De gemeentefinanciën zijn in evenwicht, maar komen onder druk te staan

De gemeentefinanciën zijn in evenwicht, maar komen onder druk te staan

Alain Mouton - Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen zijn de Vlaamse steden en gemeenten financieel gezond. Dat is een gevolg van strike begrotingsregels die de Vlaamse voogdijoverheid oplegt. De komende jaren staan de lokale besturen echter voor zware uitdagingen: ze moeten meer investeren, meebetalen voor de ambtenarenpensioenen, verliezen miljoenen door de taxshift en moeten meer geld reserveren voor de leeflonen.

VVSG wil dat producenten meer hun verantwoordelijkheid nemen voor zwerfvuil

VVSG wil dat producenten meer hun verantwoordelijkheid nemen voor zwerfvuil

Producenten moeten een grotere verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen zwerfvuil. Als dat niet lukt via preventie, dan moeten ze de financiële consequenties dragen. Zo reageert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op de studie van OVAM, waaruit blijkt dat de gemeenten in 2015 17.739 ton zwerfvuil opruimden.

Raad van State schiet lokale bedrijfstaks af

Raad van State schiet lokale bedrijfstaks af

De Maldegemse ondernemer Bart Van Hulle krijgt van de Raad van State gelijk in zijn protest tegen een lokale belasting op economische bedrijvigheid. Volgens fiscaal advocaat Thierry Lauwers is het arrest een precedent dat ondernemers in andere gemeenten kunnen aangrijpen om lokale bedrijfsbelastingen aan te vechten. Dat bericht De Tijd donderdag.

Ook OCMW's mogen sociale fraude melden

Ook OCMW's mogen sociale fraude melden

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) heeft de OCMW's een brief gestuurd die hen toegang geeft tot het meldpunt sociale fraude. Een verplichting om sociale fraude te melden, is er niet. De Backer maakt zich sterk dat het beroepsgeheim van de individuele OCMW-medewerkers niet in gevaar komt.

Bedrijven zijn het kind van de rekening

Bedrijven zijn het kind van de rekening

Vlaanderen en de gemeenten kibbelen over de kosten van het investeringsbeleid. De factuur dreigt bij de bedrijven te belanden.

Lokale besturen willen ontzien worden bij de volgende besparingsronde

Lokale besturen willen ontzien worden bij de volgende besparingsronde

Als lokale besturen investeringen stopzetten zijn de economische gevolgen niet te overzien, vreest de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

"De lokale besturen zijn slechts verantwoordelijk voor 5 procent van de overheidsschuld, maar goed voor 50 van de investeringen in dit land", zegt Jan Leroy van de VVSG.