Alles over Xavier Baeten

In echte teams weet iedereen wie de lijntrekkers zijn. Alleen de hiërarchische systemen ontdekken ze te laat, zegt Marc Buelens, professor-emeritus aan de Vlerick Business School.

De loonpakketten van de topmanagers van beursgenoteerde bedrijven worden nog altijd vrij traditioneel samengesteld. De variabele verloning hangt veelal af van klassieke financiële indicatoren. "Het valt op dat milieumaatstaven heel weinig worden gebruikt", zegt Vlerick-professor Xavier Baeten.

Maar zes op de honderd Belgische bedrijven zijn tevreden met de huidige loonfiscaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlerick Business School. "Bedrijven willen de vele extralegale voordelen afbouwen, in combinatie met een lagere heffing op het vaste en het variabele loon", zegt professor Xavier Baeten.

In deze moeilijke tijden danken we de werknemers in de zorg en de retail op onze blote knieën. Toch behoren zij tot de laagverdieners in ons land, en dat wringt. Schaarste leidt doorgaans wel tot hogere prijzen, maar niet automatisch tot hogere lonen.

Met Dominique Leroy (Proximus) en Koen Van Gerven (bpost) beëindigden dit jaar al twee CEO's van Bel-20-bedrijven voortijdig hun mandaat. Nochtans lijken nieuwe studies uit te wijzen dat hoe langer een CEO blijft zitten, hoe beter hij gaat presteren.

In start-ups zijn de salarissen vaak lager dan in grote bedrijven omdat groeiers hun financiële middelen nog volop moeten investeren. Ze kunnen hun nieuwe medewerkers motiveren met incentives op lange termijn, zegt professor Xavier Baeten.

Beursgenoteerde bedrijven in Europa blijven er een erg klassieke verloningspolitiek op nahouden voor hun CEO. Ondernemingen die de creatie van aandeelhouderswaarde op de lange termijn belonen, blijven de uitzondering. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Vlerick.

Opnieuw is er kritiek op een loonsverhoging voor de top van een bank in Nederland. Van Lanschot Kempen wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen, omdat ze aanzienlijk minder verdienen dan hun collega's bij vergelijkbare bedrijven. Dat schrijft de Volkskrant. Maar critici wijzen erop dat die bedrijven veel groter zijn dan Van Lanschot en de vergelijking mank gaat.

Uit het nieuwe Europese onderzoek van Vlerick Business School naar de verloning van topmanagers blijkt dat de CEO's van Duitse en Engelse beursgenoteerde bedrijven overbetaald zijn. "De toplui van Belgische ondernemingen zijn niet onderbetaald in vergelijking met hun Nederlandse, Franse en Zweedse collega's", klinkt het ook.

Het Belgische loongebouw steunt te veel op anciënniteit. Het vaste salaris stijgt met het aantal gewerkte jaren en dus ook met de leeftijd. Dat prijst de duurdere 55-plussers uit de arbeidsmarkt. De oplossing: een vlakkere loonstructuur met een geplafonneerd basisloon en meer ruimte voor variabel loon.

Een studie van de Lancaster University Management School toont dat in het Verenigd Koninkrijk de lonen van CEO's fors gestegen zijn, terwijl de bedrijven niet beter presteren. In België is dat niet het geval, zegt professor Xavier Baeten (Vlerick). "Bestuurders moeten niettemin een debat voeren over wat redelijk is."

Een studie van de Lancaster University Management School toont dat in het Verenigd Koninkrijk de lonen van CEO's fors gestegen zijn, terwijl de bedrijven niet beter presteren. In België is dat niet het geval, zegt professor Xavier Baeten (Vlerick). "Bestuurders moeten niettemin een debat voeren over wat redelijk is."

De CEO-lonen in de Belgische beursgenoteerde bedrijven kunnen ook dalen, blijkt uit een internationaal onderzoek van Vlerick Business School. Terwijl het mediane beloningspakket van de CEO's in de Bel-20-bedrijven vorig jaar met bijna 3 procent steeg, ging het mediane loon van de toplui in de middelgrote en kleine beursgenoteerde bedrijven met respectievelijk 10 en 5 procent naar beneden.

Meer dan de helft van de CEO's van Belgische beursgenoteerde bedrijven zag zijn salaris stijgen in 2014. Zo'n 36 procent moest inleveren en voor 8 procent veranderde er niets aan het beloningspakket Dat leert een Europees onderzoek van Vlerick Business School.

"Momenteel stijgen de loonkosten in België niet sneller dan in onze buurlanden. Maar daar hoeven we geen victorie om te kraaien. Als de vergrijzing zich doorzet, worden de loonkosten voor werkgevers onhaalbaar." Xavier Baeten, professor reward and sustainability aan de Vlerick Business School, pleit voor een nieuw loonparadigma.