De laatste Exportbarometer van Credendo leert ons vooral dat de situatie zich langzaam maar zeker normaliseert, althans in vergelijking met vorig jaar. Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo, verklaart: "Het vertrouwen van de exportbedrijven is weer op het niveau van voor de pandemie nu de problemen rond de massale vertragingen en annuleringen van bestellingen verdwijnen."

Openstaande facturen

Toch is niet alle gevaar geweken. "De pandemie veroorzaakt nog steeds logistieke problemen. De bevoorradingsketens zijn flink verstoord en buitenlandse prospectie blijft een pijnpunt. Bovendien geeft bijna de helft van de exportbedrijven aan problemen te ondervinden met onbetaalde facturen. Deze situatie is helaas niet nieuw en treft alle exportgebieden: onze buurlanden, Europa en de rest van de wereld." Het zou wel eens kunnen dat dit probleem nog toeneemt in de exitfase van de coronacrisis. "Talloze onbekende factoren komen op ons af: de evolutie van het aantal faillissementen wereldwijd, de stopzetting van overheidssteun of de aanhoudende geopolitieke spanningen."

Verzekeringen en advies

En toch blijft de exportmarkt voor Belgische ondernemingen uitermate belangrijk en veelbelovend, vooral om hun knowhow naar voren te brengen. "Het is dan ook onze taak om hen goed verzekerd de kans te geven om zaken te doen met het buitenland", gaat Nabil Jijakli verder. "Dankzij onze kredietverzekeringen kunnen onze klanten met een gerust gemoed exporteren, zonder vrees voor onbetaalde facturen door het faillissement van hun klant of door een politieke gebeurtenis. Onze verzekeringen bieden ook bescherming tegen andere risico's die de bevraagde exportbedrijven meermaals aanhalen: ongegronde contractverbreking, oorlogen of natuurrampen." Als specialist ter zake "vervult Credendo ook een adviserende rol waardoor de bedrijven zich volledig kunnen toespitsen op hun corebusiness."

De laatste Exportbarometer van Credendo leert ons vooral dat de situatie zich langzaam maar zeker normaliseert, althans in vergelijking met vorig jaar. Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo, verklaart: "Het vertrouwen van de exportbedrijven is weer op het niveau van voor de pandemie nu de problemen rond de massale vertragingen en annuleringen van bestellingen verdwijnen."Toch is niet alle gevaar geweken. "De pandemie veroorzaakt nog steeds logistieke problemen. De bevoorradingsketens zijn flink verstoord en buitenlandse prospectie blijft een pijnpunt. Bovendien geeft bijna de helft van de exportbedrijven aan problemen te ondervinden met onbetaalde facturen. Deze situatie is helaas niet nieuw en treft alle exportgebieden: onze buurlanden, Europa en de rest van de wereld." Het zou wel eens kunnen dat dit probleem nog toeneemt in de exitfase van de coronacrisis. "Talloze onbekende factoren komen op ons af: de evolutie van het aantal faillissementen wereldwijd, de stopzetting van overheidssteun of de aanhoudende geopolitieke spanningen."En toch blijft de exportmarkt voor Belgische ondernemingen uitermate belangrijk en veelbelovend, vooral om hun knowhow naar voren te brengen. "Het is dan ook onze taak om hen goed verzekerd de kans te geven om zaken te doen met het buitenland", gaat Nabil Jijakli verder. "Dankzij onze kredietverzekeringen kunnen onze klanten met een gerust gemoed exporteren, zonder vrees voor onbetaalde facturen door het faillissement van hun klant of door een politieke gebeurtenis. Onze verzekeringen bieden ook bescherming tegen andere risico's die de bevraagde exportbedrijven meermaals aanhalen: ongegronde contractverbreking, oorlogen of natuurrampen." Als specialist ter zake "vervult Credendo ook een adviserende rol waardoor de bedrijven zich volledig kunnen toespitsen op hun corebusiness."