Alles over Vermogen

Als hardwerkende ondernemer pluk je natuurlijk ook graag de vruchten van je inspanningen en wil je graag minstens een deel van je bedrijfswinst vroeg of laat overbrengen naar je privévermogen. Hoe je dat precies doet, en wanneer je dat het beste doet, verschilt van ondernemer tot ondernemer. "Het komt er vooral op aan om je plannen op lange termijn te verzoenen met je behoeften op korte termijn", legt kmo-adviseur Peter Roose uit. "Bij KBC helpen we je om de ideale menukaart samen te stellen."

De gemiddelde Belg heeft zijn vermogen sinds 2001 met 40 procent bovenop de inflatie zien toenemen. Dat is vooral het gevolg van de gestegen huisprijzen. 10 procent rijken bezitten 44 procent van het vermogen.

Het overheidsbeslag, of het deel van het nationaal product dat door de overheid wordt besteed, blijft stijgen. Bij elke crisis neemt dat overheidsbeslag nog toe. En in betere tijden wordt het nooit afgebouwd.

Het vermogen van de Belgen is in het laatste kwartaal 2012 vorig met 16,5 miljard euro toegenomen. Dat blijkt uit de financiële kwartaalrekeningen van de Nationale Bank van België (NBB).

Het doorsnee Belgisch gezin beschikt over een nettovermogen van 206.200 euro, vastgoed meegerekend. Dat is bijna dubbel zoveel als voor heel de eurozone, en viermaal zoveel in vergelijking met het doorsnee Duits gezin.

Het netto financieel vermogen van de Belgen is het tweede kwartaal van het jaar toegenomen met 10,6 miljard euro tot 770,2 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport van de Nationale Bank van België (NBB).

De Belgen hebben zo duchtig gespaard dat ze weer even rijk zijn als voor de crisis. Maar dat heeft de gemiddelde Belg niet geholpen. Per hoofd van de bevolking is België erop achteruit gegaan.