De Tieltse kmo Ekopak werd opgericht in 2004 en legde zich toe op toepassingen om de kwaliteit van industrieel proceswater te verbeteren. "Er werden voor diverse industrieën machines gebouwd die steeds efficiënter werden in hun waterverbruik. Maar tegelijk moest ook de kwaliteit van het gebruikte proceswater mee evolueren. Daar werd de knowhow van ons bedrijf rond uitgebouwd", vertelt huidig CEO Pieter Loose.

Hij nam het bedrijf in 2013 over van zijn schoonvader en lanceerde een nieuwe strategie. "Als water schaarser wordt, moet er meer worden nagedacht over het verbruik en de recyclage ervan. Daarom zijn we gaan onderzoeken hoe we onze klanten konden helpen om de cirkel te sluiten. We bieden nu oplossingen om slimmer om te springen met water en we gaan na welke alternatieve bronnen aangeboord kunnen worden, zoals hergebruik van proceswater en recyclage van afvalwater."

Ecologische aspecten worden steeds belangrijker

Ekopak is kind aan huis in de voedings- en textielsector, maar ook bij industriële spelers die bijvoorbeeld ketel- en koelwater nodig hebben en in de medische wereld. "De voedingssector, textielbedrijven en de chemische industrie zijn stuk voor stuk grote waterverbruikers. Bij dergelijke bedrijven kunnen wij een grote impact creëren. We gaan na waar er water bespaard kan worden, leveren de juiste waterkwaliteit op maat van elk proces en maken waar nodig op een zo ecologisch mogelijke manier ultrapuur water aan. In functie van de gewenste waterkwaliteit, gebruiken we onder andere hars- en membraantechnologieën."

Pieter Loose, CEO Ekopak

Bedrijven realiseren zo makkelijk een besparing tot 50 procent op hun waterfactuur. "Maar doordat er minder water moet worden opgepompt is de impact voor het leefmilieu natuurlijk vele malen groter", vertelt Loose. "We merken trouwens dat klanten de ecologische aspecten steeds belangrijker vinden. Vroeger werd er weinig over onze projecten verteld, nu merken we dat men al bij de investeringsbeslissing begint te communiceren, dus nog voor de installatie operationeel is."

Een groot internationaal groeipotentieel

Met 27 mensen en een omzet van 12 miljoen euro is Ekopak een bescheiden kmo. Toch loopt ze internationaal in de kijker. "We hebben intussen installaties geplaatst bij ruim 700 bedrijven in elf landen, ook in Afrika, Amerika en Azië. We werken in co-creatie met onze klant en bekijken hoe het bedrijf bewuster kan omgaan met water. Die passie dragen we wereldwijd uit en van het ene project komt vaak het andere", aldus de CEO.

Zelf let de onderneming ook op haar ecologische voetafdruk. "We ontwikkelen en bouwen alles in huis. Enerzijds kunnen we zo snel tot oplossingen op maat komen, maar het helpt ook om de afvalstromen te beperken. Een installatie voor het buitenland bouwen we op in een container, die vervolgens naar het bedrijf wordt vervoerd of verscheept. Als ze aangekomen is, komen onze mensen ter plekke en is alles in een week tijd opgestart."

Recent trad Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, toe tot het kapitaal. Ekopak wil de komende jaren verder groeien en was op zoek naar een investeerder. Pieter Loose: "We weten dat er nog een groot potentieel is en willen een versnelling realiseren. Eén van de oplossingen is dat we onze installaties ook zelf financieren, waarbij de klant enkel een vergoeding betaalt per kubieke meter waterverbruik. Water-as-a-service dus eigenlijk."

Klimaatverandering is één van de centrale thema's tijdens het Credendo Trade Forum op woensdag 13 november vanaf 12.30 u. in het Auditorium van de Nationale Bank in Brussel. Een gedetailleerd programma en registratieformulier vindt u hier.

De Tieltse kmo Ekopak werd opgericht in 2004 en legde zich toe op toepassingen om de kwaliteit van industrieel proceswater te verbeteren. "Er werden voor diverse industrieën machines gebouwd die steeds efficiënter werden in hun waterverbruik. Maar tegelijk moest ook de kwaliteit van het gebruikte proceswater mee evolueren. Daar werd de knowhow van ons bedrijf rond uitgebouwd", vertelt huidig CEO Pieter Loose.Hij nam het bedrijf in 2013 over van zijn schoonvader en lanceerde een nieuwe strategie. "Als water schaarser wordt, moet er meer worden nagedacht over het verbruik en de recyclage ervan. Daarom zijn we gaan onderzoeken hoe we onze klanten konden helpen om de cirkel te sluiten. We bieden nu oplossingen om slimmer om te springen met water en we gaan na welke alternatieve bronnen aangeboord kunnen worden, zoals hergebruik van proceswater en recyclage van afvalwater."Ekopak is kind aan huis in de voedings- en textielsector, maar ook bij industriële spelers die bijvoorbeeld ketel- en koelwater nodig hebben en in de medische wereld. "De voedingssector, textielbedrijven en de chemische industrie zijn stuk voor stuk grote waterverbruikers. Bij dergelijke bedrijven kunnen wij een grote impact creëren. We gaan na waar er water bespaard kan worden, leveren de juiste waterkwaliteit op maat van elk proces en maken waar nodig op een zo ecologisch mogelijke manier ultrapuur water aan. In functie van de gewenste waterkwaliteit, gebruiken we onder andere hars- en membraantechnologieën."Bedrijven realiseren zo makkelijk een besparing tot 50 procent op hun waterfactuur. "Maar doordat er minder water moet worden opgepompt is de impact voor het leefmilieu natuurlijk vele malen groter", vertelt Loose. "We merken trouwens dat klanten de ecologische aspecten steeds belangrijker vinden. Vroeger werd er weinig over onze projecten verteld, nu merken we dat men al bij de investeringsbeslissing begint te communiceren, dus nog voor de installatie operationeel is."Met 27 mensen en een omzet van 12 miljoen euro is Ekopak een bescheiden kmo. Toch loopt ze internationaal in de kijker. "We hebben intussen installaties geplaatst bij ruim 700 bedrijven in elf landen, ook in Afrika, Amerika en Azië. We werken in co-creatie met onze klant en bekijken hoe het bedrijf bewuster kan omgaan met water. Die passie dragen we wereldwijd uit en van het ene project komt vaak het andere", aldus de CEO.Zelf let de onderneming ook op haar ecologische voetafdruk. "We ontwikkelen en bouwen alles in huis. Enerzijds kunnen we zo snel tot oplossingen op maat komen, maar het helpt ook om de afvalstromen te beperken. Een installatie voor het buitenland bouwen we op in een container, die vervolgens naar het bedrijf wordt vervoerd of verscheept. Als ze aangekomen is, komen onze mensen ter plekke en is alles in een week tijd opgestart."Recent trad Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke, toe tot het kapitaal. Ekopak wil de komende jaren verder groeien en was op zoek naar een investeerder. Pieter Loose: "We weten dat er nog een groot potentieel is en willen een versnelling realiseren. Eén van de oplossingen is dat we onze installaties ook zelf financieren, waarbij de klant enkel een vergoeding betaalt per kubieke meter waterverbruik. Water-as-a-service dus eigenlijk."Klimaatverandering is één van de centrale thema's tijdens het Credendo Trade Forum op woensdag 13 november vanaf 12.30 u. in het Auditorium van de Nationale Bank in Brussel. Een gedetailleerd programma en registratieformulier vindt u hier.