Het Italiaanse voorzitterschap loopt van juli tot eind december en beide spoororganisaties wijzen erop dat gezien er in augustus geen vergaderingen geprogrammeerd zijn, er slechts vijf maanden resten om een aantal belangrijke transportdossiers te behandelen. Ze gaan er echter van uit dat een politiek akkoord omtrent de technische pijler van het Vierde Spoorpakket nog voor het eind van het jaar mogelijk is.

Voor de Europese spooroperatoren is het bereiken van een akkoord omtrent de technische pijler een vitale voorwaarde om te komen tot een eengemaakte en echte open spoormarkt. "Geharmoniseerde en snellere procedures zullen zorgen voor een lagere drempel voor nieuwkomers en hoe meer efficiënte operatoren hoe beter voor onze klanten en de gemeenschap", aldus Libor Lochman, executive director van de CER.

Voor UNIFE betekenen gestroomlijnde procedures dat rollend materieel sneller op de markt kan gebracht worden en de sector daardoor competitiever wordt.

Het Italiaanse voorzitterschap loopt van juli tot eind december en beide spoororganisaties wijzen erop dat gezien er in augustus geen vergaderingen geprogrammeerd zijn, er slechts vijf maanden resten om een aantal belangrijke transportdossiers te behandelen. Ze gaan er echter van uit dat een politiek akkoord omtrent de technische pijler van het Vierde Spoorpakket nog voor het eind van het jaar mogelijk is. Voor de Europese spooroperatoren is het bereiken van een akkoord omtrent de technische pijler een vitale voorwaarde om te komen tot een eengemaakte en echte open spoormarkt. "Geharmoniseerde en snellere procedures zullen zorgen voor een lagere drempel voor nieuwkomers en hoe meer efficiënte operatoren hoe beter voor onze klanten en de gemeenschap", aldus Libor Lochman, executive director van de CER.Voor UNIFE betekenen gestroomlijnde procedures dat rollend materieel sneller op de markt kan gebracht worden en de sector daardoor competitiever wordt.