Alles over werkloosheid

Vlaanderen telde in juli 245.413 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er exact 59 minder dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Volgens Muyters wijzen een aantal cijfers evenwel op herstel van de Vlaamse arbeidsmarkt.

De economie is aan de beterhand, en dat uit zich ook in de Vlaamse werkloosheidscijfers. Dat blijkt uit de werkloosheidscijfers die werden vrijgegeven door Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

Meer dan 23.000 werklozen krijgen deze week de melding dat ze geen inschakelingsuitkering meer krijgen . Die uitkering, het vroegere wachtgeld voor afgestudeerden die niet of te weinig hebben gewerkt, wordt nu beperkt in de tijd. Maar in die groep uitkeringstrekkers blijken de jonge afgestudeerden slechts een minderheid te vormen.

De werkloosheid in Duitsland daalde voor de derde maand op rij tot het laagste punt ooit. Dat kan erop wijzen dat de groei in de grootste economie van Europa stevig aantrekt in 2015.

In november was er net als in oktober een aanzienlijke toename van het aantal werkloze 50-plussers in België. Nog opmerkelijker was de afname van het aantal jongere werklozen. Dat blijkt uit cijfers van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

België telt officieel 584.000 werklozen. Maar als we de verborgen werkloosheid of inactiviteit erbij tellen, zijn het er 1,7 miljoen. Het betekent dat één op de drie Belgen op arbeidsleeftijd niet aan de slag is.

'Met de lancering van de loopbaanrekening geeft de regering een sterk moderniseringssignaal', zegt arbeidsmarktdeskundige Jan Denys van Randstad, 'maar het zal voor minister Peeters een hele klus worden om met een werkbaar concept voor de dag te komen'. En ook: 'Het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd is een kwestie van gezond verstand.'

Het aantal jongeren dat zonder werk zit in België is in september verder gedaald in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat is niet het geval voor de oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Het aantal 50-plussers dat geen baan vindt, neemt onverminderd toe, blijkt uit het maandrapport van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).