Alles over Xavier Morelle

Een groeiend aantal jonge Belgische ICT-bedrijven richt zich op ontwikkelingshulp. Hun zakenmodellen steunen op het leveren van een duurzame bijdrage aan lokale economieën in derdewereldlanden. "Gratis geven lost op lange termijn niets op."