Alles over verzekering

Een bedrijfsbrand betekent meestal een grote ramp voor een kmo. In de eerste plaats omwille van het menselijk leed, maar vaak zijn ook de materiële gevolgen desastreus. Het belang van preventie kan dan ook niet onderschat worden. Een thermografisch onderzoek van uw elektrische installatie kan alvast veel onheil voorkomen.

Diefstal, inbraak of overval. Het zijn criminele incidenten waarvan elk bedrijf het doelwit kan worden. Het is niet mogelijk om elk risico voor de volle 100 procent uit te sluiten, maar door doordachte preventieve maatregelen te nemen, kunnen zowel de kans op een incident als de mogelijke gevolgen ervan beperkt worden.

Vlamverwekkende werken kunnen brand- en ontploffingsgevaar veroorzaken. Door voor dergelijke werkzaamheden een vuurvergunning te verplichten, kan veel onheil voorkomen worden.

Dag in dag uit wordt uw bedrijf geconfronteerd met tal van risico's. Vuur, water en elektriciteit zijn verantwoordelijk voor het grootste aantal schadegevallen. Dankzij een verzekering op maat kunt u met een gerust hart gaan slapen, maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Deze vijf waardevolle tips van Bart Bosman, Senior Underwriter Non-Life bij verzekeringsmaatschappij Vivium, helpen u om een gepast preventiebeleid te voeren.

Ondernemen is niet zonder risico's. Een storm, een brand, een overstroming of een andere ramp kunnen uw bedrijf gedurende korte of langere tijd hinderen en u een financiële kater bezorgen. Wie goed verzekerd is, slaapt ongetwijfeld beter. Wij geven u vijf tips zodat u zich voor de volle 100 procent en met een gerust gemoed kunt toeleggen op wat u het liefst doet: ondernemen.

Gemeenten, die gedwongen worden met minder geld rond te komen, vinden een besparingspost bij hun verzekeringen. Ze heronderhandelen hun verzekeringspolis en besparen zo tienduizenden euro's.

Verzekeraars Axa en AG Insurance, de twee marktleiders in België, verhogen begin volgend jaar hun tarieven voor schadeverzekeringen. Ook andere verzekeraars sluiten prijsverhogingen niet uit.