Alles over Vlaams Parlement

Wie vandaag bij een verbouwing wil genieten van een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid, moet eerst zijn weg weten te vinden in een kluwen van premies. Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch (N-VA) heeft in het Vlaams Parlement een voorstel ingediend dat de wirwar van bestaande energie- en renovatiepremies drastisch vereenvoudigt. Op termijn zou de burger maar één premie-aanvraag meer moeten doen.

In deel 3 van zijn reeks over de staat van de staat nam onze medewerker Daan Ballegeer de temperatuur van onze democratie. Daar valt wel een en ander aan te verbeteren, was de conclusie. De burger, de aandeelhouder van de staat, wordt te weinig gehoord en haakt soms af. Trends vroeg aan de voorzitters van de belangrijkste politieke partijen in België hoe ze onze democratie willen redden.

We staan met z'n allen stil. We staan de hele dag in de file, spitsuur of geen spitsuur. De files blijven uitbreiden. Op je werk geraken wordt almaar problematischer. Er is dringend actie nodig. Dat zegt Vlaams Parlementslid Dirk de Kort.

Naar aanleiding van de financiële crisis in 2009 sprong de overheid in ons land enkele banken financieel bij. Voor de financiering daarvan keurde het Vlaams Parlement een programma goed voor de uitgifte van overheidsobligaties. Met het programma kan maximaal 10 miljard euro in de kapitaalmarkt worden opgehaald. Op dezelfde manier financiert de Vlaamse overheid nu ook enkele publieke instellingen. Koen Algoed, secretaris-generaal van het departement Begroting en Financiën, licht toe.

"In mijn ondernemerschap kijk ik voornamelijk vooruit, toekomst gericht. In de politiek gebeurt dat kijken naar de toekomst wat te weinig". Dat zegt ondernemer Daniëlle Vanwesenbeeck.