Waarom zou je rijk willen zijn op een dorre planeet of in een wereld zonder solidariteit? Waarom zou je rijker willen zijn als je welvarender zou kunnen zijn? Welvaart is de mogelijkheid op een goed leven in een rechtvaardige samenleving en binnen de ecologische grenzen van de planeet. Een naïeve droom? Helemaal niet.

Een welvarende economie houdt rekening met de ecologische grenzen van de planeet

Onze 'rechtlijnige' economie wil vooral op korte termijn winsten maximaliseren. Producten worden ontworpen om snel verouderd te raken, grondstoffen worden zonder beperking gewonnen, afval hoopt zich op, vervuiling neemt toe. We weten vandaag dat deze aanpak voor een sociale, ecologische maar ook economische impasse zorgt.

Een welvarende economie is functioneel en circulair, houdt rekening met beperkte grondstoffen, staat open voor samenwerking en heeft een langetermijnvisie. Enkel zo is het economisch systeem duurzaam in de tijd.

De welvaart van de ene komt de andere ten goede

De wereld is nog nooit zo rijk geweest, maar ook nog nooit zo... ongelijk. Een rijke economie is niet benijdenswaardig als ze slechts kansen biedt aan een minderheid. Gedeelde welvaart kan worden versneld door de materiële rijkdom opnieuw te verdelen, maar ook door iedereen gelijke kansen te geven inzake onderwijs, gezondheidszorg, eerlijke lonen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

Waarde en vooruitgang krijgen opnieuw betekenis

De rijkdom van een land wordt meestal uitgedrukt in bruto binnenlands product (bbp). Dit is een zeer beperkte invulling van begrippen als waarde en vooruitgang, omdat het bbp geen rekening houdt met niet-verhandelbare activiteiten of de negatieve gevolgen van consumptie voor het milieu of de gezondheid.

Duurzame ontwikkeling en vooruitgang zijn niet zomaar een bijproduct van economische groei. Gezondheid, sociale relaties, evenwichtige ecosystemen, veiligheid en werk dragen allemaal bij tot de welvaart. Ze horen op de agenda van bedrijven en de politieke wereld te staan, net zoals Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op de agenda van de VN staan.

Welvaart als beleggingshorizon

Via haar maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (Socially Responsible Investment - SRI) draagt Triodos Bank bij aan een evenwichtige economie die het milieu en de maatschappij een meerwaarde biedt. De fondsen investeren alleen in bedrijven die daar, via hun producten, diensten of beleid, concreet toe bijdragen en tegelijkertijd een gezond financieel rendement opleveren.

Triodos past strikte uitsluitingscriteria toe en selecteert bedrijven en organisaties die verder gaan dan de traditionele milieu-, sociale en beleidsnormen. Op deze manier speelt Triodos Bank al 38 jaar een stimulerende rol voor een evenwichtige economie.

Waarom zou je rijk willen zijn op een dorre planeet of in een wereld zonder solidariteit? Waarom zou je rijker willen zijn als je welvarender zou kunnen zijn? Welvaart is de mogelijkheid op een goed leven in een rechtvaardige samenleving en binnen de ecologische grenzen van de planeet. Een naïeve droom? Helemaal niet.Een welvarende economie houdt rekening met de ecologische grenzen van de planeetOnze 'rechtlijnige' economie wil vooral op korte termijn winsten maximaliseren. Producten worden ontworpen om snel verouderd te raken, grondstoffen worden zonder beperking gewonnen, afval hoopt zich op, vervuiling neemt toe. We weten vandaag dat deze aanpak voor een sociale, ecologische maar ook economische impasse zorgt.Een welvarende economie is functioneel en circulair, houdt rekening met beperkte grondstoffen, staat open voor samenwerking en heeft een langetermijnvisie. Enkel zo is het economisch systeem duurzaam in de tijd.De welvaart van de ene komt de andere ten goedeDe wereld is nog nooit zo rijk geweest, maar ook nog nooit zo... ongelijk. Een rijke economie is niet benijdenswaardig als ze slechts kansen biedt aan een minderheid. Gedeelde welvaart kan worden versneld door de materiële rijkdom opnieuw te verdelen, maar ook door iedereen gelijke kansen te geven inzake onderwijs, gezondheidszorg, eerlijke lonen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.Waarde en vooruitgang krijgen opnieuw betekenisDe rijkdom van een land wordt meestal uitgedrukt in bruto binnenlands product (bbp). Dit is een zeer beperkte invulling van begrippen als waarde en vooruitgang, omdat het bbp geen rekening houdt met niet-verhandelbare activiteiten of de negatieve gevolgen van consumptie voor het milieu of de gezondheid.Duurzame ontwikkeling en vooruitgang zijn niet zomaar een bijproduct van economische groei. Gezondheid, sociale relaties, evenwichtige ecosystemen, veiligheid en werk dragen allemaal bij tot de welvaart. Ze horen op de agenda van bedrijven en de politieke wereld te staan, net zoals Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen op de agenda van de VN staan.Welvaart als beleggingshorizonVia haar maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen (Socially Responsible Investment - SRI) draagt Triodos Bank bij aan een evenwichtige economie die het milieu en de maatschappij een meerwaarde biedt. De fondsen investeren alleen in bedrijven die daar, via hun producten, diensten of beleid, concreet toe bijdragen en tegelijkertijd een gezond financieel rendement opleveren.Triodos past strikte uitsluitingscriteria toe en selecteert bedrijven en organisaties die verder gaan dan de traditionele milieu-, sociale en beleidsnormen. Op deze manier speelt Triodos Bank al 38 jaar een stimulerende rol voor een evenwichtige economie.