Alles over Vivium

Als u als zaakvoerder door ziekte of ongeval voor langere tijd buiten strijd bent, kan de continuïteit van uw bedrijf in het gedrang komen. Door een omzetverzekering af te sluiten, stelt u de bedrijfsomzet veilig gedurende de periode van uw ziekte of ongeval.

De officiële cijfers zijn nog steeds hard: een zelfstandige die gezinshoofd is, moet met een inkomensuitkering van 1.460,42 euro bruto per maand rondkomen wanneer hij door een ongeval of ziekte niet kan werken. Dit is voor de meeste zelfstandigen onvoldoende om financieel te overleven.

Ondernemen is niet zonder risico's. Een storm, een brand, een overstroming of een andere ramp kunnen uw bedrijf gedurende korte of langere tijd hinderen en u een financiële kater bezorgen. Wie goed verzekerd is, slaapt ongetwijfeld beter. Wij geven u vijf tips zodat u zich voor de volle 100 procent en met een gerust gemoed kunt toeleggen op wat u het liefst doet: ondernemen.