Uit een eigen onderzoek van Salesforce rond de impact van diversiteit en gelijke kansen weten we dat die impact veel verder reikt dan 'soft benefits' zoals enthousiastere medewerkers en klanten die voor je kiezen omdat je diversiteit hoog in het vaandel voert.

Heterogene teams zijn doorgaans niet alleen gemotiveerder, ze zorgen ook voor betere producten en diensten, betere klantenervaringen en uiteindelijk dus ook tot een hogere omzet. Dat blijkt onder meer uit ?onderzoek van McKinsey, waaruit blijkt dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in bedrijven wereldwijd kan leiden tot een verhoging van het mondiale BBP met maar liefst 12 biljoen (12.000 miljard!) dollar. Diversiteit, net als elke andere zakelijke prioriteit, verdient daarom een professionele omkadering, met de juiste doelstellingen, strategische planning en monitoring. En groeibedrijven doen er goed aan om dit expliciet in hun groeiplan op te nemen.

Om misverstanden te voorkomen: diversiteit betekent niet: opgelegde quota waardoor je betere kandidaten soms moet weigeren. Het gaat wel om het zoeken naar mensen die nieuwe inzichten in het bedrijf brengen en ervoor zorgen dat ze die ook kunnen uitwerken. Diversiteit kan gebaseerd zijn op achtergrond, geslacht en/of talent, zolang je maar actief op zoek gaat naar nieuwe perspectieven op je onderneming. En zolang je maar geregeld stilstaat bij de stand van zaken: welke objectieven had het bedrijf zich gesteld, hoe ver sta je, en waar en hoe is er ruimte voor verbetering?

Ook hier kan het juiste gebruik van data een significante bijdrage betekenen: als je alle demografische en werkgebonden gegevens verzamelt - met respect, vanzelfsprekend, voor de privacy van elke werknemer - van iedereen binnen de organisatie, kan je sneller identificeren waar de diversiteit te wensen overlaat, en actiever op zoek gaan naar specifieke profielen.

Unconscious bias

Om te begrijpen waarom diversiteit kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering, kan je niet om het begrip 'unconscious bias' (onbewuste vooroordelen) heen. Wat je ook maakt of doet, het resultaat wordt steeds beïnvloed door de samenstelling van je team. Hoe eenzijdiger het team, hoe groter de kans dat een evident gebrek over het hoofd wordt gezien, dat het product of de organisatie slechts bij een beperkte doelgroep doorbreekt. En hoe groter de kans dat deze unconscious bias aanhoudt, want iedereen rekruteert graag mensen waarin ze zichzelf herkennen.

Een belangrijke taak voor elke ondernemer ligt dus in het wegwerken van deze unconscious biases. Dit kan met behulp van expliciete objectieven rond diversiteit en de juiste technologie om de voortgang te meten en evalueren. Maar het kan ook met gepaste opleidingen, zoals onze Trailhead online learning tools, die ons op de symptomen en de gevaren van onze onbewuste vooroordelen wijzen. En met de juiste afspraken rond bedrijfscultuur, zoals anderen tijdens meetings laten uitspreken en ook echt naar hun argumenten luisteren.

Enkel zo raakt diversiteit ingebakken in de onderneming. En aangezien bedrijven krachtige drivers voor sociale evolutie vormen, kan deze grotere diversiteit ook onze economie en onze maatschappij alleen maar ten goede komen.

Ontdek hier meer over Salesforce.

Uit een eigen onderzoek van Salesforce rond de impact van diversiteit en gelijke kansen weten we dat die impact veel verder reikt dan 'soft benefits' zoals enthousiastere medewerkers en klanten die voor je kiezen omdat je diversiteit hoog in het vaandel voert. Heterogene teams zijn doorgaans niet alleen gemotiveerder, ze zorgen ook voor betere producten en diensten, betere klantenervaringen en uiteindelijk dus ook tot een hogere omzet. Dat blijkt onder meer uit ?onderzoek van McKinsey, waaruit blijkt dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in bedrijven wereldwijd kan leiden tot een verhoging van het mondiale BBP met maar liefst 12 biljoen (12.000 miljard!) dollar. Diversiteit, net als elke andere zakelijke prioriteit, verdient daarom een professionele omkadering, met de juiste doelstellingen, strategische planning en monitoring. En groeibedrijven doen er goed aan om dit expliciet in hun groeiplan op te nemen.Om misverstanden te voorkomen: diversiteit betekent niet: opgelegde quota waardoor je betere kandidaten soms moet weigeren. Het gaat wel om het zoeken naar mensen die nieuwe inzichten in het bedrijf brengen en ervoor zorgen dat ze die ook kunnen uitwerken. Diversiteit kan gebaseerd zijn op achtergrond, geslacht en/of talent, zolang je maar actief op zoek gaat naar nieuwe perspectieven op je onderneming. En zolang je maar geregeld stilstaat bij de stand van zaken: welke objectieven had het bedrijf zich gesteld, hoe ver sta je, en waar en hoe is er ruimte voor verbetering?Ook hier kan het juiste gebruik van data een significante bijdrage betekenen: als je alle demografische en werkgebonden gegevens verzamelt - met respect, vanzelfsprekend, voor de privacy van elke werknemer - van iedereen binnen de organisatie, kan je sneller identificeren waar de diversiteit te wensen overlaat, en actiever op zoek gaan naar specifieke profielen. Unconscious biasOm te begrijpen waarom diversiteit kan bijdragen tot een betere bedrijfsvoering, kan je niet om het begrip 'unconscious bias' (onbewuste vooroordelen) heen. Wat je ook maakt of doet, het resultaat wordt steeds beïnvloed door de samenstelling van je team. Hoe eenzijdiger het team, hoe groter de kans dat een evident gebrek over het hoofd wordt gezien, dat het product of de organisatie slechts bij een beperkte doelgroep doorbreekt. En hoe groter de kans dat deze unconscious bias aanhoudt, want iedereen rekruteert graag mensen waarin ze zichzelf herkennen.Een belangrijke taak voor elke ondernemer ligt dus in het wegwerken van deze unconscious biases. Dit kan met behulp van expliciete objectieven rond diversiteit en de juiste technologie om de voortgang te meten en evalueren. Maar het kan ook met gepaste opleidingen, zoals onze Trailhead online learning tools, die ons op de symptomen en de gevaren van onze onbewuste vooroordelen wijzen. En met de juiste afspraken rond bedrijfscultuur, zoals anderen tijdens meetings laten uitspreken en ook echt naar hun argumenten luisteren. Enkel zo raakt diversiteit ingebakken in de onderneming. En aangezien bedrijven krachtige drivers voor sociale evolutie vormen, kan deze grotere diversiteit ook onze economie en onze maatschappij alleen maar ten goede komen.