Alles over Zweden

Met 120.000 waren ze. Allemaal betoogden ze tegen de sociale afbraak die de regering-Michel volgens hen pleegt. Daarmee lijkt het erop dat de nieuwe federale regering er voorlopig niet in slaagt de bevolking mee te krijgen.

De noordse landen herkneden hun eigen model van het kapitalisme tot een gulle welvaartsstaat die geen stukken van mensen kost.