Alles over VUB

Hugo Thienpont (57) is het departementshoofd van de vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica en vicerector Innovatie aan de VUB. Hij leidt ook B-PHOT, een onderzoeksgroep met zeventig vorsers in de lichttechnologie.

Volvo Trucks, Carglass, Daikin, Picanol en Atlas Copco zijn slechts enkele van de tientallen bedrijven die in ons land het gebruik van exoskeletten onderzoeken. De robotpakken verlichten zware fysieke arbeid. "Dat zal een positieve impact hebben op het absenteïsme."

'In het debat over de automatisering en de impact ervan op de arbeidsmarkt staan we onvoldoende stil bij de essentiële vraag aan wie de automatisering ten goede komt.' Dat zegt Nigel Vinckier, die als doctoraatsstudent verbonden is aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de VUB.

Een groeiend aantal jonge Belgische ICT-bedrijven richt zich op ontwikkelingshulp. Hun zakenmodellen steunen op het leveren van een duurzame bijdrage aan lokale economieën in derdewereldlanden. "Gratis geven lost op lange termijn niets op."

"De overheid keurt speculatie af, maar zelf doet ze het al vele decennia in het pensioendossier", zegt Jef Vuchelen, hoogleraar economie aan de VUB.