Wist u trouwens dat u de eerste maand niets ontvangt? Pas vanaf de tweede maand krijgt u een wettelijke uitkering. En die is forfaitair, dit wil zeggen: u krijgt een vast bedrag dat geen rekening houdt met uw reëel inkomen.

"Voor veel zelfstandigen lijkt deze situatie een ver-van-mijn-bedshow. Maar een inkomensaanvulling bij een ongeval of ziekte is wel degelijk noodzakelijk: de lopende kosten moeten verder betaald worden, de kinderen moeten verder kunnen studeren, het gezin moet blijven draaien, ...", zegt Greet Geeroms, Senior Advisor Beleid & Strategie Leven bij Vivium.

Greet Geeroms, Senior Advisor Beleid & Strategie Leven bij Vivium

Met een polis Gewaarborgd Inkomen kunt u uw inkomen beschermen, rekening houdend met uw persoonlijke en professionele situatie. Zo kiest u zelf hoe hoog u uw vervangingsinkomen wil (tot maximaal 80% van het belastbaar beroepsinkomen) en hoe lang de wachttijd is (de zogenaamde eigenrisicotermijn). Iets langere wachttijden kunnen de premie gunstig beïnvloeden. Ook bepaalt u zelf tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich wilt verzekeren. "Vooral startende zelfstandigen, die nog geen grote financiële buffer hebben, doen er goed aan hun inkomen goed te beschermen", benadrukt Greet Geeroms. "En zij hebben een bijkomend voordeel: hoe vroeger je start, hoe lager de premie."

Belastingvoordeel

De premies van een Gewaarborgd Inkomen kunt u voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskost. En wanneer u niet kunt werken door ziekte of een ongeval, wordt de maandelijkse uitkering belast als een vervangingsinkomen, waardoor u als zelfstandige mogelijks kunt genieten van een belastingvermindering door de lagere aanslagvoet.

Een inkomensaanvulling bij ziekte of ongeval is noodzakelijk. Vooral startende zelfstandigen, die nog geen grote financiële buffer hebben, doen er goed aan hun inkomen goed te beschermen.

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen kan ook gecombineerd worden met een omzetverzekering. "De arbeidsongeschiktheid van één van de sleutelfiguren van een eenmanszaak of een kleine kmo kan aanleiding geven tot zwaar omzetverlies en op termijn zelfs uitdraaien op een faling. Dankzij een omzetverzekering kan je bedrijf een deel van de lopende kosten blijven betalen. Ook deze premies zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar, de uitgekeerde rente maakt deel uit van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting", besluit Greet Geeroms.

De situatie van elke zelfstandige is anders. Het opmaken van een verzekering Gewaarborgd Inkomen is daarom meestal maatwerk. Laat u altijd adviseren door uw makelaar. Hij heeft het beste zicht op uw specifieke situatie.

Wist u trouwens dat u de eerste maand niets ontvangt? Pas vanaf de tweede maand krijgt u een wettelijke uitkering. En die is forfaitair, dit wil zeggen: u krijgt een vast bedrag dat geen rekening houdt met uw reëel inkomen."Voor veel zelfstandigen lijkt deze situatie een ver-van-mijn-bedshow. Maar een inkomensaanvulling bij een ongeval of ziekte is wel degelijk noodzakelijk: de lopende kosten moeten verder betaald worden, de kinderen moeten verder kunnen studeren, het gezin moet blijven draaien, ...", zegt Greet Geeroms, Senior Advisor Beleid & Strategie Leven bij Vivium.Met een polis Gewaarborgd Inkomen kunt u uw inkomen beschermen, rekening houdend met uw persoonlijke en professionele situatie. Zo kiest u zelf hoe hoog u uw vervangingsinkomen wil (tot maximaal 80% van het belastbaar beroepsinkomen) en hoe lang de wachttijd is (de zogenaamde eigenrisicotermijn). Iets langere wachttijden kunnen de premie gunstig beïnvloeden. Ook bepaalt u zelf tegen welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid u zich wilt verzekeren. "Vooral startende zelfstandigen, die nog geen grote financiële buffer hebben, doen er goed aan hun inkomen goed te beschermen", benadrukt Greet Geeroms. "En zij hebben een bijkomend voordeel: hoe vroeger je start, hoe lager de premie."BelastingvoordeelDe premies van een Gewaarborgd Inkomen kunt u voor 100% aftrekken van uw beroepsinkomsten als werkelijk bewezen beroepskost. En wanneer u niet kunt werken door ziekte of een ongeval, wordt de maandelijkse uitkering belast als een vervangingsinkomen, waardoor u als zelfstandige mogelijks kunt genieten van een belastingvermindering door de lagere aanslagvoet.Een verzekering Gewaarborgd Inkomen kan ook gecombineerd worden met een omzetverzekering. "De arbeidsongeschiktheid van één van de sleutelfiguren van een eenmanszaak of een kleine kmo kan aanleiding geven tot zwaar omzetverlies en op termijn zelfs uitdraaien op een faling. Dankzij een omzetverzekering kan je bedrijf een deel van de lopende kosten blijven betalen. Ook deze premies zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar, de uitgekeerde rente maakt deel uit van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting", besluit Greet Geeroms.De situatie van elke zelfstandige is anders. Het opmaken van een verzekering Gewaarborgd Inkomen is daarom meestal maatwerk. Laat u altijd adviseren door uw makelaar. Hij heeft het beste zicht op uw specifieke situatie.