De uitstroom van de babyboomgeneratie en het feit dat er vanaf de jaren '70 minder kinderen per gezin werden geboren, zetten het pensioensysteem al enkele jaren sterk onder druk. De werkende generatie moet immers instaan voor een steeds groter wordende groep gepensioneerden.

Bovendien stijgt ook de levensverwachting: wie vandaag geboren wordt, wordt gemiddeld 81 jaar oud. Op zich is dat positief nieuws, maar het betekent ook dat er langer pensioenen zullen moeten worden betaald.

Zelf het heft in handen nemen

De regeringen-Di Rupo en -Michel hebben de voorbije jaren een reeks maatregelen genomen die het wettelijk pensioensysteem moeten vrijwaren voor de toekomst. Maar huidig minister van pensioenen Daniel Bacquelaine heeft al openlijk gezegd dat men niet langer alle heil mag verwachten van het wettelijk pensioen om zijn levensstandaard te behouden na de actieve loopbaan.

In ons land blijkt dat de helft van de ondervraagden spaart voor een aanvullend pensioen.

Het is duidelijk dat wie in de toekomst een behoorlijk pensioen wil, zelf het heft in handen moet nemen. Uit een recent internationaal onderzoek in opdracht van verzekeraar NN Group blijkt - gelukkig maar - dat de Belgen op het vlak van pensioensparen tot de koplopers behoren.

Michel De Bolle

"Het onderzoek peilde in 14 Europese landen naar het financieel gedrag van mensen in de actieve leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Ze werden verder bevraagd over hun pensioenverwachting en hun vertrouwen in hun toekomstig pensioen", vertelt Michel De Bolle, commercieel directeur van NN Insurance Belgium. "In ons land blijkt dat de helft van de ondervraagden spaart voor een aanvullend pensioen. Daarmee behoren we tot de top in Europa. Het gemiddelde van de 14 landen uit de studie bedraagt maar 34%. Toch zijn er ook binnen België verschillen: Vlamingen houden meer pensioenproducten aan dan Walen en Brusselaars, mannen ook meer dan vrouwen."

Weinig vertrouwen, grote onzekerheid

Anderzijds blijken Belgen minder gerust in hun financiële toekomst en hun pensioen. De Bolle: "Daar scoren we verrassend genoeg lager dan het Europese gemiddelde. Belgen hebben niet zoveel vertrouwen in de toekomst van hun pensioen. Zelfs in de groep die bijna met pensioen gaat, zegt één op de vier in grote onzekerheid te leven. We zien wel positievere scores bij zelfstandigen, die vrij gerust zijn over hun financiële toekomst."

Bij de pensioenverwachting blijkt het vaak om een subjectieve interpretatie van de feiten te gaan. "Er zijn verschillende elementen die de onzekerheid kunnen verklaren. In welke mate denk je zelf vat te hebben op je socio-economische status en je financiële toekomst? Zelfstandigen hebben dat meer in eigen handen en blijken dan ook duidelijk meer vertrouwen te hebben. Maar voor het gros van de bevolking is dat niet het geval", aldus De Bolle.

Ook de overheid speelt uiteraard een belangrijke rol. Heel wat Belgen stellen zich bijvoorbeeld vragen of het pensioensysteem haalbaar blijft. Minister van pensioenen Bacquelaine zei recent op KanaalZ: "We streven er naar de pijler van het wettelijk pensioen te versterken. Maar ik hoef niet te verbergen dat een structurele hervorming vandaag onontbeerlijk is, net om een performant pensioensysteem te garanderen voor de volgende generaties. Voor onze kinderen en kleinkinderen, die zullen moeten instaan voor de financiering van de pensioenen in de toekomst. Dus moet er een structurele hervorming komen. Als we dat niet doen, dan komt het systeem beetje bij beetje in gevaar. Dat is net de reden waarom we hervormen."

Als we een correct pensioen willen in verhouding tot ons laatste salaris, dan moeten we dat aanvullen om de levensstandaard op peil te houden.

Best ook zorgen voor een aanvullend inkomen

De minister houdt ook een pleidooi om te sparen voor een aanvullend aankomen: "Als we een correct pensioen willen in verhouding tot ons laatste salaris, dan moeten we dat inderdaad aanvullen om de levensstandaard op peil te houden. En dan bedoel ik een veralgemening van de tweede pensioenpijler en dus de aanvullende pensioenen. Er zijn nog teveel mensen die geen aanvullend pensioen opbouwen, en dat willen we met de regering mogelijk maken."

Ook Michel De Bolle geeft nog een advies: "Ik denk dat mensen zich op het moment van de pensionering, wanneer er een pensioenspaarpot vrijkomt, ook goed moeten laten adviseren over welke mogelijkheden er zijn om dit geld te beheren. Ga na wat je kan doen om een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen te hebben, en zo je levensstandaard aan te houden. Dergelijke formules geven gemoedsrust en kunnen dus de angst over het pensioen helpen wegnemen."

Kijk naar de reportage op KanaalZ:

De uitstroom van de babyboomgeneratie en het feit dat er vanaf de jaren '70 minder kinderen per gezin werden geboren, zetten het pensioensysteem al enkele jaren sterk onder druk. De werkende generatie moet immers instaan voor een steeds groter wordende groep gepensioneerden.Bovendien stijgt ook de levensverwachting: wie vandaag geboren wordt, wordt gemiddeld 81 jaar oud. Op zich is dat positief nieuws, maar het betekent ook dat er langer pensioenen zullen moeten worden betaald.Zelf het heft in handen nemenDe regeringen-Di Rupo en -Michel hebben de voorbije jaren een reeks maatregelen genomen die het wettelijk pensioensysteem moeten vrijwaren voor de toekomst. Maar huidig minister van pensioenen Daniel Bacquelaine heeft al openlijk gezegd dat men niet langer alle heil mag verwachten van het wettelijk pensioen om zijn levensstandaard te behouden na de actieve loopbaan.Het is duidelijk dat wie in de toekomst een behoorlijk pensioen wil, zelf het heft in handen moet nemen. Uit een recent internationaal onderzoek in opdracht van verzekeraar NN Group blijkt - gelukkig maar - dat de Belgen op het vlak van pensioensparen tot de koplopers behoren."Het onderzoek peilde in 14 Europese landen naar het financieel gedrag van mensen in de actieve leeftijd tussen 18 en 65 jaar. Ze werden verder bevraagd over hun pensioenverwachting en hun vertrouwen in hun toekomstig pensioen", vertelt Michel De Bolle, commercieel directeur van NN Insurance Belgium. "In ons land blijkt dat de helft van de ondervraagden spaart voor een aanvullend pensioen. Daarmee behoren we tot de top in Europa. Het gemiddelde van de 14 landen uit de studie bedraagt maar 34%. Toch zijn er ook binnen België verschillen: Vlamingen houden meer pensioenproducten aan dan Walen en Brusselaars, mannen ook meer dan vrouwen."Weinig vertrouwen, grote onzekerheidAnderzijds blijken Belgen minder gerust in hun financiële toekomst en hun pensioen. De Bolle: "Daar scoren we verrassend genoeg lager dan het Europese gemiddelde. Belgen hebben niet zoveel vertrouwen in de toekomst van hun pensioen. Zelfs in de groep die bijna met pensioen gaat, zegt één op de vier in grote onzekerheid te leven. We zien wel positievere scores bij zelfstandigen, die vrij gerust zijn over hun financiële toekomst."Bij de pensioenverwachting blijkt het vaak om een subjectieve interpretatie van de feiten te gaan. "Er zijn verschillende elementen die de onzekerheid kunnen verklaren. In welke mate denk je zelf vat te hebben op je socio-economische status en je financiële toekomst? Zelfstandigen hebben dat meer in eigen handen en blijken dan ook duidelijk meer vertrouwen te hebben. Maar voor het gros van de bevolking is dat niet het geval", aldus De Bolle.Ook de overheid speelt uiteraard een belangrijke rol. Heel wat Belgen stellen zich bijvoorbeeld vragen of het pensioensysteem haalbaar blijft. Minister van pensioenen Bacquelaine zei recent op KanaalZ: "We streven er naar de pijler van het wettelijk pensioen te versterken. Maar ik hoef niet te verbergen dat een structurele hervorming vandaag onontbeerlijk is, net om een performant pensioensysteem te garanderen voor de volgende generaties. Voor onze kinderen en kleinkinderen, die zullen moeten instaan voor de financiering van de pensioenen in de toekomst. Dus moet er een structurele hervorming komen. Als we dat niet doen, dan komt het systeem beetje bij beetje in gevaar. Dat is net de reden waarom we hervormen."Best ook zorgen voor een aanvullend inkomenDe minister houdt ook een pleidooi om te sparen voor een aanvullend aankomen: "Als we een correct pensioen willen in verhouding tot ons laatste salaris, dan moeten we dat inderdaad aanvullen om de levensstandaard op peil te houden. En dan bedoel ik een veralgemening van de tweede pensioenpijler en dus de aanvullende pensioenen. Er zijn nog teveel mensen die geen aanvullend pensioen opbouwen, en dat willen we met de regering mogelijk maken."Ook Michel De Bolle geeft nog een advies: "Ik denk dat mensen zich op het moment van de pensionering, wanneer er een pensioenspaarpot vrijkomt, ook goed moeten laten adviseren over welke mogelijkheden er zijn om dit geld te beheren. Ga na wat je kan doen om een levenslang gegarandeerd aanvullend inkomen te hebben, en zo je levensstandaard aan te houden. Dergelijke formules geven gemoedsrust en kunnen dus de angst over het pensioen helpen wegnemen." Kijk naar de reportage op KanaalZ: