Alles over vuurvergunning

Vlamverwekkende werken kunnen brand- en ontploffingsgevaar veroorzaken. Door voor dergelijke werkzaamheden een vuurvergunning te verplichten, kan veel onheil voorkomen worden.