Alles over Vincent Van Peteghem

De regering-De Croo heeft een aantal koopkrachtmaatregelen tot maart verlengd om de energieschok voor de gezinnen te beperken. Maar daarmee is Vivaldi nog lang niet uit de gevarenzone. Ook de komende maanden hakt de energiecrisis nog zwaar in op de koopkracht van de burgers, de concurrentiekracht van de bedrijven en de begroting.

De Belgische banksector betaalde vorig jaar 1,5 miljard euro aan sectorspecifieke taksen. Toch wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat ze de komende twee jaar telkens 150 miljoen euro meer bijdragen aan het depositogarantiestelsel.

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner heeft een belastingverlaging van 10 miljard euro klaar om de negatieve impact van de inflatie op de koopkracht te counteren. Dat gebeurt via een verschuiving van de belastingschalen. Die hervorming verdient navolging in België.

Er komt voor het zomerreces nog een pensioenakkoord. Dat het amper iets zal voorstellen, is van secundair belang. De vorm primeert op de inhoud en vooral op de budgettaire haalbaarheid. Dat bleek de voorbije dagen ook met de aankondiging van een loonsverhoging voor ambtenaren.

De federale regering wil tegen 21 juni met een groot zomerakkoord komen om aan te tonen dat ze nog knopen kan doorhakken. Verschillende beleidswerven staan in de steigers. Maar nu al is duidelijk dat de funderingen ervan zeer poreus zijn. Een pensioenhervorming en een sanering van de begroting zijn een utopie. En van de belangrijkste werf - de fiscale hervorming - wil de PS gewoon niet weten.

Nog voor van een echt advies over een grote fiscale hervorming sprake was, schoot de PS deze week een aantal aanzetten van de Hoge Raad van Financiën voor een beter belastingsysteem af. Een taxshift met minder lasten op arbeid, gefinancierd met onder andere hogere consumptiebelastingen, minder aftrekken en besparingen, is taboe. Niet alleen deze legislatuur, maar wellicht ook na 2024.

Bedrijven die een fraudeonderzoek dwarsbomen door de toegang tot gebouwen of computergegevens te verhinderen, kunnen in de toekomst via dwangsommen tot medewerking worden aangezet. Dat staat in het tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude van coördinerend minister Vincent Van Peteghem (CD&V), zo meldt De Tijd.

Belfius Bank investeert in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van 11.11.11 en FairFin. 'Alle alarmbellen gaan af', stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen. Volgens Belfius en haar vermogensbeheerder Candriam is het respect voor mensenrechten van het grootste belang.