"De voorzitters van de overheidsdiensten willen hun potjes gedekt houden", zegt De Samblanx. "Daardoor blijft de controle mank lopen." De installatie van een auditcomité binnen de federale overheid heeft volgens De Tijd veel weg van een processie van Echternach. De eerste aanzet werd gegeven eind jaren 90, met de Copernicushervorming van toenmalig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (sp.a). De bedoeling was om net als in bedrijven ook bij overheidsdiensten een doeltreffende interne controle te organiseren om wantoestanden of gesjoemel te vermijden. Maar het duurde tot 2010 vooraleer het auditcomité werd samengesteld en geïnstalleerd. Maar nu blijkt dat het controleorgaan nog steeds niet naar behoren werkt. "We zijn er als auditcomité niet in geslaagd de interne audit binnen de federale overheid vorm te geven", schrijft De Samblanx in zijn afscheidsbrief. Hij wijst de voorzitters van de overheidsdiensten met de vinger. "De voorzitters wensen geen externe, onafhankelijke audit. Vaak zijn ze meer bezig met hun eigen carrière, met macht en machtsspelletjes dan met de noodzakelijke dienstverlening aan de burger." De Samblanx verwijt de politiek onverschillig te zijn. "Ik heb tot driemaal toe aan de premier een onderhoud gevraagd. Maar ik heb nooit een antwoord gekregen." Zijn mandaat liep nog tot 2016. Hij wordt opgevolgd door de Franstalige Philippe Decre. (Belga)

"De voorzitters van de overheidsdiensten willen hun potjes gedekt houden", zegt De Samblanx. "Daardoor blijft de controle mank lopen." De installatie van een auditcomité binnen de federale overheid heeft volgens De Tijd veel weg van een processie van Echternach. De eerste aanzet werd gegeven eind jaren 90, met de Copernicushervorming van toenmalig minister van Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche (sp.a). De bedoeling was om net als in bedrijven ook bij overheidsdiensten een doeltreffende interne controle te organiseren om wantoestanden of gesjoemel te vermijden. Maar het duurde tot 2010 vooraleer het auditcomité werd samengesteld en geïnstalleerd. Maar nu blijkt dat het controleorgaan nog steeds niet naar behoren werkt. "We zijn er als auditcomité niet in geslaagd de interne audit binnen de federale overheid vorm te geven", schrijft De Samblanx in zijn afscheidsbrief. Hij wijst de voorzitters van de overheidsdiensten met de vinger. "De voorzitters wensen geen externe, onafhankelijke audit. Vaak zijn ze meer bezig met hun eigen carrière, met macht en machtsspelletjes dan met de noodzakelijke dienstverlening aan de burger." De Samblanx verwijt de politiek onverschillig te zijn. "Ik heb tot driemaal toe aan de premier een onderhoud gevraagd. Maar ik heb nooit een antwoord gekregen." Zijn mandaat liep nog tot 2016. Hij wordt opgevolgd door de Franstalige Philippe Decre. (Belga)