Wanneer men aan investeerders, zelfs professionals, vraagt wat nu eigenlijk het doel is van hun portefeuille, luidt het antwoord vaak: "Ik wil elk jaar een return van X% realiseren" of "Ik wil beter doen dan die index of die combinatie van indexen." De meeste investeerders denken dus vooral aan rentabiliteit. Een gevaarlijke redenering, zeker in deze tijden ...

Focus op het risico ...

Om te beginnen moet een investeerder absoluut zijn risicoprofiel kennen. Is hij in staat om de bokkensprongen van de financiële markten te verdragen? Is hij bereid om in producten met een hefboomeffect te investeren, steeds toegankelijker maar nog altijd even gevaarlijk als voorheen? Of verkiest hij veiligheid en een regelmatig inkomen? Het zijn enkele van de vragen die hem moeten toelaten om de volatiliteit te bepalen die hij wil accepteren tijdens zijn beleggingstermijn (de periode waarin hij bereid is afstand te doen van zijn geld).

Op de Beurs wordt deze volatiliteit uitgedrukt als een standaardafwijking tegenover een gemiddelde. Bijvoorbeeld: als de BEL20 de laatste tien jaar een jaarlijkse gemiddelde prestatie van 5% heeft opgetekend en een standaardafwijking van 26%, betekent dit dat de prestaties van de BEL20 voor het merendeel gelegen waren tussen -21% et +31%. Een zeer hoge volatiliteit dus. Liquiditeiten daarentegen afficheren een volatiliteit van rond de 0%, maar brengen momenteel natuurlijk zeer weinig op.

Georgina Taylor, Product Director van het team Invesco Global Targeted Returns Fund., BINH TRAN
Georgina Taylor, Product Director van het team Invesco Global Targeted Returns Fund. © BINH TRAN

... en dan op de return

Eens de gewenste volatiliteit is bepaald, zal de investeerder de goede strategieën moeten kiezen waarmee hij zijn return kan maximaliseren binnen de grenzen van zijn risicoprofiel. Als de strategie erin bestaat om een beleggingsfonds te kopen in een welomschreven domein, is het noodzakelijk ook het risico en de volatiliteit ervan te kennen. "Het doel van ons team is om over een periode van drie jaar een jaarlijkse return te realiseren die groter is dan die van liquiditeiten (Euribor 3 maanden), terwijl ook de volatiliteit de helft lager is dan die van de aandelenmarkten", verduidelijkt Georgina Taylor, Product Director van het team Invesco Global Targeted Returns Fund.

"De meeste investeerders, zelfs professionals, denken vooral aan rentabiliteit. Een gevaarlijke redenering, zeker in de deze tijden ..."

Dat is natuurlijk maar mogelijk als men omringd wordt door professionals: "De afdeling wordt beheerd door drie ervaren beheerders die ondersteund worden door het Multi-Asset-team van Invesco, een risico-analist en een risicobeheerder. Maar ze kunnen ook rekenen op de specialisten van Invesco wereldwijd." Kortom, zowel het beheer van een afdeling als van een beleggingsportefeuille vraagt enorm veel expertise. En daarbij worden de basisregels voor het verminderen van risico's altijd gerespecteerd: de hantering van een langetermijnstrategie en de diversificatie van de portefeuille.

De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

Invesco Global Targeted Returns Fund is een afdeling van de Luxemburgse bevek Invesco Funds.

Dit is een compartiment van de Luxemburgse bevek Invesco Funds en heeft de ICBE-status en is verkrijgbaar in België. Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum. Beleggingsbeleid: het compartiment maakt gebruik van een ruim aanbod van beleggingsideeën en -technieken om blootstelling te verwerven aan activa in alle economische sectoren over de hele wereld, zoals aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten (uitgegeven door overheden of bedrijven), grondstoffen, deelnemingsrechten van andere fondsen (inclusief maar niet beperkt tot beursverhandelde fondsen), contanten en geldmarktinstrumenten. Om een voorzichtige risicospread en een gediversifieerde portefeuille te waarborgen, zullen er te allen tijde minstens vijf verschillende beleggingsideeën uit minstens drie verschillende types activa worden gehouden in het compartiment. Voor meer informatie over de volledige doelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u het document met de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID) of het huidige prospectus raadplegen. Dit compartiment blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden gegarandeerd. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en mogelijk krijgt u niet het volledige belegde bedrag terug.

Specifieke risico's: De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dat kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen) en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug. Het compartiment zal beleggen in derivaten (complexe instrumenten) met een significante hefboomwerking, wat kan resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit aanhouden, wat kan resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het compartiment. De door Invesco geuite standpunten en meningen (januari 2015) kunnen zonder voorafgaande kennisgeving aan verandering onderhevig zijn.

Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en bij Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be.De financiële dienst wordt in België verzorgd door RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Instapkosten: van 0% tot max. 5,00%, Beheerkosten 1,40%, Min. investering 1.000 EUR, beurstaks bij uitstap (met een maximum van 2.000 EUR): kapitalisatie: 1,32%, distributie: 0%. Het compartiment kan onderworpen worden aan 25% roerende voorheffing ingevolge de wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2012. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L'Echo en op www.beama.be. Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.be).

Wanneer men aan investeerders, zelfs professionals, vraagt wat nu eigenlijk het doel is van hun portefeuille, luidt het antwoord vaak: "Ik wil elk jaar een return van X% realiseren" of "Ik wil beter doen dan die index of die combinatie van indexen." De meeste investeerders denken dus vooral aan rentabiliteit. Een gevaarlijke redenering, zeker in deze tijden ...Focus op het risico ...Om te beginnen moet een investeerder absoluut zijn risicoprofiel kennen. Is hij in staat om de bokkensprongen van de financiële markten te verdragen? Is hij bereid om in producten met een hefboomeffect te investeren, steeds toegankelijker maar nog altijd even gevaarlijk als voorheen? Of verkiest hij veiligheid en een regelmatig inkomen? Het zijn enkele van de vragen die hem moeten toelaten om de volatiliteit te bepalen die hij wil accepteren tijdens zijn beleggingstermijn (de periode waarin hij bereid is afstand te doen van zijn geld).Op de Beurs wordt deze volatiliteit uitgedrukt als een standaardafwijking tegenover een gemiddelde. Bijvoorbeeld: als de BEL20 de laatste tien jaar een jaarlijkse gemiddelde prestatie van 5% heeft opgetekend en een standaardafwijking van 26%, betekent dit dat de prestaties van de BEL20 voor het merendeel gelegen waren tussen -21% et +31%. Een zeer hoge volatiliteit dus. Liquiditeiten daarentegen afficheren een volatiliteit van rond de 0%, maar brengen momenteel natuurlijk zeer weinig op.... en dan op de returnEens de gewenste volatiliteit is bepaald, zal de investeerder de goede strategieën moeten kiezen waarmee hij zijn return kan maximaliseren binnen de grenzen van zijn risicoprofiel. Als de strategie erin bestaat om een beleggingsfonds te kopen in een welomschreven domein, is het noodzakelijk ook het risico en de volatiliteit ervan te kennen. "Het doel van ons team is om over een periode van drie jaar een jaarlijkse return te realiseren die groter is dan die van liquiditeiten (Euribor 3 maanden), terwijl ook de volatiliteit de helft lager is dan die van de aandelenmarkten", verduidelijkt Georgina Taylor, Product Director van het team Invesco Global Targeted Returns Fund.Dat is natuurlijk maar mogelijk als men omringd wordt door professionals: "De afdeling wordt beheerd door drie ervaren beheerders die ondersteund worden door het Multi-Asset-team van Invesco, een risico-analist en een risicobeheerder. Maar ze kunnen ook rekenen op de specialisten van Invesco wereldwijd." Kortom, zowel het beheer van een afdeling als van een beleggingsportefeuille vraagt enorm veel expertise. En daarbij worden de basisregels voor het verminderen van risico's altijd gerespecteerd: de hantering van een langetermijnstrategie en de diversificatie van de portefeuille.De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.