Alles over woonbonus

De plannen van de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel om de woonbonus af te schaffen in ruil voor een verlaging van de registratierechten kunnen Vlaanderen inspireren. Dat zegt Hans Brockmans, redacteur bij Trends. "Het kan de Vlaamse woningmarkt dynamiek geven."

2015 is het jaar één na de zesde staatshervorming. Door de splitsing van vastgoed in zogenoemde eigen woningen, waarvoor de gewesten bevoegd zijn, en niet-eigen woningen zoals tweede verblijven, die een federale bevoegdheid blijven, vervelt de woonbonus tot vier woonbonussen, met telkens verschillende bedragen.

2014 was een succesjaar voor de Belgische hypotheekmarkt. Vorig jaar werden meer dan 231.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 25,5 miljard euro. De enorme toename is vooral te danken aan de aanpassing van de woonbonus.

De aanpassing van de woonbonus betekent dat een gemiddeld koppel dat volgend jaar een woning koopt 40.000 euro minder fiscaal voordeel ontvangt. Dat wil zeggen: 170 euro per maand minder.

De nieuwe Vlaamse Regering heeft beslist dat het huidige systeem van de woonbonus wijzigt vanaf 1 januari 2015. Die beslissing komt niet als een verrassing. Het is al langer geweten dat het huidige systeem van de woonbonus financieel onhoudbaar was geworden voor de overheid. Bovendien was de invoering van de woonbonus in 2005 wellicht mee verantwoordelijk voor de prijsstijgingen op de woningmarkt.

Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom wil niet dat er een nieuwe overgangsperiode komt voor de woonbonus. "Extra overgangsmaatregelen zullen de zaak enkel moeilijker maken en budgettaire gevolgen hebben."

De Vlaamse regering wil het verwerven van een eigen woning blijven stimuleren. Daarom wordt de woonbonus gehandhaafd. Toch blijft niet alles zoals het was. Een toelichting van Johan Steenackers, redacteur bij MoneyTalk.

De overheveling van de woonbonus naar de deelstaten is een feit. Professor Johan Lambrecht stelt voor om de verwachte vermindering van het voordeel te compenseren met een sterk verlaagde btw van 12 procent voor bouwwerken.

De overheveling van de woonbonus naar de deelstaten is een feit. Professor Johan Lambrecht stelt voor om de verwachte vermindering van het voordeel te compenseren met een sterk verlaagde btw van 12 procent voor bouwwerken.

Met de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over de woonbonus - de fiscale aftrek van de hypotheeklening - overgeheveld naar de deelstaten. Met de verkiezingen in het vooruitzicht maken de Vlaamse partijen duidelijk hoe ze de woonbonus willen bijsturen.

Belgen met plannen om te (ver)bouwen maken zich zorgen over de stijgende belastingdruk, de energieprijzen en de mogelijke afschaffing van de woonbonus en andere overheidspremies. De moeilijke economische situatie weegt dan weer minder op de bouwintenties dan in 2012.

De woonbonus onverkort handhaven is geen goed idee. Maar hoe krijg je een belangrijke inperking van een 'verworven recht' verkocht aan de kiezers? Drie alternatieven kunnen de bittere pil verzachten.

Het CD&V-voorstel om de klemtoon van de woonbonus voornamelijk te leggen op de aankoop en renovatie van bestaande woningen is niet verenigbaar met de huidige demografische realiteit. Dat zegt de Vlaamse Confederatie Bouw.