Wat als we compleet moeten herbekijken hoe we op de beurs investeren? De meeste vermogensbeheerders gebruiken vandaag nog altijd het klassieke model dat veronderstelt dat een portefeuille moet samengesteld zijn uit aandelen en obligaties, waarbij het aandeel van elk varieert in functie van het risicoprofiel.

Alternatief voor het klassieke model

Maar in de actuele omstandigheden is een 'defensieve' portefeuille die is samengesteld uit 75% obligaties ongetwijfeld riskanter dan een 'agressieve' portefeuille die 25% obligaties telt. De meeste aandeelhouders beseffen dat ook en kiezen er voortaan voor om hun obligaties te vervangen door liquiditeiten, in afwachting van een stijging van de rentes ... Maar is dat de enige manier om de risico's onder controle te houden? Moet men zijn kapitaal blootstellen aan de erosie van de inflatie in de hoop later zijn slag te slaan? Of zijn er andere, valabele alternatieven om zijn portefeuille te optimaliseren?

Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd., BINH TRAN
Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. © BINH TRAN

"Aangezien we geen enkele beperking hebben op het vlak van activa, investeren we eerder op basis van markthypothesen, die we willen aanwenden om een beter rendement te behalen", verduidelijkt Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. "We denken bijvoorbeeld dat de opkomende markten maar zwak gewaardeerd worden in vergelijking met de Amerikaanse markten, hoewel ze toch zouden kunnen profiteren van structurele economische hervormingen en een monetaire versoepeling. De Verenigde Staten vinden dan weer enkele obstakels op hun weg, zoals de sterkere Amerikaanse dollar. Ook andere hypothesen zijn mogelijk: we kunnen er bijvoorbeeld op inzetten dat de Japanse export sneller zal groeien dan de Koreaanse, of dat de verwachte prestaties van de grote Amerikaanse kapitalisaties sterker zullen uitvallen dan die van de small caps..." Alles is dus mogelijk, het komt eropaan goede overtuigingen en sterke overtuigingen te hebben.

"We investeren op basis van markthypothesen, van overtuigingen, die we willen uitbuiten om rendement te genereren", Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd.

Een trend = een opportuniteit

Voor de lambda-investeerder kunnen ook sommige overduidelijke trends investeringsovertuigingen genereren. We weten bijvoorbeeld dat de bevolking toeneemt in de hele wereld, dat er - vooral in Europa - een vergrijzing plaatsvindt, en dat er een tendens naar verstedelijking is. Op macro-economisch niveau weten we ook dat de groei langzaam herneemt maar dat de inflatie in Europa beperkt zou moeten blijven (dat is trouwens een van de doelstellingen van de ECB).

"Natuurlijk zijn niet alle hypothesen even waardevol. Binnen ons team bespreken en testen we elke hypothese. Maar het belangrijkste is dat die hypothesen samen goed functioneren, zodat we tot een optimale spreiding van de portefeuille komen." Het is dus niet aan de orde om in te zetten op markthypothesen die eenzelfde type investering teweegbrengen en dus onderling zeer sterk verweven zijn. Want indien de trend zich zou omkeren, zou de portefeuille midscheeps getroffen worden, zonder dat er een andere trend is om de impact te compenseren.

De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

Wat als we compleet moeten herbekijken hoe we op de beurs investeren? De meeste vermogensbeheerders gebruiken vandaag nog altijd het klassieke model dat veronderstelt dat een portefeuille moet samengesteld zijn uit aandelen en obligaties, waarbij het aandeel van elk varieert in functie van het risicoprofiel.Alternatief voor het klassieke modelMaar in de actuele omstandigheden is een 'defensieve' portefeuille die is samengesteld uit 75% obligaties ongetwijfeld riskanter dan een 'agressieve' portefeuille die 25% obligaties telt. De meeste aandeelhouders beseffen dat ook en kiezen er voortaan voor om hun obligaties te vervangen door liquiditeiten, in afwachting van een stijging van de rentes ... Maar is dat de enige manier om de risico's onder controle te houden? Moet men zijn kapitaal blootstellen aan de erosie van de inflatie in de hoop later zijn slag te slaan? Of zijn er andere, valabele alternatieven om zijn portefeuille te optimaliseren?"Aangezien we geen enkele beperking hebben op het vlak van activa, investeren we eerder op basis van markthypothesen, die we willen aanwenden om een beter rendement te behalen", verduidelijkt Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. "We denken bijvoorbeeld dat de opkomende markten maar zwak gewaardeerd worden in vergelijking met de Amerikaanse markten, hoewel ze toch zouden kunnen profiteren van structurele economische hervormingen en een monetaire versoepeling. De Verenigde Staten vinden dan weer enkele obstakels op hun weg, zoals de sterkere Amerikaanse dollar. Ook andere hypothesen zijn mogelijk: we kunnen er bijvoorbeeld op inzetten dat de Japanse export sneller zal groeien dan de Koreaanse, of dat de verwachte prestaties van de grote Amerikaanse kapitalisaties sterker zullen uitvallen dan die van de small caps..." Alles is dus mogelijk, het komt eropaan goede overtuigingen en sterke overtuigingen te hebben. Een trend = een opportuniteitVoor de lambda-investeerder kunnen ook sommige overduidelijke trends investeringsovertuigingen genereren. We weten bijvoorbeeld dat de bevolking toeneemt in de hele wereld, dat er - vooral in Europa - een vergrijzing plaatsvindt, en dat er een tendens naar verstedelijking is. Op macro-economisch niveau weten we ook dat de groei langzaam herneemt maar dat de inflatie in Europa beperkt zou moeten blijven (dat is trouwens een van de doelstellingen van de ECB)."Natuurlijk zijn niet alle hypothesen even waardevol. Binnen ons team bespreken en testen we elke hypothese. Maar het belangrijkste is dat die hypothesen samen goed functioneren, zodat we tot een optimale spreiding van de portefeuille komen." Het is dus niet aan de orde om in te zetten op markthypothesen die eenzelfde type investering teweegbrengen en dus onderling zeer sterk verweven zijn. Want indien de trend zich zou omkeren, zou de portefeuille midscheeps getroffen worden, zonder dat er een andere trend is om de impact te compenseren.De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.