Het gaat, zoveel is bekend, hard in medialand. Zowel kranten als tijdschriften krijgen harde noten te kraken. Volgens de jongste CIM-cijfers ging, berekend op jaarbasis, de gedrukte oplage van de kranten er tijdens de periode tussen het vierde kwartaal van 2011 en het derde kwartaal van 2012 in België 1,8% op achteruit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Neemt men print en digitale verkoop samen dan blijft er nog een terugval met 1%.

De magazines doen het nog iets minder goed met een achteruitgang van 2,7%. Deze evolutie zette aan tot opvallende krantentitels als "Magazines kunnen bloeding niet stelpen". Die regel gaat alvast niet op voor Trends. Samen met het franstalige zusterblad Trends/Tendances gaan we zelfs lichtjes vooruit naar een totaal meetbare oplage van 40.255 stuks. Deze oplage is een stijging met 0,61% ten opzichte van de verkoop één jaar eerder, een behoorlijk opvallende prestatie tussen inderdaad veel min-cijfertjes in de magazinewereld. Waarvoor oprechte dank aan onze lezers.

Het gaat, zoveel is bekend, hard in medialand. Zowel kranten als tijdschriften krijgen harde noten te kraken. Volgens de jongste CIM-cijfers ging, berekend op jaarbasis, de gedrukte oplage van de kranten er tijdens de periode tussen het vierde kwartaal van 2011 en het derde kwartaal van 2012 in België 1,8% op achteruit ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Neemt men print en digitale verkoop samen dan blijft er nog een terugval met 1%. De magazines doen het nog iets minder goed met een achteruitgang van 2,7%. Deze evolutie zette aan tot opvallende krantentitels als "Magazines kunnen bloeding niet stelpen". Die regel gaat alvast niet op voor Trends. Samen met het franstalige zusterblad Trends/Tendances gaan we zelfs lichtjes vooruit naar een totaal meetbare oplage van 40.255 stuks. Deze oplage is een stijging met 0,61% ten opzichte van de verkoop één jaar eerder, een behoorlijk opvallende prestatie tussen inderdaad veel min-cijfertjes in de magazinewereld. Waarvoor oprechte dank aan onze lezers.