"Hun analyse (van de vrachtwagenchauffeurs, nvdr) klopt dat sedert de uitbreiding met 12 lidstaten er helemaal geen sprake kan zijn van een geslaagde harmonisatie. De loonkosten, die tot 50 procent van de totale transportkost bedragen, zijn nergens zo hoog als in België, en liggen in sommige nieuwe lidstaten pakken lager. Het gevolg is dat het goederenvervoer over de weg steeds meer ontglipt aan de Belgische ondernemingen", reageren beide werkgeversorganisaties. Ze vinden de protestactie van maandag evenwel niet het juiste middel om vooruitgang te boeken, "zelfs zonder verkeershinder". De werkgeversorganisaties stellen een partnerschapsakkoord voor op Belgisch niveau, samen met alle bevoegde controlediensten, met als doel op korte termijn de bestaande reglementeringen doelmatiger te laten controleren. Voor de rest wijzen de werkgeversorganisaties naar Europa, "want dat niveau is het enige waar echte oplossingen tot stand zouden kunnen komen". (JDH)

"Hun analyse (van de vrachtwagenchauffeurs, nvdr) klopt dat sedert de uitbreiding met 12 lidstaten er helemaal geen sprake kan zijn van een geslaagde harmonisatie. De loonkosten, die tot 50 procent van de totale transportkost bedragen, zijn nergens zo hoog als in België, en liggen in sommige nieuwe lidstaten pakken lager. Het gevolg is dat het goederenvervoer over de weg steeds meer ontglipt aan de Belgische ondernemingen", reageren beide werkgeversorganisaties. Ze vinden de protestactie van maandag evenwel niet het juiste middel om vooruitgang te boeken, "zelfs zonder verkeershinder". De werkgeversorganisaties stellen een partnerschapsakkoord voor op Belgisch niveau, samen met alle bevoegde controlediensten, met als doel op korte termijn de bestaande reglementeringen doelmatiger te laten controleren. Voor de rest wijzen de werkgeversorganisaties naar Europa, "want dat niveau is het enige waar echte oplossingen tot stand zouden kunnen komen". (JDH)