Een grote meerderheid van de Belgen (92%) beweert dat ze beleggingsfondsen van naam kent, maar het aantal personen dat het principe van een dergelijk fonds ook daadwerkelijk kan uitleggen, is een pak kleiner. Zelfs minder dan de helft. Opvallend is dat zelfs 16 procent van de mensen die al beleggingsfondsen bezitten daar niet in slaagt. De financiële sector moet daarom blijven inzetten op het verstrekken van heldere informatie.

Belegger opvoeden

De communicatie over financiële producten staat soms bol van technische termen. Zelfs de mensen die al beleggingsproducten in portefeuille hebben, worstelen daar vaak mee. Zo kan slechts de helft uitleggen wat 'volatiliteit' betekent terwijl het aantal mensen dat weet wat 'activaklassen' zijn, beperkt is tot iets meer dan 20 procent.

Voor de financiële sector blijft er nog altijd een belangrijke taak weggelegd om de belegger te informeren en op te voeden.

Het ergst is het gesteld met de term 'KIID' want amper 10 procent is hiermee vertrouwd. Nochtans is elk fonds verplicht om een Key Investor Information Document uit te brengen. Dat is een document dat in een eenvoudige taal uitleg geeft over onder andere de doelstelling, de strategie, de kosten, de beheerders en het risicoprofiel van het fonds.

Het valt op dat nogal wat beleggers nauwelijks op de hoogte zijn van de eigen fondsen waarin ze hebben geïnvesteerd. Zo weet 25 procent niet wie de fondsenbeheerder is terwijl ruim 30 procent niet op de hoogte is van het kostenplaatje. Nochtans noemen veel fondsenbeleggers het hoge kostenniveau als een van de grootste nadelen van beleggingsfondsen. Voor de financiële sector blijft er dus nog altijd een belangrijke taak weggelegd om de belegger te informeren en op te voeden. Wie een goede financiële basiskennis heeft, zal sneller de stap naar beleggen zetten en zal bovendien beter gewapend zijn om zijn portefeuille op te volgen.

Grafiek: Belegger worstelt met financieel jargon

Bron: NN Investment Partners

Ontdek hier de educatieve video's van NN Investment Partners over fondsbeleggen.

Klik hier voor de andere artikels uit ons dossier 'Het DNA van de Belgische belegger'.

Een grote meerderheid van de Belgen (92%) beweert dat ze beleggingsfondsen van naam kent, maar het aantal personen dat het principe van een dergelijk fonds ook daadwerkelijk kan uitleggen, is een pak kleiner. Zelfs minder dan de helft. Opvallend is dat zelfs 16 procent van de mensen die al beleggingsfondsen bezitten daar niet in slaagt. De financiële sector moet daarom blijven inzetten op het verstrekken van heldere informatie.Belegger opvoedenDe communicatie over financiële producten staat soms bol van technische termen. Zelfs de mensen die al beleggingsproducten in portefeuille hebben, worstelen daar vaak mee. Zo kan slechts de helft uitleggen wat 'volatiliteit' betekent terwijl het aantal mensen dat weet wat 'activaklassen' zijn, beperkt is tot iets meer dan 20 procent.Het ergst is het gesteld met de term 'KIID' want amper 10 procent is hiermee vertrouwd. Nochtans is elk fonds verplicht om een Key Investor Information Document uit te brengen. Dat is een document dat in een eenvoudige taal uitleg geeft over onder andere de doelstelling, de strategie, de kosten, de beheerders en het risicoprofiel van het fonds.Het valt op dat nogal wat beleggers nauwelijks op de hoogte zijn van de eigen fondsen waarin ze hebben geïnvesteerd. Zo weet 25 procent niet wie de fondsenbeheerder is terwijl ruim 30 procent niet op de hoogte is van het kostenplaatje. Nochtans noemen veel fondsenbeleggers het hoge kostenniveau als een van de grootste nadelen van beleggingsfondsen. Voor de financiële sector blijft er dus nog altijd een belangrijke taak weggelegd om de belegger te informeren en op te voeden. Wie een goede financiële basiskennis heeft, zal sneller de stap naar beleggen zetten en zal bovendien beter gewapend zijn om zijn portefeuille op te volgen.Grafiek: Belegger worstelt met financieel jargon Bron: NN Investment PartnersOntdek hier de educatieve video's van NN Investment Partners over fondsbeleggen.Klik hier voor de andere artikels uit ons dossier 'Het DNA van de Belgische belegger'.