Steeds meer overheden en private opdrachtgevers in Europa vragen een borgtocht of 'surety bond' bij het ondertekenen van een contract. Dit document garandeert dat de partner zijn verplichtingen zal nakomen. Credendo - Guarantees & Speciality Risks, een gespecialiseerd dochterbedrijf van kredietverzekeraar Credendo, kan zulke borgtochten stellen in heel Europa.

De coronacrisis heeft een aanzienlijke impact gehad op de economie. Voorlopig merkt kredietverzekeraar Credendo echter nog geen toename in de schadeclaims. "Wij verzekeren kortlopende betalingsrisico's bij handelstransacties van Belgische bedrijven", legt Stefaan Van Boxstael, General Manager bij Credendo - Short-Term Non-EU Risks, uit.

In een wereldeconomie zijn bedrijven hypergeconnecteerd. Om Belgische exporteurs het nodige advies te kunnen verstrekken, analyseert Credendo de structurele risico's, de conjunctuur en de domino-effecten van diverse sectoren.

Nog te vaak limiteren Belgische kmo's hun uitvoer tot de buurlanden. Nochtans biedt export buiten Europa heel wat mogelijkheden, mede dankzij kredietverzekeraar Credendo. "Met landeninformatie, begeleiding bij het opstellen van een contract, een kredietverzekering en financieringsoplossingen, willen we echt een one-stop-shop zijn voor de verre export", vertelt Deputy CEO en COO Frank Vanwingh.

Nu Credendo 100 kaarsjes mag uitblazen, heeft de kredietverzekeraar meer dan ooit aandacht voor zijn maatschappelijke impact. Credendo ziet, zowel intern als in de projecten die hij ondersteunt, toe op de invoering en uitbouw van 'good practices' op het vlak van milieu, sociaal welzijn en bestuur.

Kredietverzekeraar Credendo viert zijn 100-jarig jubileum. De maatschappij werd in 1921 opgericht door de overheid om de Belgische internationale handel te ondersteunen met borgstellingen en verzekeringen. "Dat blijft onze hoofdopdracht, ook al is Credendo nu een Europese groep, actief in 15 landen", benadrukt CEO Dirk Terweduwe. "We blijven sterk verankerd in België, staan ten dienste van zowel grote als kleine bedrijven, en mikken specifiek op het financieren en verzekeren van exportdossiers voor kmo's."