We moeten duurzamer omspringen met de natuurlijke grondstoffen, investeren in circulaire economie en de technologie maximaal gebruiken om onze gebouwen en leefomgeving slimmer te maken. Lokale overheden maken sinds een tijdje werk van dergelijke smart cities en technologiebedrijven zoeken hoe ze eraan kunnen bijdragen.

Kees van der Klauw, hoofd van de researchafdeling bij Philips Lighting: "Binnen tien jaar zullen naar schatting twee op de drie mensen in een stedelijke omgeving wonen. Dat betekent dat we ons grondig moeten bezinnen over hoe de stad zo functioneel mogelijk wordt ingericht en hoe ze ook duurzamer kan worden."

"In een slimme stad zien we een grote rol voor het netwerk van lichtpunten dat er sowieso is."

Technologie biedt vandaag al antwoorden voor die uitdagingen. "Een slimme stad gebruikt informatie uit verschillende bronnen om alles efficiënter te maken en ook de leefbaarheid te verhogen. Wij zien daar een grote rol voor het netwerk van lichtpunten dat er sowieso is", stelt van der Klauw. "Door het toevoegen van sensoren kunnen we informatie verzamelen over luchtvervuiling, verkeersdichtheid, geluid, maar ook het lichtverbruik zelf. En zo beschikken overheden over heel wat bijkomende informatie om actie te ondernemen."

Geconditioneerd door het licht

Maar dat is niet het enige. Het belang van licht in onze woon-, werk- en leefomgeving mag niet worden onderschat. "Vergeet niet dat we al miljoenen jaren geconditioneerd worden door zonlicht en het dag- en nachtritme. Vaak vergeten we echter dat ook de juiste verlichting belangrijk is, voor verkeersveiligheid, om in ideale omstandigheden te kunnen werken op kantoor of zelfs thuis", aldus Kees van der Klauw.

"Net daar gaan we in smart buildings en smart cities iets aan kunnen doen. Want nieuwe technologie maakt het mogelijk om in te spelen op de lichtsterkte van de omgeving en zo voor optimale verlichting te zorgen, onder alle omstandigheden. Als het erg zonnig is, is er geen verlichting nodig. Wordt het donker, dan past de verlichting zich automatisch aan."

Drastische vermindering energieverbruik

En dat geldt dus zowel voor openbare verlichting als voor de lampen en armaturen in slimme gebouwen. Xavier De Blocq van Philips Lighting: "In een smart building combineert men performante LED-verlichting met een intelligent en geconnecteerd beheerssysteem. Daardoor kan de gebruiker of bewoner zijn ruimte aanpassen naar eigen wens en dus zijn comfort en welzijn verbeteren. Als je aan het werk bent, verhoogt dat ook je productiviteit. Tegelijk kan de facility manager in real time de bezetting zien en ook het energieverbruik optimaliseren."

"In een smart building combineert men performante LED-verlichting met een intelligent en geconnecteerd beheerssysteem."

Het resultaat is dat in een smart building fors minder energie wordt verbruikt. "Enerzijds heeft de LED-technologie er al voor gezorgd dat het verbruik sterk is gedaald. Maar wanneer een LED-armatuur wordt gecombineerd met een intelligent beheerssysteem, dan kan dat het energieverbruik van de verlichting met liefst 70% doen dalen", weet De Blocq. En zo draagt elk slim gebouw een steentje bij in de ontwikkeling van slimmere, duurzame steden.

We moeten duurzamer omspringen met de natuurlijke grondstoffen, investeren in circulaire economie en de technologie maximaal gebruiken om onze gebouwen en leefomgeving slimmer te maken. Lokale overheden maken sinds een tijdje werk van dergelijke smart cities en technologiebedrijven zoeken hoe ze eraan kunnen bijdragen.Kees van der Klauw, hoofd van de researchafdeling bij Philips Lighting: "Binnen tien jaar zullen naar schatting twee op de drie mensen in een stedelijke omgeving wonen. Dat betekent dat we ons grondig moeten bezinnen over hoe de stad zo functioneel mogelijk wordt ingericht en hoe ze ook duurzamer kan worden."Technologie biedt vandaag al antwoorden voor die uitdagingen. "Een slimme stad gebruikt informatie uit verschillende bronnen om alles efficiënter te maken en ook de leefbaarheid te verhogen. Wij zien daar een grote rol voor het netwerk van lichtpunten dat er sowieso is", stelt van der Klauw. "Door het toevoegen van sensoren kunnen we informatie verzamelen over luchtvervuiling, verkeersdichtheid, geluid, maar ook het lichtverbruik zelf. En zo beschikken overheden over heel wat bijkomende informatie om actie te ondernemen."Geconditioneerd door het lichtMaar dat is niet het enige. Het belang van licht in onze woon-, werk- en leefomgeving mag niet worden onderschat. "Vergeet niet dat we al miljoenen jaren geconditioneerd worden door zonlicht en het dag- en nachtritme. Vaak vergeten we echter dat ook de juiste verlichting belangrijk is, voor verkeersveiligheid, om in ideale omstandigheden te kunnen werken op kantoor of zelfs thuis", aldus Kees van der Klauw."Net daar gaan we in smart buildings en smart cities iets aan kunnen doen. Want nieuwe technologie maakt het mogelijk om in te spelen op de lichtsterkte van de omgeving en zo voor optimale verlichting te zorgen, onder alle omstandigheden. Als het erg zonnig is, is er geen verlichting nodig. Wordt het donker, dan past de verlichting zich automatisch aan."Drastische vermindering energieverbruikEn dat geldt dus zowel voor openbare verlichting als voor de lampen en armaturen in slimme gebouwen. Xavier De Blocq van Philips Lighting: "In een smart building combineert men performante LED-verlichting met een intelligent en geconnecteerd beheerssysteem. Daardoor kan de gebruiker of bewoner zijn ruimte aanpassen naar eigen wens en dus zijn comfort en welzijn verbeteren. Als je aan het werk bent, verhoogt dat ook je productiviteit. Tegelijk kan de facility manager in real time de bezetting zien en ook het energieverbruik optimaliseren."Het resultaat is dat in een smart building fors minder energie wordt verbruikt. "Enerzijds heeft de LED-technologie er al voor gezorgd dat het verbruik sterk is gedaald. Maar wanneer een LED-armatuur wordt gecombineerd met een intelligent beheerssysteem, dan kan dat het energieverbruik van de verlichting met liefst 70% doen dalen", weet De Blocq. En zo draagt elk slim gebouw een steentje bij in de ontwikkeling van slimmere, duurzame steden.