Alles over workingcapital

Uit de enquête blijkt zeer duidelijk dat een nauwkeurig algemeen overzicht van alle financiële transacties, zowel de binnenkomende als de uitgaande, essentieel is voor een goed management van het werkkapitaal.

In België verliezen de ondernemingen meer dan 9 miljard euro aan onbetaalde facturen. Wil men de behoefte aan werkkapitaal goed kunnen inschatten, dan moet ze ook zeker zijn dat de klanten betalen, het liefst binnen de vastgestelde termijn.

Gecentraliseerd cashbeheer is voor veel ondernemingen een bekommernis ge-worden: 42 procent vindt het zeer belangrijk, en 30 procent acht het belangrijk.

Werkkapitaal kan natuurlijk ook voorgefinancierd worden. De liquiditeiten die op die manier vrijkomen, kunnen dan gebruikt worden om de bedrijfsactiviteiten te financieren.

Minder dan 1 procent van de respondenten heeft geen enkele maatregel genomen tegen laattijdige betalingen, nochtans het kernprobleem van een goed beheer van het werkkapitaal.