"Eerdere onderzoeken over digitalisering in bedrijven zijn meestal geschreven op maat van ofwel grote ondernemingen, ofwel digitale start-ups. Dat is jammer, want kmo's zorgen voor maar liefst 70% van de tewerkstelling in de Belgische private sector, en ook zij hebben heel wat te winnen bij slimme digitalisering," zegt Carine Lucas, Senior Expert Digital bij Agoria. Haar onderzoek, waarvan de resultaten deze week werden voorgesteld, richt zich wel expliciet op kmo's, en dan meer bepaald op de Belgische industriële kmo's. Aan de hand van telefonische diepte-interviews werden ruim 400 bedrijven bevraagd over drie domeinen: de digitalisering van bedrijfsprocessen, de digitale innovatie en de digitale bedrijfscultuur.

De resultaten

Het goede nieuws: 83% van alle Belgische industriële kmo's ziet digitalisering als een opportuniteit. Acht op de tien bedrijven zijn vandaag al bezig met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen IT-infrastructuur. Processen worden het eerst in bepaalde departementen gedigitaliseerd en pas nadien worden de processen uit de verschillende silo's op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld met gedeelde data via ERP, CRM of een andere toepassing. Van de industriële kmo's verzamelt 58% data, beschikt 74% over een ERP-systeem en 50% over een CRM-systeem.

Carine Lucas, Agoria
Carine Lucas © Agoria

Wat digitale innovatie betreft daarentegen, zijn de Belgische industriële kmo's veel minder actief. Slechts vier op de tien heeft al stappen richting de digitalisering van het aanbod gezet. Nog minder kmo's (slechts één op tien!) benutten digitale technologie om nieuwe businessmodellen uit te rollen. Vooral bedrijven met diensten nemen hier het voortouw. Zij investeren vooral in het digitaliseren van hun activiteiten en van hun contactpunten met klanten, die steeds veeleisender worden. Fysieke productbedrijven investeren in technologie om het gebruik van hun producten vanop afstand te monitoren. De data worden vooral gebruikt in productontwikkeling, nog veel minder om een gepersonaliseerd aanbod of nieuwe diensten te ontwikkelen. Artificiële intelligentie staat al helemaal niet op de agenda.

De meeste bedrijven staan verder in het digitaliseren van hun processen dan in digitale innovatie. Wat dat laatste betreft nemen dienstenbedrijven duidelijk het voortouw.

Agoria stelde de industriële kmo's ook een hele reeks vragen over digitale cultuur. Hieruit kwamen vijf factoren naar voor die opvallend sterker aanwezig zijn bij de bedrijven met de hoogste digitale maturiteit. Zo maken bij de digitaal volwassen bedrijven de digitale projecten meestal deel uit van de bedrijfsstrategie, maar worden projecten zowel bottom-up als top-down opgestart. Een vroege en continue betrokkenheid is cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42% van de bedrijven aanwezig.

Ook een cultuur van samenwerking met verschillende partners ontbreekt nog vaak. Met de snelle evoluties van digitale technologie is het niet langer haalbaar voor individuele bedrijven om alles in-house te ontwikkelen en alle nodige expertise zelf op te bouwen. Industriële kmo's moeten beter de weg vinden naar digitale partners.

Het onderzoek toonde een rechtstreeks verband tussen de manier van werken en denken, de cultuur, en de mate waarin digitale projecten succesvol zijn.

Ten slotte is het belangrijk dat bedrijven een verantwoordelijke voor digitalisering aanstellen. Slechts 55% van de bevraagde bedrijven deed dit en in 69% van deze gevallen gaat het dan nog om minder dan een halftijdse tewerkstelling. Nochtans creëer je de grootste meerwaarde door silo's te doorbreken, processen van verschillende businessunits op elkaar af te stemmen en data te delen. Zonder een persoon die het overzicht bewaart, blijven veel opportuniteiten onbenut.

7 gouden regels voor een sterke digitale bedrijfscultuur

Is uw bedrijf een digitale voortrekker of kijk je liever nog even de kat uit de boom? De Agoria-whitepaper 'Digitaal is een mindset' biedt je alvast een helder inzicht in de digitale maturiteit van 400 industriële kmo's in België. Je vindt er ook 7 gouden regels voor de uitbouw van een sterke digitale cultuur in jouw bedrijf. Download hier de whitepaper 'Digitaal is een mindset'.

"Eerdere onderzoeken over digitalisering in bedrijven zijn meestal geschreven op maat van ofwel grote ondernemingen, ofwel digitale start-ups. Dat is jammer, want kmo's zorgen voor maar liefst 70% van de tewerkstelling in de Belgische private sector, en ook zij hebben heel wat te winnen bij slimme digitalisering," zegt Carine Lucas, Senior Expert Digital bij Agoria. Haar onderzoek, waarvan de resultaten deze week werden voorgesteld, richt zich wel expliciet op kmo's, en dan meer bepaald op de Belgische industriële kmo's. Aan de hand van telefonische diepte-interviews werden ruim 400 bedrijven bevraagd over drie domeinen: de digitalisering van bedrijfsprocessen, de digitale innovatie en de digitale bedrijfscultuur.Het goede nieuws: 83% van alle Belgische industriële kmo's ziet digitalisering als een opportuniteit. Acht op de tien bedrijven zijn vandaag al bezig met de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. De focus ligt daarbij vooral op papierloos werken met gebruik van een eigen IT-infrastructuur. Processen worden het eerst in bepaalde departementen gedigitaliseerd en pas nadien worden de processen uit de verschillende silo's op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld met gedeelde data via ERP, CRM of een andere toepassing. Van de industriële kmo's verzamelt 58% data, beschikt 74% over een ERP-systeem en 50% over een CRM-systeem.Wat digitale innovatie betreft daarentegen, zijn de Belgische industriële kmo's veel minder actief. Slechts vier op de tien heeft al stappen richting de digitalisering van het aanbod gezet. Nog minder kmo's (slechts één op tien!) benutten digitale technologie om nieuwe businessmodellen uit te rollen. Vooral bedrijven met diensten nemen hier het voortouw. Zij investeren vooral in het digitaliseren van hun activiteiten en van hun contactpunten met klanten, die steeds veeleisender worden. Fysieke productbedrijven investeren in technologie om het gebruik van hun producten vanop afstand te monitoren. De data worden vooral gebruikt in productontwikkeling, nog veel minder om een gepersonaliseerd aanbod of nieuwe diensten te ontwikkelen. Artificiële intelligentie staat al helemaal niet op de agenda.Agoria stelde de industriële kmo's ook een hele reeks vragen over digitale cultuur. Hieruit kwamen vijf factoren naar voor die opvallend sterker aanwezig zijn bij de bedrijven met de hoogste digitale maturiteit. Zo maken bij de digitaal volwassen bedrijven de digitale projecten meestal deel uit van de bedrijfsstrategie, maar worden projecten zowel bottom-up als top-down opgestart. Een vroege en continue betrokkenheid is cruciaal om medewerkers mee te krijgen, maar is slechts bij 42% van de bedrijven aanwezig.Ook een cultuur van samenwerking met verschillende partners ontbreekt nog vaak. Met de snelle evoluties van digitale technologie is het niet langer haalbaar voor individuele bedrijven om alles in-house te ontwikkelen en alle nodige expertise zelf op te bouwen. Industriële kmo's moeten beter de weg vinden naar digitale partners. Ten slotte is het belangrijk dat bedrijven een verantwoordelijke voor digitalisering aanstellen. Slechts 55% van de bevraagde bedrijven deed dit en in 69% van deze gevallen gaat het dan nog om minder dan een halftijdse tewerkstelling. Nochtans creëer je de grootste meerwaarde door silo's te doorbreken, processen van verschillende businessunits op elkaar af te stemmen en data te delen. Zonder een persoon die het overzicht bewaart, blijven veel opportuniteiten onbenut.