"Als ondersteunende partner bij exportactiviteiten spelen we een sleutelrol in de economische ontwikkeling", benadrukt Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. "Willen we deze ontwikkeling duurzaam maken, dan moeten we de negatieve gevolgen ervan voor de planeet en de maatschappij tot een minimum beperken of zelfs uitbannen. Credendo onderschrijft inmiddels al meer dan twintig jaar deze ambitie. Zo zijn we onder meer lid van de OESO-werkgroep die de exportkredietagentschappen algemene richtlijnen voorschrijft over de aanpak van ecologische en maatschappelijke vraagstukken."

De internationale normen voorbij

Charlotte Verbeeck, Environmental and Social Analyst bij Credendo, licht de procedure toe die wordt gevolgd bij de maatschappelijke beoordeling van projecten. "We kiezen ervoor om alle projecten te bestuderen die in aanmerking komen voor ondersteuning door Credendo en ons niet te beperken tot de transacties met een bepaalde omvang, zoals bepaald door de OESO. We gaan eerst na of het project overeenstemt met de lokale en internationale regelgeving en brengen het vervolgens onder in een van deze categorieën: A (kan een grote impact hebben), B (eerder kleine impact) of C (geen impact)." De projecten in categorie A en B die binnen het OESO-toepassingskader vallen, worden uit transparantieoverwegingen op de website van Credendo vermeld.

De teams van Credendo voeren een analyse uit om na te gaan of het actieplan ter verlaging van de eventuele impact van het project toereikend is. Indien nodig moeten bijkomende maatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd. "Aangezien het plan wordt afgetoetst op heel wat criteria - biodiversiteit, watercyclus, arbeidsomstandigheden, gevolgen voor de lokale gemeenschappen, corruptiebestrijding, enz. - kunnen de remediëringsmaatregelen zeer divers zijn. Een externe consultant voert volledig onafhankelijk toezicht uit op de implementatie en opvolging van het actieplan."

Voorbeeldfunctie

"Het spreekt voor zich dat wij intern diezelfde daadkrachtige ambitie nastreven", gaat Nabil Jijakli verder. "Binnen ons beleid onderschrijven we een verlaging van onze CO2-uitstoot, wat ons in 2019 het CO2-Neutral®-label opleverde. Daarnaast hechten we ook belang aan het welzijn van onze personeelsleden en het spaarzaam omspringen met hulpbronnen."

Voor meer informatie, klik hier.

"Als ondersteunende partner bij exportactiviteiten spelen we een sleutelrol in de economische ontwikkeling", benadrukt Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. "Willen we deze ontwikkeling duurzaam maken, dan moeten we de negatieve gevolgen ervan voor de planeet en de maatschappij tot een minimum beperken of zelfs uitbannen. Credendo onderschrijft inmiddels al meer dan twintig jaar deze ambitie. Zo zijn we onder meer lid van de OESO-werkgroep die de exportkredietagentschappen algemene richtlijnen voorschrijft over de aanpak van ecologische en maatschappelijke vraagstukken."Charlotte Verbeeck, Environmental and Social Analyst bij Credendo, licht de procedure toe die wordt gevolgd bij de maatschappelijke beoordeling van projecten. "We kiezen ervoor om alle projecten te bestuderen die in aanmerking komen voor ondersteuning door Credendo en ons niet te beperken tot de transacties met een bepaalde omvang, zoals bepaald door de OESO. We gaan eerst na of het project overeenstemt met de lokale en internationale regelgeving en brengen het vervolgens onder in een van deze categorieën: A (kan een grote impact hebben), B (eerder kleine impact) of C (geen impact)." De projecten in categorie A en B die binnen het OESO-toepassingskader vallen, worden uit transparantieoverwegingen op de website van Credendo vermeld.De teams van Credendo voeren een analyse uit om na te gaan of het actieplan ter verlaging van de eventuele impact van het project toereikend is. Indien nodig moeten bijkomende maatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd. "Aangezien het plan wordt afgetoetst op heel wat criteria - biodiversiteit, watercyclus, arbeidsomstandigheden, gevolgen voor de lokale gemeenschappen, corruptiebestrijding, enz. - kunnen de remediëringsmaatregelen zeer divers zijn. Een externe consultant voert volledig onafhankelijk toezicht uit op de implementatie en opvolging van het actieplan.""Het spreekt voor zich dat wij intern diezelfde daadkrachtige ambitie nastreven", gaat Nabil Jijakli verder. "Binnen ons beleid onderschrijven we een verlaging van onze CO2-uitstoot, wat ons in 2019 het CO2-Neutral®-label opleverde. Daarnaast hechten we ook belang aan het welzijn van onze personeelsleden en het spaarzaam omspringen met hulpbronnen."