In ons land bestaat de sociale zekerheid uit zeven verschillende takken. Net als de beroepsziekteverzekering worden het ouderdoms- en overlevingspensioen, de werkloosheidsuitkeringen, de gezinsbijslag, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de jaarlijkse vakantie beheerd door de overheid. De arbeidsongevallenverzekering vormt als zevende tak een opvallende uitzondering want in tegenstelling tot alle anderen zijn het de verzekeringsmaatschappijen die deze tak beheren. "Dat is niet onbelangrijk", weet Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering. "Terwijl de financiering van alle andere takken gebeurt door middel van een repartitiesysteem, is er enkel bij de arbeidsongevallenverzekering sprake van een kapitalisatiesysteem waardoor de begunstigden meer garanties hebben."

Net voor de zomer keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten. "Heel belangrijk is dat beide divisies hun eigen specificiteit zullen behouden. De vergoeding van de schade na een arbeidsongeval blijft dus de verantwoordelijkheid van de privéverzekeraars", benadrukt Patrick Michel.

"Ook na de fusie blijft de vergoeding van de schade na een arbeidsongeval de verantwoordelijkheid van de privéverzekeraars."

De samensmelting tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten zal aanleiding geven tot aanzienlijke kostenbesparingen, onder andere dankzij de synergie op het vlak van human resources en IT. Het nieuwe orgaan dat de naam Fedris (het Federaal agentschap voor Beroepsrisico's) zal krijgen, moet uitgroeien tot een kennis- en expertisecentrum in het domein van de beroepsrisico's en zal effectief van start gaan op 1 januari 2017.

Bekijk hier de evolutie van de arbeidsongevallencijfers.

In ons land bestaat de sociale zekerheid uit zeven verschillende takken. Net als de beroepsziekteverzekering worden het ouderdoms- en overlevingspensioen, de werkloosheidsuitkeringen, de gezinsbijslag, de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de jaarlijkse vakantie beheerd door de overheid. De arbeidsongevallenverzekering vormt als zevende tak een opvallende uitzondering want in tegenstelling tot alle anderen zijn het de verzekeringsmaatschappijen die deze tak beheren. "Dat is niet onbelangrijk", weet Patrick Michel, departementshoofd Schadegevallen Arbeidsongevallen bij Federale Verzekering. "Terwijl de financiering van alle andere takken gebeurt door middel van een repartitiesysteem, is er enkel bij de arbeidsongevallenverzekering sprake van een kapitalisatiesysteem waardoor de begunstigden meer garanties hebben."Net voor de zomer keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten. "Heel belangrijk is dat beide divisies hun eigen specificiteit zullen behouden. De vergoeding van de schade na een arbeidsongeval blijft dus de verantwoordelijkheid van de privéverzekeraars", benadrukt Patrick Michel.De samensmelting tussen het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten zal aanleiding geven tot aanzienlijke kostenbesparingen, onder andere dankzij de synergie op het vlak van human resources en IT. Het nieuwe orgaan dat de naam Fedris (het Federaal agentschap voor Beroepsrisico's) zal krijgen, moet uitgroeien tot een kennis- en expertisecentrum in het domein van de beroepsrisico's en zal effectief van start gaan op 1 januari 2017. Bekijk hier de evolutie van de arbeidsongevallencijfers.