Alles over Verenigde Naties

Ieder moet zijn steentje bijdragen om van de wereld een betere plek te maken. Het mag soft klinken, maar de Sustainable Development Goals, die de Verenigde Naties hebben geformuleerd, zijn ambitieuze doelstellingen. Tegen 2030 moet duurzame ontwikkeling de norm zijn. Ook ons land heeft deze agenda onderschreven en moet aan de slag.

Onze steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen om hun toekomst als smart city vorm te geven. Het vergt een visie op lange termijn en de juiste beleidskeuzes, maar ook middelen om in vernieuwende projecten te investeren. BNP Paribas Fortis wil als partner van lokale overheden hun transformatie naar smart cities versnellen.

Bij beleggingsstrategieën focussen zowel financiële instellingen als beleggers steeds vaker op duurzame doelstellingen. Het is een van de redenen waarom 'impact investing' opgang maakt: een vorm van investeren waarbij naast de financiële return vooral de maatschappelijke impact belangrijk is.

Jongeren liggen wakker van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Dat blijkt onder meer uit een grote bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Jongeren willen een factor van positieve verandering zijn. Nele Van Hoyweghen heeft samen met de Waalse Diane Deleva een mandaat als Belgische Youth Delegates for sustainable development bij de Verenigde Naties.

Slagen Chinese, Britse en Amerikaanse onderzoekers waar toenemende natuurrampen en een alarmerend rapport van de Verenigde Naties falen?

Niet het verval van de middenklasse, maar de opkomst van een mondiale middenklasse is het grote verhaal van onze tijd. Daarvan zal iedereen profiteren. Dat zegt Marc De Vos, directeur van denktank Itinera.