Het bedrijf zat voor 20 miljoen euro in de schulden. Het Waalse gewest had via de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa al een lening toegekend aan het bedrijf. Verschillende jaren heeft het bedrijf financiële moeilijkheden. Sinds oktober vorig jaar staat het onder gerechtelijke bescherming. "De verschillende overnamemogelijkheden zijn nog niet begraven", zegt Emmanuel Chemello van de christelijke vakbond. "Gezien de enorme passiva van de onderneming wachten verschillende kandidaat-overnemers de faillissementsaanvraag af om zich te melden. Als het failliet bevestigd is, zal de volgende stap er waarschijnlijk in bestaan dat de rechtbank van koophandel een curator aanduidt. De meeste medewerkers zijn momenteel technisch werkloos." (Belga)

Het bedrijf zat voor 20 miljoen euro in de schulden. Het Waalse gewest had via de Waalse investeringsmaatschappij Sogepa al een lening toegekend aan het bedrijf. Verschillende jaren heeft het bedrijf financiële moeilijkheden. Sinds oktober vorig jaar staat het onder gerechtelijke bescherming. "De verschillende overnamemogelijkheden zijn nog niet begraven", zegt Emmanuel Chemello van de christelijke vakbond. "Gezien de enorme passiva van de onderneming wachten verschillende kandidaat-overnemers de faillissementsaanvraag af om zich te melden. Als het failliet bevestigd is, zal de volgende stap er waarschijnlijk in bestaan dat de rechtbank van koophandel een curator aanduidt. De meeste medewerkers zijn momenteel technisch werkloos." (Belga)