Alles over vakbonden

De socialistische vakbond vraagt een brede bijsturing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, kortweg SWT, het vroegere brugpensioen. 'Je bent maar beter geen SWT'er in Vlaanderen', besluit het Vlaams ABVV na een bevraging bij leden tussen 60 en 65 jaar. 'Vier op de tien geeft zelfs aan dat ze liever aan het werk waren gebleven dan in het systeem terecht te komen.'

De Nederlande supermarktketen Jumbo gaat op eigen houtje afspraken over arbeidsvoorwaarden regelen. Dat betekent concreet dat er geen cao meer wordt afgesloten met de vakbonden. Dat maakte de keten maandag bekend.

Het personeel van de nachtploeg bij de bagageafhandelaar Swissport is vrijdagavond opnieuw aan de slag, nu de vakbonden en de directie een akkoord hebben bereikt over een versterking van de personeelsbezetting.

Unizo-topman Karel Van Eetvelt wil dat er een grondige discussie komt over het basisinkomen voor iedereen. Meer zelfs: zijn organisatie is een onderzoek gestart naar een nieuw sociaal statuut, waar zo'n basisinkomen deel van kan uitmaken.