Het was de regering Martens VI die 30 jaar geleden het pensioensparen introduceerde. Met succes. 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen, in diverse vormen. Wie zelf aan een extra pensioen denkt, geniet een fiscaal voordeel. Zo kunt u in 2017 tot 940 euro storten en dat levert u meteen een belastingbesparing van 30% of 282 euro op.

Paul Vanderveken, directeur Life bij Vivium Verzekeringen

Zowel de banken als de verzekeraars hebben producten ontwikkeld om aan pensioensparen te doen. Bij de banken gaat het om pensioenspaarfondsen, bij de verzekeraars om pensioenspaarverzekeringen. Die laatste categorie bestaat uit twee types: Tak 21 en Tak 23. "De pensioenspaarfondsen van de banken en de Tak 23-pensioenspaarverzekeringen zijn gelijkaardig, want ze investeren allebei in fondsen. Bijna altijd hebt u de keuze tussen minstens drie profielen: defensief, neutraal en dynamisch. Deze producten hebben een potentieel hoger rendement, maar geen gewaarborgd rendement", zegt Paul Vanderveken, directeur Life bij Vivium Verzekeringen. "Dat is anders voor de Tak 21-pensioenspaarverzekering, waar u wel zekerheid hebt over het rendement. Bij oudere contracten gaat het soms nog om 4,75%. Bij de nieuwe is dat gewaarborgd rendement momenteel eerder aan de lage kant, meestal tussen 0,50 en 1%."

Van dynamisch naar defensief

Gezien hun ruime beleggingshorizon kiezen jongere mensen vaak voor meer risico, maar naarmate ze ouder worden, gaat de voorkeur meer uit naar zekerheid. Doorheen de levensloop kan iedereen flexibel omgaan met zijn pensioensparen. "Wie aanvankelijk kiest voor een dynamisch pensioenspaarfonds van een bank kan op termijn overschakelen naar een defensief fonds met minder risico's. De overstap van het fonds bij de bank naar de volledige kapitaalsgarantie van een Tak 21-pensioenspaarverzekering is echter niet interessant omdat de fiscus dit beschouwt als een vroegtijdige afkoop en daarop moet u 33% belastingen betalen", weet Paul Vanderveken. "Wie echter bij het begin kiest voor een Tak 23-pensioenspaarverzekering kan later wel gewoon integraal overstappen naar een Tak 21-formule en vanaf dan geniet u zowel op uw opgebouwde reserves als op uw toekomstige premies kapitaalsgarantie."

"Wie bij het begin kiest voor een Tak 23-pensioenspaarverzekering kan later integraal overstappen naar een Tak 21-formule en geniet vanaf dan zowel op de opgebouwde reserves als op de toekomstige premies kapitaalsgarantie."

Bij de pensioenspaarverzekeringen is het meestal ook mogelijk om binnen eenzelfde polis een Tak 21 en een Tak 23 te combineren. "Op die manier kan iedereen zijn premie opsplitsen in een vastrentend gedeelte en in een deel fondsen. We spreken in dit geval over een Tak 44", aldus Paul Vanderveken.

Op het einde van de rit komt de fiscus toch nog langs voor een eindbelasting, maar die valt goed mee. De regering-Michel verlaagde het tarief zelfs van 10 naar 8%. Naargelang het soort product is er wel een verschil. Wie investeerde in pensioenspaarfondsen betaalt op zijn 60ste een taks van 8% op een fictieve rente van 4,75%. Behaalde u een hoger rendement, dan is die meerwaarde belastingvrij. Minder interessant is het wanneer uw pensioenspaarfonds minder dan 4,75% opbracht, want dan betaalt u toch 8% belasting op die 4,75%. "Vooral voor defensieve pensioenspaarfondsen of bij een beurscorrectie vlak voor uw 60ste verjaardag vormt dit een reëel risico, zegt Paul Vanderveken. "Bij Tak 23-pensioenspaarverzekeringen betaalt u altijd 8% belasting op het reële rendement en dat is ook het geval bij Tak 21-verzekeringen. Bij die laatste kunt u jaarlijks ook een winstdeelname krijgen en die is wel belastingvrij."

Bekijk hier een interview met Paul Vanderveken voor Kanaal Z:

Het was de regering Martens VI die 30 jaar geleden het pensioensparen introduceerde. Met succes. 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen, in diverse vormen. Wie zelf aan een extra pensioen denkt, geniet een fiscaal voordeel. Zo kunt u in 2017 tot 940 euro storten en dat levert u meteen een belastingbesparing van 30% of 282 euro op.Zowel de banken als de verzekeraars hebben producten ontwikkeld om aan pensioensparen te doen. Bij de banken gaat het om pensioenspaarfondsen, bij de verzekeraars om pensioenspaarverzekeringen. Die laatste categorie bestaat uit twee types: Tak 21 en Tak 23. "De pensioenspaarfondsen van de banken en de Tak 23-pensioenspaarverzekeringen zijn gelijkaardig, want ze investeren allebei in fondsen. Bijna altijd hebt u de keuze tussen minstens drie profielen: defensief, neutraal en dynamisch. Deze producten hebben een potentieel hoger rendement, maar geen gewaarborgd rendement", zegt Paul Vanderveken, directeur Life bij Vivium Verzekeringen. "Dat is anders voor de Tak 21-pensioenspaarverzekering, waar u wel zekerheid hebt over het rendement. Bij oudere contracten gaat het soms nog om 4,75%. Bij de nieuwe is dat gewaarborgd rendement momenteel eerder aan de lage kant, meestal tussen 0,50 en 1%."Van dynamisch naar defensiefGezien hun ruime beleggingshorizon kiezen jongere mensen vaak voor meer risico, maar naarmate ze ouder worden, gaat de voorkeur meer uit naar zekerheid. Doorheen de levensloop kan iedereen flexibel omgaan met zijn pensioensparen. "Wie aanvankelijk kiest voor een dynamisch pensioenspaarfonds van een bank kan op termijn overschakelen naar een defensief fonds met minder risico's. De overstap van het fonds bij de bank naar de volledige kapitaalsgarantie van een Tak 21-pensioenspaarverzekering is echter niet interessant omdat de fiscus dit beschouwt als een vroegtijdige afkoop en daarop moet u 33% belastingen betalen", weet Paul Vanderveken. "Wie echter bij het begin kiest voor een Tak 23-pensioenspaarverzekering kan later wel gewoon integraal overstappen naar een Tak 21-formule en vanaf dan geniet u zowel op uw opgebouwde reserves als op uw toekomstige premies kapitaalsgarantie."Bij de pensioenspaarverzekeringen is het meestal ook mogelijk om binnen eenzelfde polis een Tak 21 en een Tak 23 te combineren. "Op die manier kan iedereen zijn premie opsplitsen in een vastrentend gedeelte en in een deel fondsen. We spreken in dit geval over een Tak 44", aldus Paul Vanderveken.Op het einde van de rit komt de fiscus toch nog langs voor een eindbelasting, maar die valt goed mee. De regering-Michel verlaagde het tarief zelfs van 10 naar 8%. Naargelang het soort product is er wel een verschil. Wie investeerde in pensioenspaarfondsen betaalt op zijn 60ste een taks van 8% op een fictieve rente van 4,75%. Behaalde u een hoger rendement, dan is die meerwaarde belastingvrij. Minder interessant is het wanneer uw pensioenspaarfonds minder dan 4,75% opbracht, want dan betaalt u toch 8% belasting op die 4,75%. "Vooral voor defensieve pensioenspaarfondsen of bij een beurscorrectie vlak voor uw 60ste verjaardag vormt dit een reëel risico, zegt Paul Vanderveken. "Bij Tak 23-pensioenspaarverzekeringen betaalt u altijd 8% belasting op het reële rendement en dat is ook het geval bij Tak 21-verzekeringen. Bij die laatste kunt u jaarlijks ook een winstdeelname krijgen en die is wel belastingvrij." Bekijk hier een interview met Paul Vanderveken voor Kanaal Z: