Alles over Wallonië

Schenkingen van roerende goederen zijn regelmatig het onderwerp van discussies, vaak omdat de regels veranderen. Na nieuwe regionale en federale aanpassingen maken we met drie deskundigen de balans op.

Het loonverschil in ons land tussen mannen en vrouwen is bijna volledig weggewerkt. Meer zelfs: in Wallonië verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

Vandaag hebben we de kans om het helemaal anders en dus veel beter te doen dan in de vorige energiecrisis, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Belfius maakt zich zorgen over de budgettaire toestand van Wallonië. De huisbankier van de Waalse regering zal straks de geldkraan uiteraard niet dicht draaien, maar stuurt wel een pijnlijke waarschuwing richting Namen. Dat zal gevolgen hebben voor de rest van het land, met een Waalse regering die straks weer federaal gaat bedelen en Vlaams-nationalistische partijen die 2024 electoraal garen kunnen spinnen bij het Waalse schuldenprobleem.

Werklozen lijken het moeilijker te hebben om werk te vinden dan net na de coronacrisis. Minder dan een derde van de mensen die een jaar geleden werkloos waren, heeft intussen werk gevonden. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De prijsstijgingen op de vastgoedmarkt beginnen af te vlakken en in reële termen stabiliseren de vastgoedprijzen. De nieuwste cijfers tonen wel een verschil tussen de huizenmarkt en de appartementenmarkt.

Een toenemend aantal Brusselaars verlaat het gewest en gaat in Vlaanderen en Wallonië wonen. Dat heeft een niet onderschatten impact op de fiscale capaciteit van het gewest, want ook middenklassers vertrekken. De stadsvlucht dreigt de Brusselse financiën nog te bezwaren. De vaak verongelijkte reacties van de Brusselse politici beloven weinig goeds.

De rentestijgingen, de duurdere grondstoffen en het onzekere economische klimaat wegen op de woningmarkt. De prijzen in reële termen dalen en ook de activiteit staat onder druk. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Notarisbarometer.

'U weet hoe dat gaat met investeringen in preventie. Als het geld op de juiste manier is besteed, merk je er achteraf maar weinig van. Niet investeren, valt des te meer op.' Dat zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Het wettelijke kader voor de verzekering van natuurrampen is niet aangepast aan overstromingen zoals Wallonië die vorig jaar heeft meegemaakt. Elke nieuwe regeling zal een vorm van samenwerking tussen verzekeraars en overheid moeten inhouden, stelt Heidi Delobelle, de CEO van AG. 'De krachten bundelen is geen keuze, het is een maatschappelijke noodzaak.'