Consultant PwC voert al meerdere jaren een studie naar de belastingdruk, uitgedrukt in de Tax Freedom Day. Het gaat om een algemeen concept, waarbij de totale belastinginkomsten van een land worden afgewogen tegenover het bruto binnenlands product. De Tax Freedom Day zegt dus niets over de individuele belastingdruk, noch over de uitgaven van de overheid. In België zijn de belastinginkomsten het voorbije jaar wel gestegen (+3 miljard euro tot 172 miljard), maar daar staat ook een economische groei tegenover. België scoort met een Tax Freedom Day op 14 juni of een belastingdruk van 45 procent, relatief slecht in internationaal perspectief. Enkel de Scandinavische landen en Frankrijk komen na ons. Opmerkelijk: dat laatste land maakte het voorbije jaar een reuzensprong, van 12 naar 19 juni, "te danken" aan de belastingverhogingen van de regering-Hollande. Binnen de groep van vergelijkbare landen met een zogenaamde Rijnlandmodel, hinken België en Frankrijk achterop. Veel van die landen schoven nu één of meerdere dagen op, maar PwC wijst erop dat ons land vorig jaar al een sterke stijging kende. (Belga)

Consultant PwC voert al meerdere jaren een studie naar de belastingdruk, uitgedrukt in de Tax Freedom Day. Het gaat om een algemeen concept, waarbij de totale belastinginkomsten van een land worden afgewogen tegenover het bruto binnenlands product. De Tax Freedom Day zegt dus niets over de individuele belastingdruk, noch over de uitgaven van de overheid. In België zijn de belastinginkomsten het voorbije jaar wel gestegen (+3 miljard euro tot 172 miljard), maar daar staat ook een economische groei tegenover. België scoort met een Tax Freedom Day op 14 juni of een belastingdruk van 45 procent, relatief slecht in internationaal perspectief. Enkel de Scandinavische landen en Frankrijk komen na ons. Opmerkelijk: dat laatste land maakte het voorbije jaar een reuzensprong, van 12 naar 19 juni, "te danken" aan de belastingverhogingen van de regering-Hollande. Binnen de groep van vergelijkbare landen met een zogenaamde Rijnlandmodel, hinken België en Frankrijk achterop. Veel van die landen schoven nu één of meerdere dagen op, maar PwC wijst erop dat ons land vorig jaar al een sterke stijging kende. (Belga)