Digitale hr-toepassingen doen steeds meer hun intrede in bedrijven. Maar er is nog werk aan de winkel om er ook op een structurele en geïntegreerde manier mee aan de slag te gaan. "Het is niet moeilijk om een specifieke onlinemodule of rapporteringssysteem in gebruik te nemen", getuigt Bart Jonkers. "Maar een hr-manager of lijnverantwoordelijke moet natuurlijk ook weten wat er precies belangrijk is aan die tool. Software kan bij wijze van spreken honderden rapporten opleveren, maar wat doe je er vervolgens mee?"

Net als in andere diensten neemt ook bij hr het belang van data toe. Frederik Somers: "Wanneer wij een softwarepakket installeren, willen we kwalitatieve data genereren. Neem bijvoorbeeld het verloop of ziekteverzuim in een bedrijf. Dat zijn zaken die je van dichtbij wilt opvolgen om bij te sturen waar nodig. Voor dergelijke domeinen bepalen we de KPI's die we samenvatten in strategische dashboards. Uit een aantal data genereren we dan een vijftal bruikbare KPI's en inzichten, in plaats van een resem cijfers op de gebruikers af te sturen. Het zal een retailer bijvoorbeeld toelaten om in de drukste periode onmiddellijk zicht te hebben op het ziekteverzuim en te kunnen ingrijpen."

Employee experience

Digitale hr-toepassingen bieden ook voor de medewerkers voordelen. "Veel organisaties zijn nog zeer top-down georiënteerd inzake hr. Wij willen onze klanten helpen nadenken hoe ze meer informatie en zelfsturing kunnen bieden aan hun medewerkers", aldus Bart Jonkers. "Dankzij digitale tools krijgt de medewerker echt een stem. Die inzichten kun je dan aan het management aanreiken, om zo verbeteringsacties te bepalen."

"We zitten immers in een evolutie naar zelfsturende teams. Laat medewerkers feedback geven en acties uitwerken als team. Dat kan inspirerend werken voor de rest van je organisatie. Een onlineplatform, zoals Pulse, kan dat vergemakkelijken", vult Frederik Somers aan. "Of gebruik een platform om je personeel meer inzicht en inspraak te geven in hun verloningspakket. Laat hen zelf keuzes maken binnen een cafetariaplan zoals het Flex Income Plan: sommigen willen meer loon, anderen meer vakantiedagen of eerder een tussenkomst voor openbaar vervoer. Die keuzes kunnen online eenvoudig geregistreerd worden."

Frederik Somers, SD Worx, Jerry De Brie
Frederik Somers, SD Worx © Jerry De Brie

Door medewerkers mee aan het stuur te zetten, neemt meestal ook het engagement toe. Jonkers: "Het is bewezen dat zo'n betrokkenheid de 'employee experience' stimuleert. En dat wordt steeds belangrijker, in tijden waar er een 'war for talent' heerst en nieuwe werknemers veel mondiger zijn over hun wensen en verwachtingen. Geef een onlineoverzicht van opleidingsmogelijkheden en laat medewerkers zelf kiezen wat ze willen volgen, in functie van hun gewenste carrière-evolutie."

"Bovendien kunnen we door verschillende functies in een digitaal platform te integreren echte data analytics- en mining opzetten", stelt Frederik Somers. "Als je de data uit medewerkerstoepassingen combineert met financiële data en andere informatie die al in je hr-systemen zit, zoals kwalificaties en opleidingsplannen, dan kan de hr-expert met een toepassing als SuccessFactors en Every Angle belangrijke analyses te maken: wat is het verband tussen de employee experience, de verloning en het verzuim?"

Wij willen onze klanten helpen nadenken hoe ze meer informatie en zelfsturing kunnen bieden aan hun medewerkers. - Frederik Somers en Bart Jonkers, SD Worx

Data scientists?

De hr-medewerkers worden zo cruciaal om hun organisatie nieuwe inzichten te verschaffen en nog meer om de organisatie en het individu met elkaar te verbinden. Bart Jonkers: "Dat is geen eenvoudige opgave. Er is lange tijd minder geïnvesteerd in de hr-sector, en nu is er nood aan nieuwe expertise om te evolueren naar 'data scientist'. We leggen als consultant de link tussen IT en hr en we helpen bedrijven om die zaken verteerbaar te houden voor gebruiker."

"De hr-sector zit niet langer in een ivoren toren. Hr-diensten zullen in de toekomst steeds meer inzichten aanreiken waarmee de business aan de slag kan. Denk aan het voorspellen van belangrijke evoluties in het bedrijf: "Wat zal onze leeftijdspiramide zijn over vijf jaar? Waar moeten we vandaag op inspelen om binnen één of twee jaar resultaat te boeken? Daarin ligt de nieuwe toegevoegde waarde van hr-teams", besluit Frederik Somers.

Lees hier alle artikels over het dossier SAP.

Digitale hr-toepassingen doen steeds meer hun intrede in bedrijven. Maar er is nog werk aan de winkel om er ook op een structurele en geïntegreerde manier mee aan de slag te gaan. "Het is niet moeilijk om een specifieke onlinemodule of rapporteringssysteem in gebruik te nemen", getuigt Bart Jonkers. "Maar een hr-manager of lijnverantwoordelijke moet natuurlijk ook weten wat er precies belangrijk is aan die tool. Software kan bij wijze van spreken honderden rapporten opleveren, maar wat doe je er vervolgens mee?"Net als in andere diensten neemt ook bij hr het belang van data toe. Frederik Somers: "Wanneer wij een softwarepakket installeren, willen we kwalitatieve data genereren. Neem bijvoorbeeld het verloop of ziekteverzuim in een bedrijf. Dat zijn zaken die je van dichtbij wilt opvolgen om bij te sturen waar nodig. Voor dergelijke domeinen bepalen we de KPI's die we samenvatten in strategische dashboards. Uit een aantal data genereren we dan een vijftal bruikbare KPI's en inzichten, in plaats van een resem cijfers op de gebruikers af te sturen. Het zal een retailer bijvoorbeeld toelaten om in de drukste periode onmiddellijk zicht te hebben op het ziekteverzuim en te kunnen ingrijpen."Employee experienceDigitale hr-toepassingen bieden ook voor de medewerkers voordelen. "Veel organisaties zijn nog zeer top-down georiënteerd inzake hr. Wij willen onze klanten helpen nadenken hoe ze meer informatie en zelfsturing kunnen bieden aan hun medewerkers", aldus Bart Jonkers. "Dankzij digitale tools krijgt de medewerker echt een stem. Die inzichten kun je dan aan het management aanreiken, om zo verbeteringsacties te bepalen.""We zitten immers in een evolutie naar zelfsturende teams. Laat medewerkers feedback geven en acties uitwerken als team. Dat kan inspirerend werken voor de rest van je organisatie. Een onlineplatform, zoals Pulse, kan dat vergemakkelijken", vult Frederik Somers aan. "Of gebruik een platform om je personeel meer inzicht en inspraak te geven in hun verloningspakket. Laat hen zelf keuzes maken binnen een cafetariaplan zoals het Flex Income Plan: sommigen willen meer loon, anderen meer vakantiedagen of eerder een tussenkomst voor openbaar vervoer. Die keuzes kunnen online eenvoudig geregistreerd worden."Door medewerkers mee aan het stuur te zetten, neemt meestal ook het engagement toe. Jonkers: "Het is bewezen dat zo'n betrokkenheid de 'employee experience' stimuleert. En dat wordt steeds belangrijker, in tijden waar er een 'war for talent' heerst en nieuwe werknemers veel mondiger zijn over hun wensen en verwachtingen. Geef een onlineoverzicht van opleidingsmogelijkheden en laat medewerkers zelf kiezen wat ze willen volgen, in functie van hun gewenste carrière-evolutie.""Bovendien kunnen we door verschillende functies in een digitaal platform te integreren echte data analytics- en mining opzetten", stelt Frederik Somers. "Als je de data uit medewerkerstoepassingen combineert met financiële data en andere informatie die al in je hr-systemen zit, zoals kwalificaties en opleidingsplannen, dan kan de hr-expert met een toepassing als SuccessFactors en Every Angle belangrijke analyses te maken: wat is het verband tussen de employee experience, de verloning en het verzuim?"Data scientists?De hr-medewerkers worden zo cruciaal om hun organisatie nieuwe inzichten te verschaffen en nog meer om de organisatie en het individu met elkaar te verbinden. Bart Jonkers: "Dat is geen eenvoudige opgave. Er is lange tijd minder geïnvesteerd in de hr-sector, en nu is er nood aan nieuwe expertise om te evolueren naar 'data scientist'. We leggen als consultant de link tussen IT en hr en we helpen bedrijven om die zaken verteerbaar te houden voor gebruiker.""De hr-sector zit niet langer in een ivoren toren. Hr-diensten zullen in de toekomst steeds meer inzichten aanreiken waarmee de business aan de slag kan. Denk aan het voorspellen van belangrijke evoluties in het bedrijf: "Wat zal onze leeftijdspiramide zijn over vijf jaar? Waar moeten we vandaag op inspelen om binnen één of twee jaar resultaat te boeken? Daarin ligt de nieuwe toegevoegde waarde van hr-teams", besluit Frederik Somers. Lees hier alle artikels over het dossier SAP.