Bij de jaarlijkse rapportering is het duurzaamheidsverslag van bedrijven haast net zo belangrijk geworden als het financiële jaarverslag. Bedrijven leggen zo helder mogelijk uit wat ze ondernemen op vlak van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, waterverbruik, duurzame energieprodcutie, het afvalbeleid of de omgang met grondstoffen. En ze vertellen wat zulks teweegbracht en wat de ambities zijn voor het komende jaar. Dat doen ze omdat de stakeholders recht hebben op die informatie, maar ook omdat het helpt om de onderneming te positioneren ten opzichte van de concurrentie.

Als grote speler kan je voor duurzame verandering zorgen.

Sylvie Van Acker

"Wij hebben met onze leveranciers gedragscodes en contracten en stellen hele hoge eisen", zegt Sylvie Van Acker, Sustainability Manager bij H&M. "Anderen die met dezelfde leveranciers werken, werken niet met die codes, maar ze profiteren mee omdat wij er zitten." De consument krijgt het idee dat iedereen wel zijn steentje bijdraagt tot een meer duurzame wereld. Bedrijven die zich even wat minder inspannen, vallen minder op. Toch kan dat niet blijven duren. "Als grote speler kan je voor verandering zorgen", vervolgt Sylvie Van Acker. "Op een bepaald moment zal wie zich niet aan codes houdt, geen andere keuze hebben. Zo kan je op termijn wel de goede van de slechte leerlingen onderscheiden."

Door de winkelbezoeken is de retailer voor duurzaamheidscommunicatie de geprivilegieerde partij.

Caroline Gastaud

Opvoeden, het privilege van de retailer

Toch is duurzaamheidscommunicatie niet enkel een concurrentieslag. Bedrijven hebben een opvoedende rol gekregen. Met name retailers vullen die door het nauwe contact met de eindconsumenten maar beter zo breed mogelijk in. Zij zijn dé schakel die kan verduidelijken hoe de klant ook buiten de winkelmuren zijn levensstijl kan aanpassen. "Dit hoeft niet gerelateerd te zijn aan ons aanbod", zegt Caroline Gastaud, Sustainability Manager bij IKEA. "In ons geval kan het bijvoorbeeld ook gaan over de temperatuur waarop je je lakens het best wast. Door het contact en de winkelbezoeken is de retailer voor die communicatie de geprivilegieerde partij."

Klik hier voor het volledige dossier over duurzaamheid in de retailsector

Bij de jaarlijkse rapportering is het duurzaamheidsverslag van bedrijven haast net zo belangrijk geworden als het financiële jaarverslag. Bedrijven leggen zo helder mogelijk uit wat ze ondernemen op vlak van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, waterverbruik, duurzame energieprodcutie, het afvalbeleid of de omgang met grondstoffen. En ze vertellen wat zulks teweegbracht en wat de ambities zijn voor het komende jaar. Dat doen ze omdat de stakeholders recht hebben op die informatie, maar ook omdat het helpt om de onderneming te positioneren ten opzichte van de concurrentie. "Wij hebben met onze leveranciers gedragscodes en contracten en stellen hele hoge eisen", zegt Sylvie Van Acker, Sustainability Manager bij H&M. "Anderen die met dezelfde leveranciers werken, werken niet met die codes, maar ze profiteren mee omdat wij er zitten." De consument krijgt het idee dat iedereen wel zijn steentje bijdraagt tot een meer duurzame wereld. Bedrijven die zich even wat minder inspannen, vallen minder op. Toch kan dat niet blijven duren. "Als grote speler kan je voor verandering zorgen", vervolgt Sylvie Van Acker. "Op een bepaald moment zal wie zich niet aan codes houdt, geen andere keuze hebben. Zo kan je op termijn wel de goede van de slechte leerlingen onderscheiden."Opvoeden, het privilege van de retailerToch is duurzaamheidscommunicatie niet enkel een concurrentieslag. Bedrijven hebben een opvoedende rol gekregen. Met name retailers vullen die door het nauwe contact met de eindconsumenten maar beter zo breed mogelijk in. Zij zijn dé schakel die kan verduidelijken hoe de klant ook buiten de winkelmuren zijn levensstijl kan aanpassen. "Dit hoeft niet gerelateerd te zijn aan ons aanbod", zegt Caroline Gastaud, Sustainability Manager bij IKEA. "In ons geval kan het bijvoorbeeld ook gaan over de temperatuur waarop je je lakens het best wast. Door het contact en de winkelbezoeken is de retailer voor die communicatie de geprivilegieerde partij."Klik hier voor het volledige dossier over duurzaamheid in de retailsector