Investeren in werknemers loont

Als gevolg van de digitalisering, robotisering en groene transitie verandert de inhoud van een job tijdens de loopbaan. Daarnaast verdwijnen er beroepen en ontstaan er nieuwe. Voor werkgevers is het cruciaal om te investeren in de wendbaarheid van je werknemers en hen te motiveren om een opleiding of bijscholing te volgen. Maar uit onderzoek blijkt dat 42% van de Vlamingen het laatste jaar niet heeft deelgenomen aan een opleiding en ook niet bereid is er een te volgen. Belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan tijd: de combinatie werk-privé-opleiding lijkt voor velen niet evident.

Net daar kun je als werkgever op inspelen door je werknemers tijdens de werkuren opleidingen en bijscholingen te laten volgen. Investeren in de competenties van werknemers loont op vele vlakken: werknemers zijn meer gemotiveerd en voelen zich geapprecieerd omdat ze de kans krijgen om te groeien in hun job. Gemotiveerde werknemers veranderen minder snel van werkgever, zorgen voor een fijne werksfeer en denken mee met het bedrijf. Werknemers trekken elkaar bovendien mee in het 'opleidingsbad' als er een interessant opleidingsaanbod wordt voorgesteld. Het loont als werkgever dus zeker om je werknemers door te verwijzen naar de juiste en relevante info over het volgen van een opleiding.

Naast de werkgevers en werknemers zelf, heeft ook de maatschappij baat bij een arbeidsbevolking die toekomstgericht meedenkt. Wie blijft bijleren en mee is, draagt bij aan oplossingen voor een maatschappij in verandering. Het is voor veel mensen een motivatie als ze weten dat hun job niet alleen betekenis heeft voor zichzelf en de werkgever, maar ook voor de maatschappij.

© Shutterstock

Wegwijs in de Vlaamse opleidingsincentives

De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid in tal van opleidingsincentives, zoals het Vlaams opleidingskrediet, opleidingscheques en opleidingsverlof, die werknemers kansen bieden om hun competenties te versterken en tegelijk inspelen op de drempels 'geen tijd' en 'te duur'. Via de onlinetool Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives krijgen werknemers en werkgevers een zicht op het opleidingsaanbod en de steunmaatregelen. Zo hebben werknemers in de privésector via het Vlaams Opleidingsverlof het recht om 125 uur afwezig te zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen terwijl hun loon wordt doorbetaald. Sinds dit schooljaar kan men dat aantal uren verdubbelen wanneer de werkgever een opleiding voorstelt en de werknemer daarop ingaat. Dat betekent dus dat werknemers 125 uur afwezig mogen zijn voor opleidingen die ze zelf kiezen, en 125 uur voor opleidingen die jij als werkgever voorgesteld hebt. Als werkgever krijg je ter compensatie een tussenkomst in de loonkost.

De opleidingscheques en het Vlaams opleidingskrediet spelen in op het argument 'te duur'. Kort- en middengeschoolde werknemers die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen, kunnen met de opleidingscheques rekenen op een financiële tussenkomst. Werknemers uit de privésector die een langdurige opleiding willen volgen, kunnen op hun beurt een aanmoedigingspremie krijgen. In de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives staan alle opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingskrediet, -verlof of -cheques.

Ondersteuning vanuit de sector

Als werkgever of werknemer kan je ook terecht bij je sectororganisatie voor informatie over opleidingen of ondersteuning in jouw sector. Hun opleidingsaanbod beperkt zich al lang niet meer tot beroepstechnische opleidingen. De focus ligt steeds meer op competentieversterking in brede zin. Denk daarbij aan leidinggevende vaardigheden, sectoroverschrijdende competenties, communicatieve vaardigheden... Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij loopbaanbegeleiding, inclusief werken, omscholing... Die opleidingen en begeleiding zijn vaak gratis. Bekijk dus zeker eens de website van de sectororganisatie waartoe je behoort.

Wil je zelf een opleiding volgen? Op vlaanderen.be vind je de Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives. Na het beantwoorden van een aantal vragen, krijg je informatie over de opleidingsincentives waarvoor je in aanmerking komt. De Wegwijzer verwijst ook door naar nuttige informatie rond loopbaanbegeleiding of ondersteuning voor opleiding voor zelfstandigen, werkzoekenden en tijdelijk werklozen.

Meer info:

Als gevolg van de digitalisering, robotisering en groene transitie verandert de inhoud van een job tijdens de loopbaan. Daarnaast verdwijnen er beroepen en ontstaan er nieuwe. Voor werkgevers is het cruciaal om te investeren in de wendbaarheid van je werknemers en hen te motiveren om een opleiding of bijscholing te volgen. Maar uit onderzoek blijkt dat 42% van de Vlamingen het laatste jaar niet heeft deelgenomen aan een opleiding en ook niet bereid is er een te volgen. Belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan tijd: de combinatie werk-privé-opleiding lijkt voor velen niet evident.Net daar kun je als werkgever op inspelen door je werknemers tijdens de werkuren opleidingen en bijscholingen te laten volgen. Investeren in de competenties van werknemers loont op vele vlakken: werknemers zijn meer gemotiveerd en voelen zich geapprecieerd omdat ze de kans krijgen om te groeien in hun job. Gemotiveerde werknemers veranderen minder snel van werkgever, zorgen voor een fijne werksfeer en denken mee met het bedrijf. Werknemers trekken elkaar bovendien mee in het 'opleidingsbad' als er een interessant opleidingsaanbod wordt voorgesteld. Het loont als werkgever dus zeker om je werknemers door te verwijzen naar de juiste en relevante info over het volgen van een opleiding. Naast de werkgevers en werknemers zelf, heeft ook de maatschappij baat bij een arbeidsbevolking die toekomstgericht meedenkt. Wie blijft bijleren en mee is, draagt bij aan oplossingen voor een maatschappij in verandering. Het is voor veel mensen een motivatie als ze weten dat hun job niet alleen betekenis heeft voor zichzelf en de werkgever, maar ook voor de maatschappij.De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid in tal van opleidingsincentives, zoals het Vlaams opleidingskrediet, opleidingscheques en opleidingsverlof, die werknemers kansen bieden om hun competenties te versterken en tegelijk inspelen op de drempels 'geen tijd' en 'te duur'. Via de onlinetool Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives krijgen werknemers en werkgevers een zicht op het opleidingsaanbod en de steunmaatregelen. Zo hebben werknemers in de privésector via het Vlaams Opleidingsverlof het recht om 125 uur afwezig te zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen terwijl hun loon wordt doorbetaald. Sinds dit schooljaar kan men dat aantal uren verdubbelen wanneer de werkgever een opleiding voorstelt en de werknemer daarop ingaat. Dat betekent dus dat werknemers 125 uur afwezig mogen zijn voor opleidingen die ze zelf kiezen, en 125 uur voor opleidingen die jij als werkgever voorgesteld hebt. Als werkgever krijg je ter compensatie een tussenkomst in de loonkost.De opleidingscheques en het Vlaams opleidingskrediet spelen in op het argument 'te duur'. Kort- en middengeschoolde werknemers die een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen, kunnen met de opleidingscheques rekenen op een financiële tussenkomst. Werknemers uit de privésector die een langdurige opleiding willen volgen, kunnen op hun beurt een aanmoedigingspremie krijgen. In de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives staan alle opleidingen die in aanmerking komen voor opleidingskrediet, -verlof of -cheques.Als werkgever of werknemer kan je ook terecht bij je sectororganisatie voor informatie over opleidingen of ondersteuning in jouw sector. Hun opleidingsaanbod beperkt zich al lang niet meer tot beroepstechnische opleidingen. De focus ligt steeds meer op competentieversterking in brede zin. Denk daarbij aan leidinggevende vaardigheden, sectoroverschrijdende competenties, communicatieve vaardigheden... Daarnaast wordt ook ondersteuning geboden bij loopbaanbegeleiding, inclusief werken, omscholing... Die opleidingen en begeleiding zijn vaak gratis. Bekijk dus zeker eens de website van de sectororganisatie waartoe je behoort.