Hoe hij er komt is misschien nog niet helemaal duidelijk, maar dat hij er komt, dat staat buiten kijf. De brexit is een feit op 30 maart 2019, al dan niet gevolgd door een korte overgangsperiode. Vanaf die dag zal handel drijven met Groot-Brittannië nooit meer hetzelfde zijn. En dat besef begint steeds meer door te dringen.

"Sinds de befaamde brexit 'vote' in 2016 leven bedrijven in onduidelijkheid", vertelt Bert Gevers. "Iedereen beseft dat er heel wat gaat veranderen, maar de modaliteiten zijn niet duidelijk. Dat weerhield heel wat grote bedrijven er echter niet van om zich structureel voor te bereiden." Gevers heeft het dan onder andere over 'greenfield' investeringen , waarbij een bedrijf een vestiging in een ander land opstart. Europese bedrijven doen dit volop in Groot-Brittannië, maar ook het omgekeerde gebeurt. Het gaat dan vaak om opslagcapaciteit, distributie- en zelfs productiecentra. "Zo houd je een voet in de markten waar je actief bent als producten invoeren aan andere voorwaarden gebonden is", verklaart Bert Gevers.

Bert Gevers

Ook overnames zijn een manier om letterlijk 'een voetje binnen' te houden. Wanneer een Brits bedrijf een Europese sectorgenoot overneemt, verzekert het zich van een afzetmarkt en mogelijk ook van de broodnodige licenties wanneer hij in een gereguleerde sector zoals bijvoorbeeld de financiële sector actief is. Net hetzelfde geldt voor Europese spelers die over het Kanaal op zoek gaan naar Britse 'prooien'. "Wat opvalt is dat synergie in deze gevallen niet de eerste overweging is", geeft Bert Gevers mee. "Het is mooi meegenomen, maar het gaat 'm toch vooral om die voet aan de grond..."

Taxatie verandert

De maatregelen die sommige bedrijven nemen zijn als vrij radicaal te bestempelen. Een nieuwe vestiging openen doe je niet zomaar. In het licht van de ingrijpende wijzigingen in de handel tussen Europa en Groot-Brittannië zijn ze echter goed te begrijpen.

Groot-Brittannië wordt een derde land, net als de Verenigde Staten of pakweg India

Natalie Reypens en Bert Gevers overlopen de belangrijkste veranderingen, vanaf 30 maart 2019 of wat later. "Ten eerste zal Groot-Brittannië niet langer onder het geharmoniseerd Europees beleid op het vlak van BTW, douanerechten en accijnzen vallen", klinkt het bij Bert Gevers. Groot-Brittannië wordt dan een derde land, net als de Verenigde Staten of pakweg India. "Goederen zullen niet meer vrij kunnen bewegen, er zullen opnieuw controles komen, er zullen douanerechten zijn..." Voor diensten geldt trouwens hetzelfde, zeker in sectoren die sterk gereguleerd zijn, zoals de financiële sector. Een mogelijk akkoord met Groot Brittannië ("soft Brexit") kan dit verzachten, maar zeker nooit helemaal wegnemen.

Natalie Reypens

"Op het vlak van de directe belastingen is de harmonisatie niet zover doorgedreven", voegt Natalie Reypens toe. "Er zijn wel een aantal Europese richtlijnen die voor een zekere harmonisatie binnen de EU zorgen., Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recente acties van Europa in haar strijd tegen fiscale planning., die voorzien in anti-misbruikbepalingen die alle lidstaten verplicht moeten implementeren. Op die manier wordt er ook voor gezorgd dat binnen de EU de oneerlijke fiscale concurrentie tussen de lidstaten wordt opgelost. Door de Brexit zou Groot-Brittannië hier dan buiten vallen. Wat zal dat voor impact hebben op de concurrentiepositie van de UK ten opzichte van de lidstaten ?."

Ook KMO's moeten zich voorbereiden

Samengevat: business doen met Groot-Brittannië zal nooit meer zijn wat het was. En dat heeft niet alleen een impact op de grootste bedrijven. Bert Gevers: "Er zijn naar schatting tienduizenden KMO's die wel handel drijven met Groot-Brittannië, maar helemaal geen ervaring hebben met niet EU-landen. Zij hebben niet de tijd en middelen om intern een Brexit-team op te richten dat voorbereidt op de gevolgen." Het advies van de twee advocaten is dan ook heel duidelijk. "Zelfs als je een kleine organisatie bent zijn er toch wel een aantal eenvoudige dingen die je best eens onder de loep neemt. Kijk naar je hele supply chain", besluit Natalie Reypens. "In welke fases van de supply chain komt de UK aan te pas, en zijn de mogelijk hogere kosten die je door handel met Groot-Brittannië oploopt nog wel te verantwoorden. De producten die je in- of uitvoert zijn mogelijk onderwerpen aan specifieke technische vereisten. Als Groot-Brittannië de Unie verlaat kunnen deze technische vereisten gaan afwijken. Ook je contracten en leveringsvoorwaarden bekijk je best nog eens om onaangename verrassingen te vermijden. Als er op 30 Maart 2019 invoerrechten van toepassing worden wil je die immers liefst verrekend hebben. " Want een goed voorbereid ondernemer is er twee waard...

Meer informatie kan je hier terugvinden.

Hoe hij er komt is misschien nog niet helemaal duidelijk, maar dat hij er komt, dat staat buiten kijf. De brexit is een feit op 30 maart 2019, al dan niet gevolgd door een korte overgangsperiode. Vanaf die dag zal handel drijven met Groot-Brittannië nooit meer hetzelfde zijn. En dat besef begint steeds meer door te dringen."Sinds de befaamde brexit 'vote' in 2016 leven bedrijven in onduidelijkheid", vertelt Bert Gevers. "Iedereen beseft dat er heel wat gaat veranderen, maar de modaliteiten zijn niet duidelijk. Dat weerhield heel wat grote bedrijven er echter niet van om zich structureel voor te bereiden." Gevers heeft het dan onder andere over 'greenfield' investeringen , waarbij een bedrijf een vestiging in een ander land opstart. Europese bedrijven doen dit volop in Groot-Brittannië, maar ook het omgekeerde gebeurt. Het gaat dan vaak om opslagcapaciteit, distributie- en zelfs productiecentra. "Zo houd je een voet in de markten waar je actief bent als producten invoeren aan andere voorwaarden gebonden is", verklaart Bert Gevers.Ook overnames zijn een manier om letterlijk 'een voetje binnen' te houden. Wanneer een Brits bedrijf een Europese sectorgenoot overneemt, verzekert het zich van een afzetmarkt en mogelijk ook van de broodnodige licenties wanneer hij in een gereguleerde sector zoals bijvoorbeeld de financiële sector actief is. Net hetzelfde geldt voor Europese spelers die over het Kanaal op zoek gaan naar Britse 'prooien'. "Wat opvalt is dat synergie in deze gevallen niet de eerste overweging is", geeft Bert Gevers mee. "Het is mooi meegenomen, maar het gaat 'm toch vooral om die voet aan de grond..."Taxatie verandertDe maatregelen die sommige bedrijven nemen zijn als vrij radicaal te bestempelen. Een nieuwe vestiging openen doe je niet zomaar. In het licht van de ingrijpende wijzigingen in de handel tussen Europa en Groot-Brittannië zijn ze echter goed te begrijpen.Natalie Reypens en Bert Gevers overlopen de belangrijkste veranderingen, vanaf 30 maart 2019 of wat later. "Ten eerste zal Groot-Brittannië niet langer onder het geharmoniseerd Europees beleid op het vlak van BTW, douanerechten en accijnzen vallen", klinkt het bij Bert Gevers. Groot-Brittannië wordt dan een derde land, net als de Verenigde Staten of pakweg India. "Goederen zullen niet meer vrij kunnen bewegen, er zullen opnieuw controles komen, er zullen douanerechten zijn..." Voor diensten geldt trouwens hetzelfde, zeker in sectoren die sterk gereguleerd zijn, zoals de financiële sector. Een mogelijk akkoord met Groot Brittannië ("soft Brexit") kan dit verzachten, maar zeker nooit helemaal wegnemen."Op het vlak van de directe belastingen is de harmonisatie niet zover doorgedreven", voegt Natalie Reypens toe. "Er zijn wel een aantal Europese richtlijnen die voor een zekere harmonisatie binnen de EU zorgen., Een mooi voorbeeld hiervan zijn de recente acties van Europa in haar strijd tegen fiscale planning., die voorzien in anti-misbruikbepalingen die alle lidstaten verplicht moeten implementeren. Op die manier wordt er ook voor gezorgd dat binnen de EU de oneerlijke fiscale concurrentie tussen de lidstaten wordt opgelost. Door de Brexit zou Groot-Brittannië hier dan buiten vallen. Wat zal dat voor impact hebben op de concurrentiepositie van de UK ten opzichte van de lidstaten ?."Ook KMO's moeten zich voorbereidenSamengevat: business doen met Groot-Brittannië zal nooit meer zijn wat het was. En dat heeft niet alleen een impact op de grootste bedrijven. Bert Gevers: "Er zijn naar schatting tienduizenden KMO's die wel handel drijven met Groot-Brittannië, maar helemaal geen ervaring hebben met niet EU-landen. Zij hebben niet de tijd en middelen om intern een Brexit-team op te richten dat voorbereidt op de gevolgen." Het advies van de twee advocaten is dan ook heel duidelijk. "Zelfs als je een kleine organisatie bent zijn er toch wel een aantal eenvoudige dingen die je best eens onder de loep neemt. Kijk naar je hele supply chain", besluit Natalie Reypens. "In welke fases van de supply chain komt de UK aan te pas, en zijn de mogelijk hogere kosten die je door handel met Groot-Brittannië oploopt nog wel te verantwoorden. De producten die je in- of uitvoert zijn mogelijk onderwerpen aan specifieke technische vereisten. Als Groot-Brittannië de Unie verlaat kunnen deze technische vereisten gaan afwijken. Ook je contracten en leveringsvoorwaarden bekijk je best nog eens om onaangename verrassingen te vermijden. Als er op 30 Maart 2019 invoerrechten van toepassing worden wil je die immers liefst verrekend hebben. " Want een goed voorbereid ondernemer is er twee waard...