Geen enkel bedrijf had een handleiding klaar liggen om om te gaan met de Covid-19 pandemie. Sommige bedrijven hebben zich echter goed uit de slag getrokken. Ze hebben sinds de uitbraak van de pandemie immers erg snel gehandeld. Ze zijn er niet enkel in geslaagd om hun eigen activiteiten in stand te houden, maar hebben ook hun werknemers, klanten en leveranciers kunnen ondersteunen. Deze bedrijven zijn een schoolvoorbeeld van hoe je moet omgaan met de 'S' die deel uitmaakt van ESG-criteria (Environment, Social en Governance). Ze hebben de facto bewezen dat deze factoren belangrijk zijn voor de veerkracht van een bedrijf, en hoe het kan omgaan met externe schokken.

Zo werken L'Oréal en Danone al nauw samen met hun stakeholders om ambitieuze doelstellingen vast te leggen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zo hebben ze zich snel kunnen aanpassen tijdens de crisis. Enkele maanden later hebben beide bedrijven marktaandeel gewonnen in strategische domeinen van hun activiteiten. Het parcours dat ze hebben afgelegd is opmerkelijk en is een schoolvoorbeeld van best practices op het vlak van duurzame ontwikkeling. Die geven aan welke kwaliteiten de managementteams en de raad van bestuur van een onderneming bezitten.

Covid-19 heeft beleggers dus bewust gemaakt van het feit dat ze meer aandacht moeten hebben voor de duurzaamheidspraktijken van ondernemingen: de beste leerlingen op dat vlak kunnen immers beter omgaan met onverwachte crisissen dan de rest.

Kapsalons en leveranciers: hoe L'Oréal zijn externe stakeholders heeft ondersteund

Op 18 maart kondigde L'Oréal de lancering aan van zijn 'Europees solidariteitsprogramma tegen het coronavirus'. De bedoeling hiervan is om zijn stakeholders door deze bijzonder onzekere periode met te loodsen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om bijna 9.000 leveranciers die getroffen worden door de crisis sneller te betalen. Al zijn uitstaande facturen tegenover alle kleine en zeer kleine ondernemingen in het distributienetwerk werden bevroren. Dankzij die maatregel kregen meer dan 100.000 kapsalons, kleine parfumwinkels en andere kleine ondernemingen in deze sector meer ademruimte.

Danone ondersteunde 15.000 partners-kmo's

Danone is een van de belangrijkste leden van de coalitie 'Business for Inclusive Growth' (B4IG) die in augustus 2019 werd gestart. De B4IG coalitie, die wordt voorgezeten door de CEO van Danone, wil de mensenrechten verbeteren binnen de operaties en voorraadketens van bedrijven, wil inclusieve arbeidsplaatsen creëren en de inclusie stimuleren binnen de waardeketen en de zakenwereld.

Toen de pandemie de economie begon aan te tasten, maakte de B4IG coalitie een gemeenschappelijke enveloppe bekend van 38 miljard euro aan steunmaatregelen voor werknemers, gemeenschappen, klanten en leveranciers van haar leden. Zo heeft Danone 300 miljoen euro uitgetrokken om 15.000 van zijn kmo's te ondersteunen waarmee het bedrijf samenwerkt.

Unilever heeft zijn klanten en leveranciers geholpen

Ook Unilever heeft proactief opgetreden om zijn externe stakeholders te helpen. Hoewel bepaalde segmenten van Unilever te lijden hadden onder de lockdownmaatregelen, is het een wereldwijd actief bedrijf. Hierdoor is het ongetwijfeld beter uitgerust dan veel van zijn concurrenten om deze crisis het hoofd te bieden. Veel van zijn producten worden immers in huis gebruikt en kunnen online worden besteld.

Toch heeft het bedrijf niet geaarzeld om de zwakke schakels in zijn waardeketen te identificeren. Het heeft 500 miljoen euro uitgetrokken om de cashflows van zijn klanten en leveranciers op peil te houden. Dat heeft geleid tot vervroegde uitbetalingen aan de meest kwetsbare kleine leveranciers, en tot de toekenning van kredieten aan bepaalde kleine retailers die tot het klantenbestand behoren. De bedoeling is om hun werknemers aan boord te houden en hun activiteiten in stand te houden.

De best practices van duurzame ontwikkeling bevorderen

Al deze bedrijven waren zich al goed bewust van al hun maatschappelijke verantwoordelijkheden, nog vóór de Covid-19 crisis was uitgebroken. Deze bedrijven hebben niet enkel hun werknemers geholpen en maatschappelijke initiatieven opgestart, zoals de gratis bedeling van hydroalcoholische handgel of zeep, maar hebben ook begrepen dat hun waardeketen onder druk stond, en hebben snel ingegrepen om het tij te keren. Op die manier hebben ze hun marktpositie verstevigd en hun merk in de verf gezet.

L'Oréal, Danone en Unilever hebben allemaal een 'A' rating volgens het interne ESG-ratingsysteem van Fidelity. In de loop van 2020 hebben wij studies gepubliceerd over de prestaties van bedrijven in functie van de kwaliteit van hun ESG-rating. We hebben vastgesteld dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen de relatieve beursprestaties van bedrijven en hun ESG-rating. De leiders doen het beter dan de achterblijvers, en dat in alle activaklassen. Deze studies hebben onze overtuiging nog versterkt: wanneer bedrijven voortrekkers zijn op het vlak van duurzaamheid, staat dit garant voor een efficiënt managementteam. Het bedrijf kan zo ook beter omgaan met marktschommelingen. We kunnen vaststellen dat ESG-criteria nog belangrijker zullen worden om in te schatten in welke mate een bedrijf zich kan voorbereiden op de toekomst, hoe die er ook mag uitzien.

Lees er hier meer over.

Risico-informatie

· Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.

· De focus van de Beleggingsbeheerder op effecten van bedrijven die goed scoren op het vlak van milieuzorg, sociaal beleid en corporate governance (Environmental, Social and Governance, "ESG") kan leiden tot een rendement dat soms achterblijft bij dat van vergelijkbare producten zonder dergelijke focus. Er wordt geen verklaring of garantie verstrekt inzake de eerlijkheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze scores. De status van de ESG-score van een effect kan veranderen in de loop van de tijd.

· Verwijzingen naar specifieke effecten mogen niet worden opgevat als advies om deze effecten te kopen of te verkopen, zij zijn louter opgenomen bij wijze van illustratie.

· Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten analisten en partners.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van de op dit moment geldige prospectus (document met essentiële informatie) en het goedgekeurde jaarverslag, dat kosteloos beschikbaar is in Frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons European Service Centre in Luxemburg en bij onze verdelers; de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Havenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel). 20BE0703

Geen enkel bedrijf had een handleiding klaar liggen om om te gaan met de Covid-19 pandemie. Sommige bedrijven hebben zich echter goed uit de slag getrokken. Ze hebben sinds de uitbraak van de pandemie immers erg snel gehandeld. Ze zijn er niet enkel in geslaagd om hun eigen activiteiten in stand te houden, maar hebben ook hun werknemers, klanten en leveranciers kunnen ondersteunen. Deze bedrijven zijn een schoolvoorbeeld van hoe je moet omgaan met de 'S' die deel uitmaakt van ESG-criteria (Environment, Social en Governance). Ze hebben de facto bewezen dat deze factoren belangrijk zijn voor de veerkracht van een bedrijf, en hoe het kan omgaan met externe schokken.Zo werken L'Oréal en Danone al nauw samen met hun stakeholders om ambitieuze doelstellingen vast te leggen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Zo hebben ze zich snel kunnen aanpassen tijdens de crisis. Enkele maanden later hebben beide bedrijven marktaandeel gewonnen in strategische domeinen van hun activiteiten. Het parcours dat ze hebben afgelegd is opmerkelijk en is een schoolvoorbeeld van best practices op het vlak van duurzame ontwikkeling. Die geven aan welke kwaliteiten de managementteams en de raad van bestuur van een onderneming bezitten.Covid-19 heeft beleggers dus bewust gemaakt van het feit dat ze meer aandacht moeten hebben voor de duurzaamheidspraktijken van ondernemingen: de beste leerlingen op dat vlak kunnen immers beter omgaan met onverwachte crisissen dan de rest.Op 18 maart kondigde L'Oréal de lancering aan van zijn 'Europees solidariteitsprogramma tegen het coronavirus'. De bedoeling hiervan is om zijn stakeholders door deze bijzonder onzekere periode met te loodsen. Het bedrijf heeft maatregelen genomen om bijna 9.000 leveranciers die getroffen worden door de crisis sneller te betalen. Al zijn uitstaande facturen tegenover alle kleine en zeer kleine ondernemingen in het distributienetwerk werden bevroren. Dankzij die maatregel kregen meer dan 100.000 kapsalons, kleine parfumwinkels en andere kleine ondernemingen in deze sector meer ademruimte.Danone is een van de belangrijkste leden van de coalitie 'Business for Inclusive Growth' (B4IG) die in augustus 2019 werd gestart. De B4IG coalitie, die wordt voorgezeten door de CEO van Danone, wil de mensenrechten verbeteren binnen de operaties en voorraadketens van bedrijven, wil inclusieve arbeidsplaatsen creëren en de inclusie stimuleren binnen de waardeketen en de zakenwereld.Toen de pandemie de economie begon aan te tasten, maakte de B4IG coalitie een gemeenschappelijke enveloppe bekend van 38 miljard euro aan steunmaatregelen voor werknemers, gemeenschappen, klanten en leveranciers van haar leden. Zo heeft Danone 300 miljoen euro uitgetrokken om 15.000 van zijn kmo's te ondersteunen waarmee het bedrijf samenwerkt. Ook Unilever heeft proactief opgetreden om zijn externe stakeholders te helpen. Hoewel bepaalde segmenten van Unilever te lijden hadden onder de lockdownmaatregelen, is het een wereldwijd actief bedrijf. Hierdoor is het ongetwijfeld beter uitgerust dan veel van zijn concurrenten om deze crisis het hoofd te bieden. Veel van zijn producten worden immers in huis gebruikt en kunnen online worden besteld. Toch heeft het bedrijf niet geaarzeld om de zwakke schakels in zijn waardeketen te identificeren. Het heeft 500 miljoen euro uitgetrokken om de cashflows van zijn klanten en leveranciers op peil te houden. Dat heeft geleid tot vervroegde uitbetalingen aan de meest kwetsbare kleine leveranciers, en tot de toekenning van kredieten aan bepaalde kleine retailers die tot het klantenbestand behoren. De bedoeling is om hun werknemers aan boord te houden en hun activiteiten in stand te houden.Al deze bedrijven waren zich al goed bewust van al hun maatschappelijke verantwoordelijkheden, nog vóór de Covid-19 crisis was uitgebroken. Deze bedrijven hebben niet enkel hun werknemers geholpen en maatschappelijke initiatieven opgestart, zoals de gratis bedeling van hydroalcoholische handgel of zeep, maar hebben ook begrepen dat hun waardeketen onder druk stond, en hebben snel ingegrepen om het tij te keren. Op die manier hebben ze hun marktpositie verstevigd en hun merk in de verf gezet.L'Oréal, Danone en Unilever hebben allemaal een 'A' rating volgens het interne ESG-ratingsysteem van Fidelity. In de loop van 2020 hebben wij studies gepubliceerd over de prestaties van bedrijven in functie van de kwaliteit van hun ESG-rating. We hebben vastgesteld dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen de relatieve beursprestaties van bedrijven en hun ESG-rating. De leiders doen het beter dan de achterblijvers, en dat in alle activaklassen. Deze studies hebben onze overtuiging nog versterkt: wanneer bedrijven voortrekkers zijn op het vlak van duurzaamheid, staat dit garant voor een efficiënt managementteam. Het bedrijf kan zo ook beter omgaan met marktschommelingen. We kunnen vaststellen dat ESG-criteria nog belangrijker zullen worden om in te schatten in welke mate een bedrijf zich kan voorbereiden op de toekomst, hoe die er ook mag uitzien.Lees er hier meer over.