In 2030 zal het concept "verifieerbare waarheid" naar verwachting centraal staan in het bankwezen. Banken zijn onderworpen aan veel meer controles, omdat er meer gegevensbronnen zijn en de huidige technologieën gegevensanalyse mogelijk maken. Het volstaat niet langer dat een onderneming een verslag publiceert over haar cyberbeveiligingsbeleid of in haar jaarverslag pronkt met haar duurzaamheidsverbintenissen. De belegger kan de betrokken onderneming niet zomaar analyseren. Ze moeten ook naar hun toeleveringsketen kijken om er zeker van te zijn dat ze geen leverancier vinden die bijzonder vervuilend is of bepaalde mensenrechten niet respecteert. Alles wat u doet en beweert te doen moet waar en controleerbaar zijn, of u wordt aan de kaak gesteld. Zo niet door de pers, dan wel door uw klanten, de publieke opinie of uw concurrenten.

Dit klimaat legt veel druk op de banken. Dit is een van de redenen waarom de digitale reuzen hebben besloten geen eigen bank op te richten. In principe brengt bankieren enorme hoeveelheden regelgeving en papierwerk met zich mee. Om te overleven heeft een bank een groot klantenbestand en een lokale aanwezigheid nodig. Dit is niet gemakkelijk en niet goedkoop. Ik zeg niet dat technologiebedrijven of fintechs geen plaats hebben in het banklandschap. Dat hebben ze zeker, maar waarschijnlijk meer als facilitator en leverancier van diensten, platforms en technologieën dan als bank.

Fintechs hebben hun plaats in de banksector, maar meer als enablers en aanbieders van diensten, platformen en technologieën, dan als banken

Rigo Van Den Broeck - EVP Cyber Security Innovation
Rigo Van Den Broeck - EVP Cyber Security Innovation

Vertrouwen makelaar

Vertrouwen is ook een cruciale factor. Mastercard is in de eerste plaats een technologiebedrijf. Wij zijn een 'vertrouwensmakelaar' voor bedrijven. Wij stellen hun activiteiten veilig, zodat zij zich op hun activiteiten kunnen concentreren en kunnen evolueren. Maar we zijn geen bank.

Neem het geval van de cryptocurrencies. Onze missie is om ze betrouwbaar en technologisch en ecologisch veilig te maken voor degenen die ze willen gebruiken. Cryptocurrencies zijn een betaalmiddel als alle andere. Maar ze hebben andere betaalmiddelen niet verdrongen. In totaal vertegenwoordigen de cryptocurrencies en de digitale valuta's van de centrale banken niet meer dan 10% van de betalingsmarkt. Zij hebben echter een wereldwijde impact op de sector door innovatie te stimuleren. Zo helpt blockchain ons om nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen.

Chinees bankmodel

Geografisch gezien heeft Europa niet dezelfde evolutie doorgemaakt als het Chinese bankmodel dat gebaseerd is op superapps die alle diensten op één plaats aanbieden. De reden is eenvoudig: de omgang met privégegevens en het beveiligingsniveau zijn onverenigbaar met onze normen inzake privacy. Het is erg opdringerig. We zijn overgestapt op een model waarbij iedereen weer eigenaar is van zijn eigen (digitale) identiteit.

De consument beslist wat hij deelt met wie, wanneer en hoe lang. Dit is belangrijk voor banken, want identiteit is de ingang voor alles in de sector. Ook voor de overheid is in dit verband een sleutelrol weggelegd. Alleen zij hebben de absolute waarheid over iemands identiteit. De privé sector daarentegen moet ervoor zorgen dat ze deze gegevens op een veilige manier verkrijgt en gebruikt. Dit is voor een financiële instelling of een technologiebedrijf natuurlijker dan voor andere bedrijfstakken.

Ik heb er al op gewezen dat er tegenwoordig meer regelgeving is, wat niet altijd een slechte zaak is. Regelgeving regelt niet alleen activiteiten, maar stelt ook normen vast die samenwerking vergemakkelijken en ervoor zorgen dat bedrijven de juiste dingen doen en investeringen aantrekken. Goede regelgeving evolueert ook mettertijd, houdt rekening met de technologische vooruitgang en past zich aan.

Alles is een matrix

Ten slotte hebben veranderingen in de samenleving ook gevolgen voor de financiële sector. Gendervooroordelen zijn niet uitgeroeid. De meeste producten en diensten zijn nog steeds ontworpen vanuit een mannelijk perspectief. Raden van bestuur, inclusief deze van banken, bestaan nog steeds grotendeels uit mannen. Dit kan leiden tot risicomijdend gedrag en gemiste kansen. Als iedereen op dezelfde manier denkt, is de kans groter dat kansen worden gemist die iemand met een andere achtergrond en mentaliteit misschien wel had gezien.

De situatie is echter aan het veranderen. De sector maakt nu beter gebruik van schaarse middelen en vertrouwt op alternatieve productiemethoden. We zijn ons ook allemaal meer bewust van milieukwesties. Hernieuwbare energie is algemeen aanvaard, maar tegelijkertijd kunnen we niet zonder Wi-Fi.

Het probleem is dat alle kwesties een matrix zijn geworden. Elke kwestie moet multidimensionaal worden benaderd. De tijd dat je een probleem op één manier kon beoordelen en één oplossing kon voorstellen, is voorbij. De complexiteit van de wereld dwingt ons te denken vanuit verschillende perspectieven, of die nu generatiegebonden, cultureel of anderszins zijn. Een echte uitdaging!

Michael Waegemans, Partner, Hoofd Duurzaamheid (KPMG)

Naarmate de verwachtingen van belanghebbenden veranderen, zal uw organisatie waarschijnlijk geen andere keuze hebben dan ESG over te nemen. Elke groep belanghebbenden zal er waarschijnlijk om vragen - en regelgevers en beleidsmakers wellicht steeds meer. Denk echter niet te beperkt door uw ESG-doelstellingen te definiëren in de taal van de minimumnormen die vereist zijn voor de naleving van milieu-, sociale en bestuursnormen. Stel in plaats daarvan de missie en doelstellingen van uw financiële instelling centraal om de harten en geesten van klanten, werkgevers en andere belangrijke belanghebbenden te winnen.

In 2030 zal het concept "verifieerbare waarheid" naar verwachting centraal staan in het bankwezen. Banken zijn onderworpen aan veel meer controles, omdat er meer gegevensbronnen zijn en de huidige technologieën gegevensanalyse mogelijk maken. Het volstaat niet langer dat een onderneming een verslag publiceert over haar cyberbeveiligingsbeleid of in haar jaarverslag pronkt met haar duurzaamheidsverbintenissen. De belegger kan de betrokken onderneming niet zomaar analyseren. Ze moeten ook naar hun toeleveringsketen kijken om er zeker van te zijn dat ze geen leverancier vinden die bijzonder vervuilend is of bepaalde mensenrechten niet respecteert. Alles wat u doet en beweert te doen moet waar en controleerbaar zijn, of u wordt aan de kaak gesteld. Zo niet door de pers, dan wel door uw klanten, de publieke opinie of uw concurrenten.Dit klimaat legt veel druk op de banken. Dit is een van de redenen waarom de digitale reuzen hebben besloten geen eigen bank op te richten. In principe brengt bankieren enorme hoeveelheden regelgeving en papierwerk met zich mee. Om te overleven heeft een bank een groot klantenbestand en een lokale aanwezigheid nodig. Dit is niet gemakkelijk en niet goedkoop. Ik zeg niet dat technologiebedrijven of fintechs geen plaats hebben in het banklandschap. Dat hebben ze zeker, maar waarschijnlijk meer als facilitator en leverancier van diensten, platforms en technologieën dan als bank.Vertrouwen is ook een cruciale factor. Mastercard is in de eerste plaats een technologiebedrijf. Wij zijn een 'vertrouwensmakelaar' voor bedrijven. Wij stellen hun activiteiten veilig, zodat zij zich op hun activiteiten kunnen concentreren en kunnen evolueren. Maar we zijn geen bank.Neem het geval van de cryptocurrencies. Onze missie is om ze betrouwbaar en technologisch en ecologisch veilig te maken voor degenen die ze willen gebruiken. Cryptocurrencies zijn een betaalmiddel als alle andere. Maar ze hebben andere betaalmiddelen niet verdrongen. In totaal vertegenwoordigen de cryptocurrencies en de digitale valuta's van de centrale banken niet meer dan 10% van de betalingsmarkt. Zij hebben echter een wereldwijde impact op de sector door innovatie te stimuleren. Zo helpt blockchain ons om nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen.Geografisch gezien heeft Europa niet dezelfde evolutie doorgemaakt als het Chinese bankmodel dat gebaseerd is op superapps die alle diensten op één plaats aanbieden. De reden is eenvoudig: de omgang met privégegevens en het beveiligingsniveau zijn onverenigbaar met onze normen inzake privacy. Het is erg opdringerig. We zijn overgestapt op een model waarbij iedereen weer eigenaar is van zijn eigen (digitale) identiteit.De consument beslist wat hij deelt met wie, wanneer en hoe lang. Dit is belangrijk voor banken, want identiteit is de ingang voor alles in de sector. Ook voor de overheid is in dit verband een sleutelrol weggelegd. Alleen zij hebben de absolute waarheid over iemands identiteit. De privé sector daarentegen moet ervoor zorgen dat ze deze gegevens op een veilige manier verkrijgt en gebruikt. Dit is voor een financiële instelling of een technologiebedrijf natuurlijker dan voor andere bedrijfstakken.Ik heb er al op gewezen dat er tegenwoordig meer regelgeving is, wat niet altijd een slechte zaak is. Regelgeving regelt niet alleen activiteiten, maar stelt ook normen vast die samenwerking vergemakkelijken en ervoor zorgen dat bedrijven de juiste dingen doen en investeringen aantrekken. Goede regelgeving evolueert ook mettertijd, houdt rekening met de technologische vooruitgang en past zich aan.Ten slotte hebben veranderingen in de samenleving ook gevolgen voor de financiële sector. Gendervooroordelen zijn niet uitgeroeid. De meeste producten en diensten zijn nog steeds ontworpen vanuit een mannelijk perspectief. Raden van bestuur, inclusief deze van banken, bestaan nog steeds grotendeels uit mannen. Dit kan leiden tot risicomijdend gedrag en gemiste kansen. Als iedereen op dezelfde manier denkt, is de kans groter dat kansen worden gemist die iemand met een andere achtergrond en mentaliteit misschien wel had gezien.De situatie is echter aan het veranderen. De sector maakt nu beter gebruik van schaarse middelen en vertrouwt op alternatieve productiemethoden. We zijn ons ook allemaal meer bewust van milieukwesties. Hernieuwbare energie is algemeen aanvaard, maar tegelijkertijd kunnen we niet zonder Wi-Fi.Het probleem is dat alle kwesties een matrix zijn geworden. Elke kwestie moet multidimensionaal worden benaderd. De tijd dat je een probleem op één manier kon beoordelen en één oplossing kon voorstellen, is voorbij. De complexiteit van de wereld dwingt ons te denken vanuit verschillende perspectieven, of die nu generatiegebonden, cultureel of anderszins zijn. Een echte uitdaging!Naarmate de verwachtingen van belanghebbenden veranderen, zal uw organisatie waarschijnlijk geen andere keuze hebben dan ESG over te nemen. Elke groep belanghebbenden zal er waarschijnlijk om vragen - en regelgevers en beleidsmakers wellicht steeds meer. Denk echter niet te beperkt door uw ESG-doelstellingen te definiëren in de taal van de minimumnormen die vereist zijn voor de naleving van milieu-, sociale en bestuursnormen. Stel in plaats daarvan de missie en doelstellingen van uw financiële instelling centraal om de harten en geesten van klanten, werkgevers en andere belangrijke belanghebbenden te winnen.