Alles over Verbond van Belgische Ondernemingen

De kostentsunami van 35 miljard euro en meer hakt er stevig in, waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De concurrentiekracht van de Belgische bedrijven brokkelt af, de winstgevendheid kwijnt weg en de arbeidsmarkt staat op een kantelpunt. "De bedrijven gaan in overlevingsmodus, maar in de Wetstraat heerst een gevoel van business as usual", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De oproep van de federale regering aan bedrijven om geen ziektebriefje meer te vragen aan afwezige werknemers, krijgt bij de werkgeversorganisaties een lauwe ontvangst. Het is niet aan de ondernemingen om de capaciteitsproblemen bij huisartsen op te lossen", zegt Voka. Voor Unizo is het tijdelijk afschaffen van het ziektebriefje geen optie zonder alternatief om misbruik tegen te gaan.

De loonkostenhandicap is terug van nooit helemaal weg geweest. De hoge inflatie zaagt via de automatische index aan de poten van de concurrentiekracht van de bedrijven, op een ogenblik dat de ondernemingen kampen met hoge energiefacturen en een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. 'We slagen er in dit land niet in verder te kijken dan onze neus lang is', zegt VBO- voorzitter Bart De Smet.

De aangroei van cybercriminaliteit en van fake news, en de geopolitieke verschuivingen op wereldschaal. Over die drie zaken maken ondernemers zich op de langere termijn het meest zorgen. Dat blijkt uit de eerste Trendwatch die het VBO in samenwerking met Ageas publiceert.

Volgens Pieter Timmermans, topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), slaan de bedrijven in ons land alarm over de 'kostenexplosie die op hen afkomt'. De werkgeversorganisatie roept op tot tripartiet overleg (tussen regering, werkgevers en vakbonden) over onder meer een tijdelijk uitstel van de automatische indexering van de lonen.

Nele Van Damme, co-CEO van Upgrade Estate, en Bruno Van Steenberghe, managing director van Kalani-Home, volgen Philippe Weiler (ex-Lidl) en Salvatore Ianello (Galler) op als de Nederlandstalige en de Franstalige Sustainability Professional. Dat is de nieuwe naam van wat vroeger de CSR Professional of the Year heette.

'Niemand weet waar we heen gaan' in het nucleair dossier. Dat zegt gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Pieter Timmermans zaterdag in Le Soir. Hij roept de politiek op meer duidelijkheid te scheppen.

Het akkoord over de vergroening van de bedrijfswagens dat de federale regering bereikt heeft, is een 'eerbaar compromis met aandachtspunten', meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen ('VBO) dinsdag. Voka waarschuwt op haar beurt voor 'toegenomen complexiteit'.