belangrijk. Daardoor kan je je leveranciers stimuleren om meer te investeren in de productie en een goed sociaal beleid, maar net zo goed in efficiënt waterverbruik. Het is belangrijk dat ze weten dat hun investering kan renderen op lange termijn."Klik hier voor het volledige dossier over duurzaamheid in de retailsector