Voor een kleine, open economie als België is export van levensbelang. Bedrijven die industriële machines of hoogtechnologische apparatuur produceren, hebben de wereld als actieterrein. Dirk Terweduwe: "Wie exporteert, zeker naar bestemmingen buiten Europa, loopt het risico van niet-betaling of van contractverbreking. De bank die de transactie financiert, kan geconfronteerd worden met wanbetaling onder het krediet. Onze eerste opdracht, als openbaar agentschap, is dan ook om die risico's af te dekken met verzekeringsproducten. Tevens stellen wij financiële garanties aan banken die contractgaranties of werkkapitaal verlenen aan exporteurs."

"Tot 8 miljoen euro kunnen we ook zelf de exporttransacties financieren. Bedrijven die in opkomende economieën willen verkopen, moeten vaak immers niet enkel het beste product hebben maar ook een financiering op maat kunnen aanbieden. Wij helpen hen om zulke dossiers rond te krijgen. En voor ondernemingen die in het buitenland investeren, dekken we dan weer de politieke risico's af."

Naast die publieke functie ontwikkelt Credendo sinds 2004 ook commerciële activiteiten in 15 Europese landen. Het productengamma omvat o.m. de verzekering van kortlopend handelskrediet en de uitgifte van borgstellingen die bedrijven dienen te stellen. "Die Europese dimensie is noodzakelijk om onze activiteiten rendabel te kunnen uitvoeren. We hebben ruime expertise opgebouwd in verre markten en zijn uitgegroeid tot een Europese marktleider in kredietverzekeringen."

Ook digitale handel faciliteren

Credendo kijkt met vertrouwen naar de toekomst. "De internationale handel heeft het voorbije jaar klappen gekregen door de COVID-19-pandemie. Tegelijk stellen we vast dat er steeds meer B2B-handel via online marktplaatsen verloopt, maar daar ontbreekt het aan financierings- en verzekeringsoplossingen. Via ons innovatielab AREA42 bouwen we aan een ecosysteem van technologische oplossingen om dat te faciliteren. De eerste toepassingen, zoals Marjory en TERMS.tech, zijn klaar en we zetten ook in 2021 verder in op die digitale transformatie", besluit Dirk Terweduwe.

Voor meer informatie, klik hier.

Voor een kleine, open economie als België is export van levensbelang. Bedrijven die industriële machines of hoogtechnologische apparatuur produceren, hebben de wereld als actieterrein. Dirk Terweduwe: "Wie exporteert, zeker naar bestemmingen buiten Europa, loopt het risico van niet-betaling of van contractverbreking. De bank die de transactie financiert, kan geconfronteerd worden met wanbetaling onder het krediet. Onze eerste opdracht, als openbaar agentschap, is dan ook om die risico's af te dekken met verzekeringsproducten. Tevens stellen wij financiële garanties aan banken die contractgaranties of werkkapitaal verlenen aan exporteurs.""Tot 8 miljoen euro kunnen we ook zelf de exporttransacties financieren. Bedrijven die in opkomende economieën willen verkopen, moeten vaak immers niet enkel het beste product hebben maar ook een financiering op maat kunnen aanbieden. Wij helpen hen om zulke dossiers rond te krijgen. En voor ondernemingen die in het buitenland investeren, dekken we dan weer de politieke risico's af."Naast die publieke functie ontwikkelt Credendo sinds 2004 ook commerciële activiteiten in 15 Europese landen. Het productengamma omvat o.m. de verzekering van kortlopend handelskrediet en de uitgifte van borgstellingen die bedrijven dienen te stellen. "Die Europese dimensie is noodzakelijk om onze activiteiten rendabel te kunnen uitvoeren. We hebben ruime expertise opgebouwd in verre markten en zijn uitgegroeid tot een Europese marktleider in kredietverzekeringen."Credendo kijkt met vertrouwen naar de toekomst. "De internationale handel heeft het voorbije jaar klappen gekregen door de COVID-19-pandemie. Tegelijk stellen we vast dat er steeds meer B2B-handel via online marktplaatsen verloopt, maar daar ontbreekt het aan financierings- en verzekeringsoplossingen. Via ons innovatielab AREA42 bouwen we aan een ecosysteem van technologische oplossingen om dat te faciliteren. De eerste toepassingen, zoals Marjory en TERMS.tech, zijn klaar en we zetten ook in 2021 verder in op die digitale transformatie", besluit Dirk Terweduwe.